lunes, 28 de febrero de 2011

PAGADANJO

PAGADANJO


Autor/a:          Gabi Ibáñez (2002)
Temps:            52  counts
Parets:              2 – Line Dance
Música:            Orange Blossom Special  (Mark Taynor Band)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


HEEL, TOE, HEEL, TOE
1             Taló dret davant en diagonal a la dreta
2             Punta dreta darrera en diagonal a la dreta
3             Taló dret davant en diagonal a la dreta
4             Punta dreta darrera en diagonal a la dreta


HEEL, HOOK, STEP, KICK
5             Taló dret davant en diagonal a la dreta
6             Punta dreta creua per davant del peu esquerra
7             Pas peu dret davant
8             Kick peu esquerre davant


STEP, HOOK, SHUFFLE  FORWARD
9            Pas peu esquerre darrera
10         Punta dreta creua per davant del peu esquerre
11&12  Pas peu dret davant,  pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret davant


ROCK STEP, SHUFFLE  ½ TURN LEFT
13          Rock peu esquerre davant
14          Recuperar el pes sobre el peu dret
15&16  Girant ½ volta cap a l’esquerra:                                                                                                                      (06:00)
               pas peu esquerre davant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant


ROCK STEP, SHUFFLE  ½ TURN RIGHT
17          Rock peu dret davant
18          Recuperar el pes sobre el preu esquerre
19&20 Girant ½ volta cap a la dreta:                                                                                                                               (12:00)
               pas peu dret davant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret davant


STEP, ½  TURN RIGTH, STOMPS (x3)
21          Pas peu esquerre davant
22          Girem les puntes ½ volta a la dreta                                                                                                                  (06:00)
23&24 Stomp peu esquerre, Stomp peu dret al costat del peu esquerre ,
               Stomp peu esquerre al costat del peu dret


HEEL, HOOK, STEP, SCUFF            (Variant: Hook Combination amb la cama dreta)
25          Taló peu dret davant                                                       (Taló peu dret davant)
26          Hook: punta creua per davant del peu esquerre (Taló peu dret  amunt a la canya del peu esquerre)
27          Pas peu dret davant                                                         (Taló peu dret davant)
28          Scuff peu esquerre                                                            (Peu dret a lloc)


HEEL, HOOK, STEP, SCUFF            (Variant: Hook Combination amb la cama esquerra)
29          Taló peu esquerre davant                                              (Taló peu esquerre davant)
30          Hook: punta creua per davant del peu esquerre (Taló peu esquerre amunt a la canya del peu dret)
31           Pas peu esquerre davant                                                (Taló peu esquerre davant)
32          Scuff peu dret                                                                      (Peu esquerre a lloc)


RIGHT JAZZ BOX (TRIANGLE)
33          Cross peu dret per davant de l’esquerre
34          Pas peu esquerre darrera
35          Pas peu dret a la dreta
36          Stomp peu esquerre al costat del dret


HEEL, TOE, HEEL, STOMP
37          Taló dret davant en diagonal a la dreta
&38       Amb un saltet tornar peu dret a lloc i marcar punta esquerra darrera del peu dret
&39       Amb un saltet tornar peu esquerre a lloc i marcar taló dret davant en diagonal a la dreta
40          Stomp peu dret a lloc


SWIVETS
41          Swivet: girem les puntes a l’esquerra deixant el pes a la punta dreta i al taló esquerre
42          Tornem les puntes al lloc
43          Swivet: girem les puntes a la dreta deixant el pes a la punta esquerra i al taló dret
44          Tornem les puntes al lloc


HEEL, TOE, HEEL, STOMP
45          Taló esquerre davant en diagonal a l’esquerra
&46       Amb un saltet tornar peu esquerre a lloc i marcar punta dreta darrera del peu esquerre
&47       Amb un saltet tornar peu dret a lloc i marcar taló esquerre davant en diagonal a l’esquerra
48          Stomp peu esquerre a lloc


SWIVETS
49          Swivet: girem les puntes a la dreta deixant el pes a la punta esquerra i al taló dret
50          Tornem les puntes al lloc
51          Swivet: girem les puntes a l’esquerra deixant el pes a la punta dreta i al taló esquerre
52          Tornem les puntes al lloc


