sábado, 31 de marzo de 2012

BALLS & ROSES

BALLS & ROSES


Autor/a:            Balls N' Roses - Rose Ocaña & Josep Salvador  (Oct.2011)
Temps:              64  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:             Where country grows  (Ashton Shephard)  - [168 bpm]


Videos Recomenats:Video1
-vacío-Nashmerville
ConcursCorCountry
TeachTexanna
NSC38503591
No RestartsJosep
PonsàVideo
Musical


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


MAMBO ROCK BACK (L) , HOLD.     [x2]
1-2         Rock peu esquerre darrere (amb puntada de peu dret davant), tornar el pes al peu dret
3-4         Stomp peu esquerre al costat del dret, pausa
5-6         Rock peu esquerre darrere (amb puntada de peu dret davant), tornar el pes al peu dret
7-8        Stomp peu esquerre al costat del dret, pausa                                                                                     (12:00)


MAMBO ROCK BACK (R) , HOLD.     [x2]
9-10      Rock peu dret darrere (amb puntada de peu esquerre davant), tornar el pes al peu esquerre
11-12    Stomp peu dret al costat de l’esquerre, pausa      
13-14    Rock peu dret darrere (amb puntada de peu esquerre davant), tornar el pes al peu esquerre
15-16    Stomp peu dret al costat de l’esquerre, pausa                                                                                     (12:00)


JAZZBOX TRIANGLE (R) w. ¼ TURN RIGHT.     [x2]
17-18    Creuar el peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre darrere
19-20    Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret davant, pas peu esquerre al costat del dret      (03:00)
21-22    Creuar el peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre darrere
23-24    Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret davant, pas peu esquerre al costat del dret      (06:00)
                 Aquests passos es fan saltant


DOUBLE HOP LEFT FORWARD, STEP (R),  STOMP (L),
TOE STRUT (L) w. ¼ TURN LEFT,  TOE STRUT (R) w.½ TURN LEFT.
25-26    Dos saltets endavant sobre el peu esquerre (genoll dret amunt)
27-28    Pas peu dret davant, stomp peu esquerre al costat del dret
29-30    Punta del peu esquerre  darrere, girar ¼ de volta a l’esquerre i baixar el taló                    (03:00)
31-32     Punta del peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra i baixar el taló                                      (09:00)


TOE STRUT (L) WITH ½ TURN LEFT,
WAVE TO THE LEFT (6 counts).
33-34    Punta del peu esquerre darrere, girar ½ volta a l’esquerra i baixar el taló                           (03:00)
35-36    Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
37-38    Creuar peu dret per darrere de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
39-40    Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra


ROCK STEP (R) BACK,  ROCK STEP (R) FWD,
½ TURN RIGHT & STEP, HOLD.
41-42     Rock peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre
43-44    Rock peu dret davant, tornar el pes al peu esquerre
45-46    Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret davant, pausa                                                                    (09:00)


SLOW VAUDEVILLE  (L), 
CROSS (R), STEP (L), KICK (R), BRUSH (R), FLICK (R), TOUCH (R).
47-48    Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrere
49-50    Tocar amb taló esquerre davant, pas peu esquerre al costat del dret
51-52    Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre darrere
53-54    Puntada de peu dret davant, fregar amb la sola del peu dret enrere (brush)
55-56    Puntada de peu dret enrere, tocar amb peu dret al costat de l’esquerre (pes al peu esquerre)


SLIDE (R) FORWARD, DRAG (L) TOGETHER,
SLIDE (L) SIDE, DRAG (R) TOGETHER
57-58    Pas llarg endavant amb el peu dret en dos temps.
59-60    Arrossegar l'esquerre fins al costat del dret, peu esquerra al  costat del dret
61-62     Pas amb el peu esquerre cap a l'esquerra en dos temps.
63-64    Arrossegar  el peu dret fins al costat de l’esquerre, peu dret al costat de l’esquerre.


