domingo, 24 de noviembre de 2013

WHISKEY & GLASSES

WHISKEY & GLASSES
 

Autor/a:            Montse Bou (Nov. 2013)
Tiempos:          96  counts
Paredes:           2 – Line Dance
Música:             Whiskey i Ulleres   (Casino's Country Club)
 

Secuencia de los counts:
                               W.1        (12:00):               1 a 96     + Tag 1   (06:00)
                               W.2        (06:00):              1 a 96     + Tag 2  (12:00)
                               W.3        (12:00):               1 a 48... + Tag 1   (06:00)  + ...49 a 64  + Tag 2 (09:00)
                               W.4 Instr.(09:00):              1 a 64     + Tag 2 (06:00) 
                               W.5        (06:00):              1 a 96     + Tag 2 (12:00)
                               W.6        (12:00):               1 a 48...  + Tag 1   (06:00)  + ...49 a 64  + Tag 2 (09:00)
                               W.7        (09:00):              1 a 96 (03:00)    + 3 Stomps finales .
 

Videos Recomendados:


Video1
-vacío-

 

MONTSE
BOU

 

MONTSE
BOU

Wild Bunch

 

Catalan
Honky
Tonk
Friends

M.Bou
Teach

 

Catalan
Honky
Tonk
Friends

M.Bou
-Dance-

 

Video6
-vacío-

 

Video
Musical

ESTRENO
al Wild B.

MyCtryCat

 

Video
Musical

ESTRENO
al Wild B.

CtryCat
Bojos
pel Ctry.

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS

  
SLOW KICK BALL CHANGE (R), HOLD,
TOE STRUT (R) ½ TURN LEFT, TOE STRUT (L) ¼ TURN LEFT.
1-2          Patada pie D hacia delante, pie D al lado del I,
3-4         Pie I al lado del D, Pausa.
5-6         Punta pie D delante, girar ½ vuelta a la izquierda y acabar de bajar la planta del pie D.               (06:00)
7-8         Punta pie D atrás, girar ¼ de vuelta a la izquierda y acabar de bajar la planta del pie I.                (03:00)
 

CHARLESTON
9-10       Touch pie D delante, Pausa,
11-12      Paso pie D atrás, Pausa.
13-14     Touch pie I atrás, Pausa,
15-16     Paso pie I adelante, Pausa.
 

SLOW KICK BALL CHANGE (R), HOLD,
TOE STRUT (R) ½ TURN LEFT, TOE STRUT (L) ¼ TURN LEFT.
17-18      Patada pie D hacia delante, pie D al lado del I,
19-20     Pie I al lado del D, Pausa.
21-22     Punta pie D delante, girar ½ vuelta a la izquierda y acabar de bajar la planta del pie D.               (09:00)
23-24     Punta pie D atrás, girar ¼ de vuelta a la izquierda y acabar de bajar la planta del pie I.               (06:00)

 
CHARLESTON
25-26     Touch pie D delante, Pausa,
27-28     Paso pie D atrás, Pausa.
29-30    Touch pie I atrás, Pausa,
31-32     Paso pie I adelante, Pausa.
 

STEP-LOCK-STEP FWD (R-L-R), HOOK BACK (L) & SLAP,
STEP-LOCK-STEP BACK (L-R-L), HOLD.
33-34     Paso pie D hacia delante, I cruza por detrás,
35-36     Paso pie D hacia delante, Hook con pie I por detrás del D y tocar el pie con la mano D.
37-38     Paso pie I hacia atrás, D cruza por delante,
39-40     Paso pie I hacia atrás, Pausa.
 

SWEEP BACK (x2: R-L),
SLOW COASTER STEP (R), HOLD.
41-42     Paso deslizando (sin peso) pie D hacia atrás, acabar de bajar el pie D por detrás del I.
43-44     Paso deslizando (sin peso) pie I hacia atrás, acabar de bajar el pie I por detrás del D.
45-46     Paso pie D atrás, paso pie I junto al D,
47-48     Paso pie D adelante, Pausa.