Tornar a començar

 

 

NOT FAIR

NOT  FAIR


Autors:              Alfons Perez, Diana Fort, Jordi Garrit i Anna Bandera
Temps:              32  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:             Not Fair  (Lilly Allen)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


CROSS SHUFFLE, ROCK STEP
1 -           Cross peu dret per davant de l’esquerre
& -          Pas lateral peu esquerre a l’esquerra (continuem amb les cames creuades)
2 -           Cross peu dret per davant de l’esquerre
3 -           Fem pas a l’esquerra amb el peu esquerre tot descreuant les cames
4 -           Tornem el pes a la cama dreta

CROSS SHUFFLE, ROCK STEP
5 -           Cross peu esquerre per davant del dret
& -          Pas lateral peu dret a la dreta (continuem amb les cames creuades)
6 -           Cross peu esquerre per davant del dret
7 -          Fem pas a la dret amb el peu dret tot descreuant les cames
8 -          Tornem el pes a la cama esquerra


COASTER STEP, TOGETHER, SCUFF
9 -          Pas amb el peu dret darrera
& -          Fem pas amb el peu esquerre darrera juntant al costat del peu dret
10-        Fem pas amb el peu dret devant
11-         Juntem peu esquerre al costat del peu dret
12-         Fem una patada devant amb el peu dret tot arrosegant el taló dret pel costat del peu esquerre


LEFT TURN (½), SYNCOPATED ROCK STEP HOOK
13-         Pas devant amb el peu dret
14-         Sobre les dues puntes donem ½ volta a l’esquerra                                                                                   (06:00)
15-         Pas devant amb el peu dret
& -          Tornem  el pes a la cama esquerra
16-         Pujem la cama dreta per devant de la cama esquerra


TOE SWITCHES, KICK BALL STEP
17-         Marquem punta dreta a la dreta amb la cama extesa
& -          Juntem peu dret al costat del peu esquerre
18-         Marquem punta esquerra a l’esquerra amb la cama extesa
& -          Juntem peu esquerre al costat del peu dret
19-         Patada amb el peu dret devant
& -          Peu dret al costat del peu esquerre deixant el pes al peu dret
20-        Fem pas amb el peu esquerre devant deixant el pes a la cama esquerra


GRIND WALK
21-         Creuem el talo dret per davant del peu esquerre (que te el pes),
                i la punta girada cap a la mateixa direcció (esquerra)
22-         Canviem el pes al taló del peu dret que ha creuat  i girem la punta en el sentit contrari (dreta),
                a la vegada que el peu esquerre fa un pas cap a l’esquerra
23-         Creuem el taló dret per davant del peu esquerre (que te el pes)
                i la punta girada cap a la mateixa direcció (esquerra)
24 -        Canviem el pes al talódel peu dret que ha creuat i girem la punta en el sentit contrari (dreta).
                a la vegada que el peu esquerre fa un pas cap a l’esquerra


COASTER STEP, FORWARD TURNING TRIPLE STEP (½)
25-         Pas amb el peu dret darrera
& -          Fem pas amb el peu esquerre darrera juntant al costat del peu dret
26-         Fem pas amb el peu dret devant
27-         Pas devant amb el peu esquerre donant ¼ volta a la dreta                                                                  (03:00)
& -          Juntem peu dret al costat del peu esquerre
28-         Fent ¼ volta a la dreta fem pas peu esquerre darrera                                                                              (12:00)


ROCK STEP, HEEL TOUCH TURNING (¼)
29-         Fem pas amb la cama dreta darrera
30-         Tornem pes a la cama esquerra
31-         Marquem taló dret devant
32-         Donem ¼ volta a l’esquerre deixant el pes a la cama esquerra                                                           (09:00)


Tornar a començar

NO TOMORROW

NO  TOMORROW


Autor/a:            Dynamite Dot
Tiempos:          32  counts
Paredes:            4 – Line Dance
Música:             Love Me A Little Bit Longer  (Heather Myles)               [127bpm]


DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS


KICK  (R x2), CROSS-STEP (R), TOE (L) POINT BACK (WITH FINGER CLIKS)
KICK  (L x2), CROSS-STEP (L), TOE (R) POINT BACK (WITH FINGER CLIKS).
1             Kick pie derecho hacia delante
2             Kick pie derecho hacia delante
3             Cross pie derecho por delante del izquierdo
4             Punta pie izquierdo detrás del derecho               (Clicks dedos)
5             Kick pie izquierdo hacia delante
6             Kick pie izquierdo hacia delante
7             Cross pie izquierdo por delante del derecho
8             Punta pie derecho  detrás del izquierdo              (Clicks dedos)


SHUFFLE BACK (R-L-R) ,  SHUFFLE BACK (L-R-L),
TOE TOUCH (R) BACK, UNWIND ½ TURN RIGHT, STEP FWD (L), CLAP.
9&10     Paso detrás pie derecho,  paso detrás pie izquierdo, cerca del derecho, paso detrás pie derecho
11&12   Paso detrás pie izquierdo, paso detrás pie derecho, cerca del izquierdo, paso detrás pie izquierdo
13           Touch punta detrás pie derecho
14           Girar ½ vuelta hacia la derecha                                                                                                                        (06:00)
15           Paso delante pie izquierdo
16           Clap


CHASSE RIGHT (R-L-R) WITH ¼ TURN LEFT, ROCK-STEP BACK (L).
17&18  Paso pie derecho hacia la derecha, paso pie izquierdo al lado del derecho,
               paso pie derecho hacia la derecha girando ¼ de vuelta hacia la izquierda                                  (03:00)
19          Rock detrás sobre sobre la pierna izquierda
20         Devolver el peso delante sobre el derecho


SHUFFLE ½ TURN RIGHT (L-R-L), ROCK-STEP BACK (R).
21&22 Paso pie izquierdo hacia delante girando ¼ de vuelta a la derecha,                                                   (06:00)
               paso pie derecha ¼ de vuelta a la derecha, pie izquierdo al lado del derecho                              (09:00)
23         Rock detrás sobre el pie derecho
24         Devolver el peso delante sobre el izquierdo


TOUCH-CROSS TWICE (R-L), 
MONTEREY  1/2 TURN RIGHT.
25         Touch punta pie derecho a la derecha
26         Cross pie derecho por delante del izquierdo
27         Touch punta pie izquierdo a la izquierda
28         Cross pie izquierdo por delante del derecho
29         Touch punta pie derecho a la derecha
30         ½ vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo y pie derecho al lado del izquierdo                       (03:00)
31          Touch punta pie izquierdo a la izquierda
32          Cerrar pie izquierdo al lado del derecho


Volver a empezar

 

 

NO QUITTER

NO QUITTER


Autor/a:            Audrey Watson
Tiempos:          32  counts
Paredes:            4 – Line Dance
Música:              I ain't no quitter  (Shania Twain)


DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS


Right: TOE, HEEL, CROSS, HOLD.
Left:    TOE, HEEL, CROSS, HOLD.
1-2         Touch punta derecha al lado del pie izquierdo,
touch tacón derecho al lado del pie izquierdo
3-4        Cross derecha sobre izquierda, hold
5-6        Touch punta izquierda al lado del pie derecho,
               touch tacón izquierdo al lado del pie derecho
7-8        Cross izquierda sobre derecha, hold


STEP, PIVOT ½  TURN, STEP, HOLD.
LEFT LOCK STEP, HOLD.
9-10      Paso con derecha delante, girar ½  vuelta  a la izquierda                                                                      (06:00)
11-12    Paso con derecha delante, hold
13-14    Paso con izquierda delante, paso con derecha cruzando por detras de izquierda (lock)
15-16    Paso con izquierda delante, hold


STEP, PIVOT  ¼ , CROSS, HOLD.
SIDE, CLOSE, SIDE, HOLD.
17-18    Paso con derecha delante, girar  ¼  a la izquierda                                                                                   (03:00)
19-20    Cross derecha sobre izquierda, hold
21-22    Paso con izquierda a la izquierda, paso juntando la derecha con la izquierda
23-24    Paso con izquierda a la izquierda, hold


BACK ROCK STEP, SIDE, HOLD.
BEHIND, SIDE, CROSS, HOLD.
25-26    Rock step hacia atrás con derecha, devolver el peso  a la izquierda
27-28    Paso con derecha a la derecha, hold
29-30    Cross izquierda por detrás de la derecha, paso lateral con la derecha
31-32    Cross izquierda sobre derecha, hold


Volver a empezar

 

 

NO I-DEA!

