lunes, 29 de diciembre de 2014

AY, AY, AY

AY, AY, AY

 
Autor/a:           David Villellas  (Nov. 2014)
Temps:             64  counts -   (1 Tag –  2 Restarts)
Parets:              2 – Line Dance - Intermediate
Música:            Navajo Rug  (Brett Kissel & Corb Lund/ CD: Tried  And True, A Canadian Tribute - 2006)
Full de ball:            Mercè Orriols
 

Videos Recomenats:


Michelvero
Paparazzo

David

 

Country
Riders
Cat

Emma A.

 

Cat.Hnk.
Tonk Fr.

Neus

 

Video4
-vacío-

 

Video5
-vacío-

 

Video6
-vacío-

 


 

 
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
DIAGONAL STEP FWD (R), SLIDE, STOMP (L), HOLD, 
SWIVEL  LEFT, HOOK.
1-2          Pas peu dret en diagonal i endavant, arrossegar el peu esquerre cap al dret
3-4         Stomp peu esquerre al costat del dret, pausa
5-6         Obrir punta esquerra cap a l’esquerra, obrir taló esquerre cap a l’esquerra
7-8         Obrir punta esquerra cap a l’esquerra, hook peu dret per darrera la cama esquerra

 
DIAGONAL STEP BACK (R), SLIDE, STOMP (L), HOLD, 
SWIVEL  LEFT, HOOK.
9-10       Pas peu dret en diagonal i enrere, arrossegar el peu esquerre cap al dret
11-12      Stomp peu esquerre al costat del dret, pausa
13-14     Obrir punta esquerra cap a l’esquerra, obrir taló esquerre cap a l’esquerra
15-16     Obrir punta esquerra cap a l’esquerra, hook peu dret per darrera la cama esquerra
 

RIGHT GRAPEVINE (end cross),
ROCK SIDE (R), RECOVER, TURN ½ RIGHT, CROSS.
17-18     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
19-20     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
21-22     Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
23-24     Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret a la dreta,
                creuar peu esquerre per davant del dret                                                                                                     (6.00)


RIGHT GRAPEVINE (end cross),
ROCK SIDE (R), RECOVER, TURN ½ RIGHT, STOMP FWD (L).
25-26     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
27-28    Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
29-30    Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
31-32     Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre endavant                              (12.00)

 
KICK, STOMP, SWIVEL HEEL (R),
HEEL  SWITCHES (R,R,L,R).
33-34     Puntada de peu dret endavant, stomp peu dret endavant
35-36     Swivel taló dret a la dreta, tornar el taló al lloc
37-38    Tocar amb taló dret endavant dues vegades
&39        Tornar el peu dret al lloc,  taló esquerre endavant,
&40        tornar el peu esquerre al lloc, taló dret endavant

 
FLICK, STOMP, SWIVEL HEELS (L), HOLD,
SWIVEL HEELS (R,L,R), HOLD.
&41-42  Tornar el peu dret al lloc i aixecar el peu esquerre amunt (flick),
                stomp peu esquerre endavant
43-44     Girar ambdós talons a l’esquerra, pausa
45-46     Girar ambdós talons al lloc, a l’esquerra
47-48    Girar ambdós talons al lloc, pausa
 

LEFT GRAPEVINE (end hook),
STEP FWD (R), TURN ½ & HOOK, STEP FWD (L), STOMP (R).
49-50    Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu esquerre per darrere del dret
51-52     Pas peu esquerre a l’esquerra, hook peu dret per darrere la cama esquerra

·         RESTART  aquí a les parets 3 (12.00) i  5 (6.00)   Hook = scuff

53-54     Pas peu dret endavant,
                girar ½ volta a l’esquerra i hook peu esquerre per darrere del dret                                          (6.00)
55-56     Pas peu esquerre endavant, stomp peu dret al costat de l’esquerre


TOE SPLIT, HEEL SPLIT,
STEP ½ TURN LEFT (x2).
57-58     Obrir les dues puntes enfora, tancar les puntes
59-60    Obrir els dos talons enfora, tancar els talons
61-62     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
63-64    Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra                                                                           (6.00)
 

Tornar a començar

 

 

TAG:                 Al final de la  1ª paret  (6.00)  afegir:

                               HEEL TOUCHES (R,L).
                               1-2          Taló dret endavant, tornar el peu dret al costat de l’esquerre
                               3-4         Taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al costat del dretlunes, 22 de diciembre de 2014

LITTLE BITTY BOOTS (L. B. Boots)

LITTLE BITTY BOOTS  (L. B. Boots)
 

Autor/a:            PARTYFOR2 (Olga Tormo) - (Diciembre 2014)
Tiempos:          32  counts
Paredes:            2 – Low Intermediate  Line Dance
Música:             Little Bitty  (Lee Mathews  - Cd: Little Bitty Country-2014)  -   Intro: 36 c.


