domingo, 15 de febrero de 2015

SALEM

SALEM

-       Ball dedicat a l’Emma Argilés en ocasió del seu aniversari
                                       (estrenat i presentat com a regal al Legends el dia 14.2.2015)

Autoras:            Montse Bou, Cristina Mora, Olga Tormo, Leonor Pallares  (Nov.2014).
Tiempos:          64  counts – 1 Restart – 3 Tags
Paredes:           2 - Line Dance - Low Intermediate
Música:             When I was a kid (Sandra Humphries  - Alb.: I’m Stronger / 2014) – Intro 24 c.

Secuencia:    Intro 24 /  64-64 -Tag- 64-64 -Tag-  32 (Restart)-  64 - Tag - 64 - 20+Final.

 

Videos Recomenats:MONTSE
BOU

 

Country
Riders
Cat

Silvia

 

MONTSE
BOU

Olga T.

 

NashMer-
Ville

Mercè O.

 

Country
Riders
Cat

Emma A.

 

Cat.
Honky
Tonk
Fr.

Edu R.

 

MBOU

FESTA
Emma

 

Video
Musical

 
MONTSE
BOU

Thanks
to
Sandra

 

C.Riders
Cat

Emma
Big Ben

Video2
-vacío-

Video3
-vacío-

Video4
-vacío-

Video5
-vacío-
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS

 
SWIVELS R-Foot (toe-heel), SWIVEL ¼ TURN RIGHT, HOLD,
SLOW COASTER-STEP (R), SCUFF (L).
1-2          Swivels: girar punta pie D hacia la derecha, girar talón pie D hacia la derecha
3-4         Swivel    girando ambos pies ¼ de vuelta hacia la derecha (peso en pie I y punta pie D levantada),
                pausa.                                                                                                                                                          (03.00)
5-6         Paso pie D hacia atrás, paso pie I junto al D
7-8         Paso pie D hacia delante, Scuff  hacia delante con pie I.


STEP LOCK STEP FWD (L-R-L), HOLD,
½ STEP TURN LEFT, ½ TURN LEFT (R), HOLD.
9-10       Paso pie I hacia delante, pie D cruza por detrás (Lock)
11-12      Paso pie I hacia delante, pausa.
13-14     Paso pie D hacia delante, girar ½ vuelta a la izquierda (peso en pie I)                                          (09.00)
15-16     Paso adelante con pie D y girando ½  vuelta a la izquierda, pausa.                                                (03.00)

 
SLOW SAILOR STEP  (L) w. ¼ TURN LEFT, HOLD,
TOE STRUTS ½ TURN LEFT (x2: R-L).
17-18      Cruzar pie I por detrás del D girando ¼ de vuelta a la izquierda, paso pie  D a la derecha         (12.00)
19-20     Paso pie I a la izquierda, pausa.
21-22     Punta pie D hacia delante, girar ½ vuelta a la izquierda y acabar de bajar el talón D                 (06.00)
23-24     Punta pie I hacia atrás, girar ½ vuelta a la izquierda y acabar de bajar el talón                           (12.00)

SIDE TOE (R), CROSS (R), SIDE TOE (L), CROSS (L),
LONG STEP BACK (R), SLIDE BACK (L), STOMP (x2: L-R).
25-26     Marcar punta pie D a la derecha (rodilla girada hacia el interior),
               cruzar pie D por delante del I (pie D girado hacia la derecha)
27-28    Marcar punta pie I a la izquierda (rodilla girada hacia el interior),
               cruzar pie I por delante del D (pie I girado hacia la izquierda)
29-30    Paso largo hacia atrás con pie D, deslizar pie I hacia atrás hasta juntarlo con el D
31-32     Stomp pie I, Stomp Up pie D junto al I.

·         RESTART:  La 5ª Pared (empieza y acaba a las 12.00).

 
SIDE STEP  (R) & ¼ TURN RIGHT, HOOK (L),
STEP BACK (L) & ¼ TURN RIGHT, HOOK (R),
SIDE (R), BEHIND (L), SIDE (R), BEHIND (L).
33-34     Paso pie D hacia la derecha girando ¼ de vuelta a la derecha, Hook con pie I por detrás del D   (03.00)
35-36     Bajar pie I al suelo y girando ¼ de vuelta a la derecha, Hook con pie D por delante del                (06.00)
37-38     Paso pie D a la derecha, pie I cruza por detrás del D
39-40    Paso pie D a la derecha, pie I cruza por detrás del D.
 