Tornar a començar2 RESTARTS :


1)            El primer a la 3era. paret. Ballar fins el temps 28  (12:00)   i afegir :

STEP, ½ TURN LEFT.     [x2]
1 - Pas peu dret davant
2 - Girar ½  volta a l'esquerra (pes en el peu esquerre)
3 - Pas peu dret davant
4 - Girar ½ volta a l’esquerra (pes en el peu esquerre)
Tornar a començar


2)            El segon a la 6ena. paret. Ballar fins el temps 50   (09:00)   i afegir:

STOMP RIGHT.     [x2]
1 - Stomp peu dret al costat de l’esquerre
2 - Stomp peu dret al costat de l’esquerre
Tornar a començar
viernes, 30 de marzo de 2012

EASY SWIVEL

EASY SWIVEL


Autor/a:            Séverine Fillion (Oct. 2011)
Temps:              32  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:             Little Heartbreaker  (Marty Stuart  - Album : Ghost Train)      -              Intro : 16 counts
Traducció:         Laura Serrà


Videos Recomenats:
MONTSEBOU

VIVALDI
Mercè
Orriolslulu38790


Ecole
Guylaine
CagneFlying
Boots
HalleVideo5
-vacío-Video
Musical
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


GRAPEVINE RIGHT end. SCUFF  (L) w. ¼ TURN RIGHT,
GRAPEVINE LEFT    end. STOMP (R).
1-2         Pas peu dret a la dreta, creuem l’esquerra per darrera la dreta,
3-4         Pas peu dret a la dreta , Scuff amb el peu esquerre girant  ¼ a la dreta                                           (03 :00)
5-6         Pas peu esquerre a l’esquerra, creuem la dreta per darrera l’esquerra,
7-8        Pas peu esquerre a l’esquerra, Stomp peu dret al costat de l’esquerre.


SWIVEL RIGHT, STOMP,
SWIVEL LEFT, STOMP-UP.
9-11      Obrim punta dreta a la dreta, obrim taló esquerre a la dreta, obrim punta dreta a la dreta,
12          Stomp peu esquerre al costat del dret
13-15   Obrim punta esquerra a l’esquerra, obrim taló esquerre a l’esquerra,
               obrim punta esquerra a l’esquerra
16          Stomp-up peu dret al costat de l’esquerre (deixar pes a la cama esquerra)


HEEL, TOE, HEEL, HOOK,
STEP LOCK STEP FWD, SCUFF
17-18   Marquem taló dret davant en diagonal, marquem punta dreta darrera en diagonal
19-20   Marquem taló dret davant en diagonal, Hook cama dreta per davant la cama esquerra
21-22   Pas peu dret davant, pas peu esquerre per darrera del dret (lock),
23-24   Pas peu dret endavant,  Scuff peu esquerre al costat del dret.


STEP FWD (L), ½  TURN RIGHT, STEP FWD (L), HOLD,
FULL TURN LEFT, STOMPS (R-L).
25-26   Pas peu esquerre davant , girem ½ a la dreta (deixem el pes a la dreta)                                       (09 :00)
27-28   Pas peu esquerre davant, Hold.
29-30   Girem ½ volta a l’esquerre fent pas peu dret darrera,                                                                          (03 :00)
girem ½ volta a l’esquerre fent pas peu esquerre endavant.                                                             (09 :00)
                (aquest passos es fan desplaçant-nos endavant)
Es poden substituir les voltes dels counts s 29-30 fent 2 passes endavant (pas dret, pas esquerre).
31-32    Stomp dret davant, Stomp esquerre al costat del dret


Tornar a començar

OPEN DOORS

OPEN DOORS


Autor/a:            Sun Valley (Chari, Montse i Maria) - 2012
Temps:              48  counts
Parets:                4 – Line Dance
Música:             Let's open the door  (Vega)


Videos Recomenats:MONTSE
BOU

Vivaldi
Mercè
OrriolsJosepPonsa
M. Recasens
Teach

JosepPonsa
Sunvalley
Dance

ea3ans
Neus

Country
RidersCat
Drassannes

Montse
Recasensea3ans

Isa
GibertVideo
Musical
life

Video
Musical
oficial
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


SIDE ROCK STEP (R) w. ½ TURN RIGHT, SIDE STEP (R), STOMP (L).     [x2]
1-2       Pas del peu dret a la dreta, tornem el pes fent ½ volta a la dreta.                                            (06:00)
3-4       Deixem el peu dret a terra, amb el peu esquerre piquem al costat.
5-6       Pas del peu dret a la dreta, tornem el pes fent ½ volta a la dreta.                                            (12:00)
7-8       Deixem el peu dret a terra, amb el peu esquerre piquem al costat.