Videos Recomendados:


Olga
Tormo
Campí

 

Video2
-vacío-

Video3
-vacío-

Video4
-vacío-


 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS


HEEL TOUCH FWD (R), SWIVET (R),
HEEL TOUCH FWD (L), SWIVET (L).
1-2          Tocar talón derecho delante, paso pie derecho junto al izquierdo.
3-4          Con el peso en el talón derecho y punta izquierda,

                desplazar el talón izquierdo hacia la izquierda y la punta derecha hacia la derecha,
                volver al centro.
5-6          Tocar talón izquierdo delante, paso pie izquierdo junto al derecho.
7
-8          Con el peso en el talón izquierdo y punta derecha,
                desplazar el talón derecho hacia la derecha y la punta izquierda hacia la izquierda,
                volver al centro.


STEP FWD (R), HOOK (L), STEP BACK (L), HOOK (R)
STEP TURN ½ LEFT, STOMP (R), HOLD.
9-10       Paso pie derecho adelante, Hook pie izquierdo detrás del derecho.
11-12      Paso pie izquierdo atrás, Hook pie derecho delante del izquierdo.
13-14      Paso pie derecho adelante, girar ½ vuelta a la izquierda.                                                         (06:00)
15-16      Stomp pie derecho junto al izquierdo, pausa.SLOW VAUDEVILLE (R) ¼ TURN  RIGHT,
SLOW VAUDEVILLE (L).
17-18      Cruzar pie derecho por delante del izquierdo,
                girar ¼ a derecha y paso pie izquierdo atrás                                                                                  (09:00)
19-20     Tocar tacón derecho delante  diagonal derecha, paso pie derecho junto al izquierdo
21-22      Cruzar pie izquierdo por delante del derecho, paso pie derecho atrás
23-24     Tocar tacón izquierdo delante diagonal izquierda, paso pie izquierdo junto al derecho


LEFT SWIVELS OUT, HOLD,
LEFT SWIVELS IN, HOLD.
25-26     (Pie izquierdo) Desplazar hacia la izquierda: punta-talón
27-28     (Pie izquierdo) Desplazar hacia la izquierda: punta, pausa
29-30     (Pie izquierdo) Desplazar hacia la derecha: punta-talón
31-32      (Pie izquierdo) Desplazar hacia la derecha: punta, pausa
 

 Volver a empezar

 
------
 

RESTART:             3ª pared- Bailar la coreografía hasta el paso 20  (03:00)  y reiniciarla.

  

TAG:                        Al final de las paredes  6, 7, 8

                                           ( 6ª pared estaremos mirando a las 06.00
                                             7ª pared                                             03:00           
                                             8ª pared                                            12:00)

 
                                  STOMP (R), HOLD, STOMP (R), HOLD
                                           1-2          Stomp pie derecho al lado del izquierdo, pausa
                                           3-4         Stomp pie derecho al lado del izquierdo, pausa

 

jueves, 18 de diciembre de 2014

STOP AND CAFE

STOP  AND  CAFE
 

Autor/a:            Adriano Castagnoli  (12-2014)
Temps:              32  counts (1 Tag)
Parets:               4 – Line Dance - Beginner
Música:             Jack’s Truck Stop And Cafe  (Dale Watson)
Traducció:              Emma Argilés

 
Videos Recomenats:


Michelvero
Paparazzo

Adriano

 

Video2
-vacío-

 

Video3
-vacío-

 

Video4
-vacío-

 

Video
Musical

 


 

 
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
GRAPEVINE RIGHT, STOMP UP (L),
LEFT SIDE, STOMP UP (R),  RIGHT SIDE, HOOK (L).
1-2          Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
3-4         Pas peu dret a la dreta,  Stomp Up peu esquerre al costat del peu dret
5-6         Pas peu esquerre a l’esquerra, Stomp Up peu dret al costat de l ‘esquerre
7-8         Pas peu dret a la dreta, Hook peu esquerre par davant del dret