Right Foot: LOW KICK, HOOK, LOW KICK, HIGH KICK,
LONG ROCK STEP BACK (R), TOE STRUT (R) w. ½ TURN LEFT.
41-42     Patada (baja) pie D hacia delante, Hook con pie D por delante del I
43-44     Patada (baja) pie D hacia delante, y otra patada (alta) pie D hacia delante.
45-46     Rock/paso largo pie D hacia atrás, devolver peso al I
47-48     Punta pie D hacia delante, girar ½ vuelta a la izquierda y acabar de bajar el talón derecho.        (12.00)
 

ROCK STEP BACK (L), SIDE (L), BEHIND (R),
KICK BALL CROSS (L), SIDE ROCK STEP (L) w. ¼ TURN RIGHT.
49-50    Rock/Paso pie I hacia atrás, devolver peso al D
51-52     Paso pie I a la izquierda, pie D cruza por detrás del I
53&54   Patada pie I hacia delante, bajar  pie I al lado del D, cruzar pie D por delante del I
55-56     Rock  lateral pie I hacia la izquierda, devolver el peso al D girando ¼ de vuelta a la derecha       (03.00)


STEP FWD (L), STEP (R) ½ TURN LEFT, ¼ TURN LEFT (L), BRUSH (R),
JUMPING CROSS ROCK STEP (R),  SIDE STEP (R), STOMP (L).
57-58     Paso pie I hacia delante, paso pie D hacia atrás y girando ½ vuelta a la izquierda                          (09.00)
59-60    Paso pie I hacia delante y girando ¼ de vuelta a la izquierda, Brush con pie D.                              (06.00)
61-62     (Saltando) Cruzar pie D por delante del I, devolver peso al pie I atrás y Kick con la pierna D,
63-64     Bajar pie D al centro, Stomp pie I junto al D.
 

Volver a empezar

 

-------------

 
INTRO:        24 counts

            HEEL TOUCHES FWD (R-L),
            MONTEREY  ½ TURN RIGHT.
            1-2           Marcar talón D delante, volver al sitio
              3-4           Marcar talón I delante, volver al sitio
              5-6           Marcar punta pie D hacia el lado derecho,
                              Pivotar ½ vuelta hacia la derecha sobre el pie I, y a la vez cerrar pie D junto al I (06.00)
              7-8          Marcar punta pie I hacia el lado izquierdo, cerrar pie I junto al D.
 

            MONTEREY  ½ TURN RIGHT,
           HEEL TOUCHES FWD (R-L).
              9-10       Marcar punta pie D hacia el lado derecho,
                             Pivotar ½ vuelta hacia la derecha sobre el pie I, y a la vez cerrar pie D junto al I (12.00)
              11-12      Marcar punta pie I hacia el lado izquierdo, cerrar pie I junto al D.
              13-14     Marcar talón D delante, volver al sitio
              15-16     Marcar talón I delante, volver al sitio
 

            GRAPEVINE RIGHT,
           GRAPEVINE LEFT.
              17-18      Paso pie D a la derecha, I cruza por detrás del D
              19-20     Paso pie D a la derecha, juntar pie I al lado del D
              21-22     Paso pie I a la izquierda, D cruza por detrás del I
              23-24    Paso pie I a la izquierda, Stomp  pieD junto al I
 

--------------

 
TAG:             Añadir estos pasos al final de la 2ª + 4ª pared (estaremos a las 12h),
                              y también al final de la 6ª pared que es instrumental (estaremos a las 6h).

                        SWIVELS R-Foot (toe-heel-toe), STOMP (L).
                        SWIVELS L-Foot (toe-heel-toe), STOMP (R).
                        1-2          Girar punta pie D hacia la derecha, girar talón pie D hacia la derecha
                               3-4         Girar punta pie D hacia la derecha, Stomp pie I junto al D
                               5-6         Girar punta pie I hacia la izquierda, girar talón pie I hacia la izquierda
                               7-8         Girar punta pie I hacia la izquierda, Stomp pie D junto al I

--------------

 
FINAL:         En la última pared (8ª  -  estaremos a las 12.00h), bailar los counts 1 a 20, y añadir:

                               STOMP CROSS FWD (R), HEEL FAN (OUT-IN).
                               1              Paso hacia delante pie D (ligeramente cruzado por delante del I)
                              2              Abrir ambos talones hacia afuera (out)
                              3             Volver a cerrar los talones hacia el centro (in)