JAZZ BOX TRIANGLE (R),
KICK (R), STEP FWD (R), KICK (L), STEP FWD (L).
9-10     Peu dret creua per davant de l'esquerre, pas enrere amb el peu esquerre.
11-12   Peu dret pas a la dreta, peu esquerre al costat.
13-14   Puntada de peu cap endavant amb el peu dret, pas endavant amb el peu dret.
15-16   Puntada de peu cap endavant amb el peu esquerre, peu esquerre pas endavant.


TOE STRUT (R) w. ½ TURN LEFT, TOE STRUT (L) w. ¼ TURN LEFT,
TOE STRUTS ¼ TURN RIGHT (x2: R-L).
17-18   Marquem la punta del peu dret davant, baixem el taló fent ½ volta cap a l’esquerra.             (06:00)
19-20   Marquem la punta del peu esquerre enrere, baixem el taló girant ¼ a l’esquerra.                   (03:00)
21-22   Marquem la punta del peu dret a la dreta, baixem el taló fent ¼ de volta cap a la dreta.       (06:00)
23-24   Marquem la punta del peu esquerre davant, baixem el taló fent ¼ de volta cap a la dreta.  (09:00)


KICK (R), STOMP (R), PIGEON TOED MOVEMENT RIGHT,
KICK (L), STOMP (L), PIGEON TOED MOVEMENT LEFT.
25-26   Puntada de peu endavant amb el peu dret, baixem el peu dret al costat de l’esquerre.
27-        Separem les puntes d’ambdós peus.
28-        Ajuntem les puntes mantenint el pes en el taló esquerre i la punta dreta,
               desplazant-nos cap a la dreta.
29-30  Puntada de peu cap endavant amb el peu esquerre, baixem el peu esquerre al costat del dret.
31-        Separem les puntes d’ambdós peus.
32-        Ajuntem les puntes mantenint el pes en el taló dret i la punta esquerra,
               desplazant-nos cap a l'esquerra  (deixem a l’últim temps tot el pes a la cama esquerra).


HEEL TOUCH (R) FWD, TOE TOUCH (R) BACK, KICK (R), HOOK (R),
KICK (R), TOE TOUCH (R) BACK, HEEL STRUT w. ½ TURN RIGHT.
33-34   Marquem el taló del peu dret davant, marquem la punta del peu dret enrere.
35-36   Puntada amb el peu dret cap endavant, aixequem el peu dret per davant de la cama esquerra.
37-38   Puntada amb el peu dret cap endavant, marquem la punta del peu dret enrere.
39-40  Fem ½ volta a la dreta i marquem el taló del peu dret davant,  
               baixem la punta del peu dret.                                                                                                                             (03:00)
        

MILITARY TURN RIGHT,
STEPS FWD in “V” (L-R), STEP (L) w.½ TURN LEFT, TOGETHER (R).
41-42    Pas peu esquerre endavant, fem ½ volta a la dreta.                                                                                (09:00)
43-44    Pas peu esquerre endavant, fem ½ volta a la dreta.                                                                                (03:00)
45-         Pas amb el peu esquerre endavant i en diagonal cap a l'esquerra.
46-         Pas amb el peu dret endavant i en diagonal cap a la dreta (peus en paral·lel)
47-         Fem ½ volta a l'esquerra i pas endavant amb el peu esquerre                                                           (09:00)
48-         Peu dret al costat de l’esquerre.