 
WEAVE LEFT,
TOUCH TOE (L), SCUFF (R), STEP FORWARD (L), HOLD.
9-10       Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
11-12      Pas peu esquerre enrere en diagonal, creuar peu dret per davant de l’esquerre
13-14     Marquem punta peu esquerre enrere en diagonal, Scuff peu esquerre davant
15-16     Pas peu esquerre per davant del peu dret (pes peu esquerre), Hold
 

STEPS DIAGONALLY & STOMP UP,
¼ TURN  RIGHT & ROCK STEP (R), BACK (R), TOGETHER (L).
17-18      Pas peu dret endavant en diagonal, Stomp Up peu esquerre al costat del peu dret
19-20     Pas peu esquerre enrere en diagonal, Stomp Up peu dret al costat del peu esquerre
21-22     Rock peu dret endavant girant ¼ de volta a la dreta,
                tornar el pes al peu esquerre                                                                                                         ( 3:00)
23-24     Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del peu dret
 

TOE STRUTS FORWARD (RIGHT, LEFT),
ROCK BACK RIGHT, STOMP UP (R) (x2)
25-26    Punta peu dret endavant, abaixar taló
27-28    Punta peu esquerre endavant, abaixar taló
29-30    Saltant:
               Rock peu dret enrere i Kick peu esquerre endavant, tornar el pes al peu esquerre
31-32     Stomp Up peu dret al costat del peu esquerre (x2).
 

Tornar a començar


----
 

TAG:                Després de la 4ª  paret
 
STEP (R), ½ TURN LEFT         (x2)
                            1-2          Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra
                             3-4         Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra

 

 

HEARTBREAK

HEARTBREAK
 
 
Autor/a:            Maite Alemany  (14.12.2014)
Temps:               32  counts
Parets:               4 – Line Dance - Beginner
Música:             Can’t Break it to my Heart  (Tracy Lawrence -  CD The Very Best Of Tracey Lawrence)
                                                                                                                                                                        (136bpm)
 
 
Videos Recomenats:


Maite
Alemany

 

Maite
Alemany

 

Video3
-vacío-

 

Video4
-vacío-

 

Video
Musical

 

 
 
 


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
 
 
SIDE STEP (R), TOGETHER (L), FWD SHUFFLE (R-L-R),
SIDE STEP (L), TOGETHER (R), BACK SHUFFLE (L-R-L).
1-2          Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
3&4        Pas peu dret endavant, pas peu esquerre a prop del dret, pas peu dret endavant
5-6         Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre
7&8        Pas peu esquerre darrera, pas peu dret a prop de l’esquerre, pas peu esquerre darrera
 
 
BACK ROCK STEP (R),  SHUFFLE ½ TURN Left,
BACK ROCK STEP (L),  FWD SHUFFLE (L-R-L).
9-10       Rock peu dret darrere, tornar els pes al peu esquerre
11&12     Shuffle endavant començant amb el peu dret, fent ½ volta a l'esquerra                              (06.00)
13-14     Rock peu esquerre darrere, tornar el pes al peu dret
15&16    Shuffle endavant començant amb l'esquerre
 
                 *  Restart de 16 temps al finalitzar la 4ª. paret (12.00)
 
 
FWD TOE STRUTS (R-L),
SIDE POINT & CROSS (R-L).
17-18      Touch endavant amb punta del peu dret, baixar el taló dret (acabant el pas)
19-20     Touch endavant amb punta del peu esquerre, baixar el taló esquerre (acabant el pas)
21-22     Punta dreta a la dreta, creuem peu dret per darrere peu esquerre
23-24     Punta esquerre a l’esquerra, creuem peu esquerre per darrere peu dret
 
 
MONTEREY  ¼ TURN RIGHT & HOOK,
GRAPEVINE ( L).
25-26    Touch punta peu dret a la dreta,  ¼ volta dreta i peu dret al costat del peu esquerre          (09.00)
27-28    Touch punta peu esquerre a l’esquerra, Hook esquerre per darrere del peu dret
29-30    Pas amb l'esquerre a l'esquerra, creuem  la dreta per darrere de l'esquerre
31-32     Pas amb l'esquerre a l'esquerra, pas amb la dreta al costat de l'esquerre.
 
 
 
Tornar a començar
 
 
Restart:        de 16 temps al finalitzar la 4ª paret  (12.00)