                [* TAG 1]


SLOW HEEL GRIND (L) w. ¼ TURN LEFT,
SLOW COASTER STEP (L), HOLD.
49-50     Marcar talón I delante, pausa,
51-52      Sobre el tacón I girar ¼ de vuelta a la izquierda, Pausa.                                                                       (03:00)
53-54     Paso pie I atrás, pie D junto al I,
55-56     Paso pie I adelante, Pausa.
 

STEP (R) FWD, HOLD, ½ TURN LEFT, HOLD,
PIVOT ½ TURN LEFT (R), HOLD, PIVOT ½ TURN LEFT (L), HOLD.
57-58     Paso pie D adelante, Pausa.
59-60     Sobre el pie I girar ½ vuelta a la izquierda, Pausa.                                                                         (09:00)
61-62     Sobre pie D pivotar ½ vuelta a la izquierda, Pausa,                                                                       (03:00)
63-64     Sobre pie I pivotar  ½ vuela a la izquierda, Pausa.                                                                          (09:00)

  [* TAG 2] + RESTART

 

SLOW  VAUDEVILLE (R),
SLOW  VAUDEVILLE (L).
65-66     Cruzar pie D por delante del I, paso pie I hacia atrás,
67-68     Marcar talón D delante en diagonal derecha, paso pie D al lado del I.
69-70     Cruzar pie I por delante del D, paso pie D hacia atrás,
71-72      Marcar talón I delante en diagonal izquierda, paso pie I la lado del D.
 

JUMPING ROCK STEP (R) ¼ TURN RIGHT, TOGETHER (R),
JUMPING ROCK STEP (L), TOGETHER (L),
STOMPS (R-L).
                Saltando:
73-74     Cruzar pie D por delante del I, devolver peso al I,
75           Paso pie D girando ¼ de vuelta a la derecha.                                                                                   (12:00)
76-77     Cruzar pie I por delante del D, devolver peso al D,
78           Paso pie I junto al D.
79-80    Stomp pie D, Stomp pie I junto al D.
 

Right:  KICK & FLICK w. STOMPS.
TOE STRUT w. ½ TURN LEFT (R-L).
81-82     Patada pie D hacia delante, Stomp pie D junto al I
83-84    Patada pie D hacia atrás, Stomp pie I junto al D.
85-86    Punta pie D delante, girar ½ vuelta a la izquierda acabando de bajar la planta del pie D.             (06:00)
87-88    Punta pie I detrás, girar ½ vuelta a la izquierda acabando de bajar la planta del pie I.                  (12:00)
 

GRAPEVINE RIGHT w. ½ TURN LEFT & Hook (L),
GRAPEVINE LEFT.
89-90    Paso pie D a la derecha, I cruza por detrás,
91-92     Paso pie D a la derecha,
                sobre pie D pivotar ½ vuelta a la izquierda y a la vez levantar pie I (Hook) por delante del D (06:00)
93-94     Paso pie I a la izquierda, D cruza por detrás,
95-96     Paso pie I a la izquierda, Stomp pie D al lado del D.

                [* TAG 1] o [* TAG2]


Volver a empezar


 

TAG 1:          HOLD (x4)
 
                          El Tag 1 és un “silencio”.  No hacer nada… 4 pausas!
 


TAG 2:           Añadir los 4 counts  siguientes (aquí si que hay música, no silencio):

                        HEEL TOUCH (R) DIAGONAL, HOLD,
                        SIDE TOE TOUCH (R), HOLD.
                         1-2          Marcar Talón D cruzado por delante de la pierna I, Pausa
                         3-4         Marcar punta D al lado derecho, Pausa.

 

viernes, 22 de noviembre de 2013

DATA BOX

DATA BOX
 

Autor/a:           Raül Àlvarez (2006?)
Temps:             48  counts
Parets:              4 – Line Dance
Música:            Same Every Thing         (Jill Johnson)
                               I Can Dig It                      (Trace Adkins)
                               Saturday Night                   (Billy Currington)

Nota:    Full de ball redactat per Montse Bou,  en base dels diferents  videos que he trobat d’aquest ball)

 
Videos Recomenats:


Video1
-vacío-

Anna
Juandó

Raúl A.

 

ea3ans
Neus

Silvia
Calsina

Catalan
Honky
Tonk
Friends

 

isacty

Isa G.