Tornar a començarPONT:             La 4ª paret és instrumental.
                               En acabar la 5ena paret  (Inici 12:00 / final 09:00),  afegim aquests 16 temps:

                STEP (R) ¼ TURN LEFT, STOMP UP (L),
STEP (L) ¼ TURN LEFT, STOMP (R).
TOE STRUTS BACK (R-L).
1- Girem ¼ a l'esquerra I posem el peu dret a la dreta                     (06:00)
2- Amb el peu esquerre piquem al costat del dret
3- Girem ¼ a l'esquerra I posem el peu esquerre endavant            (03:00)               
4- Amb el peu dret piquem al costat de l'esquerre
5- Marquem la punta del peu dret
6- Baixem el taló
7- Marquem la punta del peu esquerre
8- Baixem el taló

…. Repetir els 8 temps anteriors:
9- Girem ¼ a l'esquerra I posem el peu dret a la dreta                     (12:00)
10- Amb el peu esquerre piquem al costat del dret
11- Girem ¼ a l'esquerra I posem el peu esquerre endavant         (09:00)               
12- Amb el peu dret piquem al costat de l'esquerre
13- Marquem la punta del peu dret
14- Baixem el taló
15- Marquem la punta del peu esquerre
16- Baixem el taló

miércoles, 28 de marzo de 2012

TELEPATHY

TELEPATHY


Autor/a:            Chris Hodgson
Temps:              64  counts
Parets:               2 – Line Dance
Música:             You Can't Read My Mind  (Toby Keith - CD: American Ride) -162bpm-  Intro: 16 counts
Traducció:          Mercè Orriols


Videos Recomenats:R.Corbí
Chris
Hogdsonea3ans
Mercè
OrriolsCarme
Gimeno
Prada
-Arenys-KickN
Scuff26Emma
Ctry.
Riders
CatTelepathy 4-2
Western
Partner
Dance
-parejas-Video
Musical
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


RUMBA BOX   [x2]
1-2         Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
3-4         Pas peu dret davant, pausa
5-6         Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre
7-8        Pas peu esquerre darrere, pausa.


LOCK STEP (R) BACK, HOLD,
SLOW COASTER STEP (L), HOLD.
9-10      Pas peu dret enrere, pas peu esquerre per davant del dret (lock)
11-12    Pas peu dret enrere, pausa
13-14    Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
15-16    Pas peu esquerre davant, pausa.


LOCK STEP (R) FORWARD, HOLD,
STEP (L), ½ TURN (R),  STEP (L), HOLD.
17-18    Pas peu dret davant, pas peu esquerre per darrere del dret
19-20    Pas peu dret davant, pausa
21-22    Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)                          (06:00)
23-24    Pas peu esquerre davant, pausa.


SIDE-ROCK-CROSS-HOLD  [x2]   (R & L)
25-26    Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
27-28    Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pausa
29-30    Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
31-32    Creuar peu esquerre per davant del dret, pausa.


SIDE STEP (R), TOGETHER (L), STEP ¼ TURN (R), HOLD,
STEP FWD (L), ½ TURN (R), STEP FWD (L), HOLD.
33-34    Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
35-36    Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret davant, pausa                                                 (09:00)
37-38    Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)                          (03:00)
39-40    Pas peu esquerre davant, pausa.


FULL TURN LEFT (R-L), STEP (R) FWD, HOLD,
MAMBO STEP (L) FWD, HOLD.
41-42    Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret darrere,                                                             (06:00)
girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre davant                                                       (03:00)
43-44    Pas peu dret davant, pausa
45-46    Rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret
47-48    Pas peu esquerre al costat del dret, pausa.


SLOW COASTER STEP (R), HOLD,
STEP (L) FWD, ¼ TURN (R), CROSS (L), HOLD.
49-50    Pas peu dret darrere, pas peu esquerre al costat del dret
51-52    Pas peu dret davant, pausa
53-54    Pas peu esquerre davant, girar ¼ de volta a la dreta (pes al peu dret)                     (06:00)               
55-56    Creuar peu esquerre per davant del dret, pausa.


WEAVE (R)
57-58    Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
59-60    Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
61-62     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
63-64     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret.


Tornar a començar