Video7
-vacío-

Video
Musical

  

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
SIDE ROCK STEP (R), TOGETHER (R), HOLD,
HEEL (L) w. ¾ TURN LEFT, SCUFF (R).
1-2          Rock a la D amb la dreta, tornar pes a l' E
3-4         Tancar peu D a lloc, Hold
5-6          Pas a l'esquerra sobre el taló E i pivotar sobre taló E girant ¼ a l'esquerra,                     (09:00)
                Pas davant amb el peu D
7-8          Seguim pivotant sobre el taló E i girem ½ volta a l'esquerra,                                               (03:00)
                Scuff amb la D


GRAPEVINE RIGHT end. CROSS (L),
SIDE ROCK STEP (R), JAZZBOX  (R) end. LONG STEP FWD (L).
9-10       Pas a la dreta amb el peu D, creuar peu E per darrere del peu D
11-12      Pas a la dreta amb el peu D, creuar peu E per davant del peu D
13-14     Rock a la dreta amb peu D, tornar pes a l' E
15-16     Creuar el peu D per davant del peu E, pas enrere amb el peu E
17-18     Pas a la dreta amb el peu D, pas endavant llarg amb el peu E
 

HEEL TOUCHES FWD (R-L-L-R), STOMP UP (R).
19-20     Marquem taló D endavant, el tornem a lloc
21-22     Marquem taló E endavant, el tornem a lloc
23-24     Marquem taló E endavant, el tornem a lloc
25-26     Marquem taló D endavant,  Stomp Up peu D al costat de l’E.


TOE STRUTS w. ½ TURN RIGHT (x3: R-L-R),
STEP FWD (L), HOLD, STOMP (x2: R-L).
27-28    Punta peu D enrere, girar ½ volta a la dreta acabant de baixar el taló D                               (09:00)
                (o bé: cha-cha girant ½ volta a la dreta  (D-E-D)
29-30    Punta peu E endavant, girar ½ volta a la dreta acabant de baixar el taló E                          (03:00)
                (o bé: cha-cha girant ½ volta a la dreta  (E-D-E)
31-32     Punta peu D enrere, girar ½ volta a la dreta acabant de baixar el taló D                               (09:00)
                (o bé: pas  peu D girant ¼ de volta a la dreta -06:00- , creuem E per davant la D)
33-34     Pas peu E endavant, pausa
                (o bé: Pas peu D girant ¼ de volta a la dreta  -09:00- , pas peu E al costat del D)
35-36     Stomp peu D, Stomp peu E.

 
RIGHT:  KICK –STOMP-FLICK-STOMP,
MILITARY TURN LEFT, JUMPING ROCK STEP, STOMP (R), HOLD.
37-38    Puntada endavant amb el peu D, Stomp a lloc amb el peu D
39-40    Puntada enrere amb el peu D, Stomp a lloc amb el peu D
41-42     Pas endavant amb la D, girem ½ volta a l'esquerra.                                                                   (03:00)
43-44    Pas endavant amb la D, girem ½ volta a l'esquerra.                                                                   (09:00)
45-46    Saltar/Rock  enrere sobre el peu D i alhora fem una puntada de peu endavant amb  l'E,
               tornar el pes al peu E
47-48    Stomp peu D al costat de l’E, pausa (o bé: Stomp amb la D).
  

Tornar a començar

 

COOL IN MY BOOTS

COOL  IN  MY BOOTS


Autor/a:            Bruno Moggia (11-2013)
Tiempos:          72  counts
Paredes:           2 – Line Dance
Música:             I Wouldn't Have It Any Other Way  (Aaron Tippin)
Traducción:        Montse Bou
 

Videos Recomendados:


Video1
-vacío-

NahsMer-
Ville

Mercè O.

 

Video4
-vacío-

Bruno
Moggia

Bibi
Maus32

Wolfgang
Kreuzinger

Wolfgang
Kreuzinger

Video
Musical


 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS
 

STEP ½ TURN LEFT, TOE STRUT (R) w. ½ TURN LEFT,
SIDE TOE TOUCH (L), STEP (L) BEHIND, ROCK STEP BACK (R).
1-2          Paso pie D hacia delante, girar ½ vuelta a la izquierda sobre el pie I                      (06.00)
3-4         Marcar punta del pie D  delante,
               acabar de bajar el talón D dando ½ vuelta a la izquierda                                             (12:00)
5-6         Marcar punta pie I al lado izquierdo, paso pie I por detrás del D
7-8         Rock  con pie D hacia atrás, devolver peso al I
 

STEP LOCK STEP (R-L-R), STOMP UP (L),
KICK BALL CROSS (L), SIDE STEP (L) , SCUFF (R).
9-10       Paso pie D hacia delante, cruzar D por detrás del I (Lock)
11-12      Paso pie D hacia delante, Stomp Up con pie I
13&14    Kick Ball Cross empezando con pie I
15-16     Paso lateral pie I a la izquierda, Scuff con pie D


ROCKING CHAIR (R),
STOMP (Rx2), SWIVEL (R).
17-18     Rock con pie D hacia delante, devolver peso al I
19-20    Rock con  pie D hacia atrás, devolver peso al I
21-22    Stomp Up con pie D al lado del I, Stomp con pie D un poco más avanzado
23-24    Girar ambos talones hacia la derecha, volver al centro.


SWIVEL w. ¼ TURN LEFT w. SCUFF (R), ROCK STEP FWD (R),
STEP (R) BACK, HOOK (L) ¼ TURN LEFT, STEP (L), STOMP UP (R).
25-26    Girar ambos talones hacia la derecha y con ¼ de vuelta a la izquierda,                                 (09:00)
               Scuff con pie D
27-28    Rock hacia delante con pie D, devolver peso al I
29-30    Paso pie D atrás, Hook con pie I por detrás del D y dando ¼ de vuelta a la izquierda.      (06:00)
31-32     Paso pie I a la izquierda, Stomp Up con pie D.


SCISSOR STEP (R), PAUSE,
GRAPEVINE  LEFT end TOE (R).
33-34    Paso pie D hacia la derecha, juntar pie I al lado del D
35-36    Cruzar pie D por delante del I, pausa
37-40    Grapevine a la izquierda (I-D-I-Touch con punta D)
 

ROLLING VINE FULL TURN RIGHT end. SCUFF (L),
JAZZ BOX (L) end. CROSS (R).
41-44    Vuelta entera hacia la derecha (D-I-D-I)
45-46    Cruzar pie I por delante del D, paso pie D hacia atrás
47-48    Paso pie I hacia la izquierda, cruzar pie D por delante del I.
 

½ RUMBA BOX, HOLD,
SIDE STEP (R), STOMP UP (L), SIDE STEP (L), STOMP UP (R).
49-50    Paso pie I hacia la izquierda, pie D junto al I
51-52     Paso pie I hacia delante, pausa
53-54    Paso pie D hacia la derecha, Stomp Up pie I al lado del D
55-56    Paso pie I hacia la izquierda, Stomp Up pie D al lado del I
 

·         RESTART

 
TOE STRUT BACKWARDS (x2: R-L),
MONTEREY  ½  TURN RIGHT.
57-58    Marcar punta pie D hacia atrás, acabar de bajar el tacón.
59-60   Marcar punta pie I hacia atrás, acabar de bajar el tacón.
61-62    Marcar punta pie D a la derecha,
              sobre pie I girar ½ vuelta a la derecha cerrando el pie D al lado del I.                                 (12:00)
63-64   Marcar punta I a la izquierda, cerrar pie I al lado del D.
 

SWIVEL (Left Foot x3) w. ¼ TURN LEFT, STOMP UP (R),
SWIVEL (Left Foot x3) w. ¼ TURN LEFT, SCUFF (R).
65-67   Girando ¼ de vuelta a la izquierda:
              Abrir punta pie I a la izquierda, talón I a la izquierda, punta pie I a la izquierda                (09:00)
68         Stomp  con pie D
69-71    Girando ¼ de vuelta a la izquierda:
              Abrir punta pie I a la izquierda, talón I a la izquierda, punta pie I a la izquierda                 (06:00)
72          Scuff con pie D
 

Volver a empezar


 

RESTART:                Durante la 3ª pared (empieza a las 12:00)
                                               bailar sólo hasta el count 56 (estaremos a las 06:00),
                                               y luego volver a empezar el baile