NO I-DEA!


Autor/a:            Chris Peel
Tiempos:          64  counts
Paredes:            2 – Contra-Dance (2 Filas – cara a cara, intercalados)
Música:             Hey Bartender              (Johnny Lee)
                                Ain’t got No Idea (*)    (The Pirates of The Mississippi)               [168 bpm]
                                (*) Para esta canción (que es la canción sugerida por el autor del baile), no hay Intro.
                                     Contar 6-7-8 y empezar a bailar inmediatamente en la “i” de la frase inicial:  "Ain't got no i-dea"

Traducción:    Montse Bou


DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS


WALKING STEPS FORWARD (r,l,r), KICK (l),
WALKING STEPS BACK (l,r,l), TOUCH (r).
1-2          Paso adelante con el pie derecho. Paso adelante con el pie izquierdo.
3-4         Paso adelante con el pie derecho. Damos una patada adelante con el pie izquierdo.
5-6         Paso atrás con el pie izquierdo. Paso atrás con el pie derecho.
7-8         Paso atrás con el pie izquierdo. Tocamos punta del pie derecho junto al pie izquierdo.


MILITARY TURN (l)
9-10           Paso adelante con el pie derecho y damos 1/2 vuelta a la izquierda                                         (06:00)
11-12      Paso adelante con el pie derecho y damos 1/2 vuelta a la izquierda.                                        (12:00)


WALKING STEPS FORWARD (r,l,r), KICK (l)
13-14     Paso adelante con el pie derecho. Paso adelante con el pie izquierdo.
15-16     Paso adelante con el pie derecho. Damos una patada adelante con el pie izquierdo.


STEPS BACK WITH POINTS
17-18     Paso atrás con el pie izquierdo. Marcamos la punta del pie derecho a la derecha.
19-20     Paso atrás con el pie derecho.    Marcamos la punta del pie izquierdo a la izquierda.


STEP BACK (l), CROSS-KICK (r), STOMP (r),  CROSS-KICK (l)
21           Paso atrás con el pie izquierdo.
22-23    Damos una patada adelante con el pie derecho (en diagonal izquierda),
                 y lo volvemos a sitio (Stomp).
24           Damos una patada adelante con el pie izquierdo (en diagonal a la derecha).


CROSS ROCKS
25           Bajamos pie izquierdo cruzándolo por delante del pie derecho (mantener la diagonal derecha)
26           Devolver peso al pie derecho (atrás).
27           Devolver peso al pie izquierdo (que aún está cruzado delante).
28           Devolver peso al pie derecho (atrás).
                Variación local: Jazz Box empezando con pie izquierdo, acabando con Stomp.


KICK (l), STOMP (l), PIVOT ¼ TURN LEFT
29           Damos una patada adelante con el pie izquierdo (en diagonal por delante del derecho).
30           Stomp con el pie izquierdo  al lado del derecho (centro).
31-32     Paso adelante con el pie derecho, girar ¼ de vuelta a la izquierda.                                         (09.00)


BIG SIDE STEPS TO RIGHT, STEP TOGETHER (x3),
PIVOT ¼ TURN LEFT
33-34     Paso lateral a la derecha con el pie derecho y juntamos el pie izquierdo.
35-36     Paso lateral a la derecha con el pie derecho y juntamos el pie izquierdo.
37-38    Paso lateral a la derecha con el pie derecho y juntamos el pie izquierdo.
39-40    Paso adelante con el pie derecho y damos ¼ de vuelta a la izquierda.                                   (06:00)
                (durante los pasos 33 a 38 se intercambian las filas del contra-dance)

CROSS KICK, STEP (LEADING RIGHT, THEN LEFT),
41           Damos una patada adelante en diagonal a la izquierda con el pie derecho.
42           Bajamos pie derecho cruzándolo por delante del izquierdo (un poco adelante – centrándolo).
43           Damos una patada adelante en diagonal a la derecha con el pie izquierdo.
44           Bajamos el pie izquierdo cruzándolo por delante del pie derecho (un poco adelante – centrándolo).


SIDE JACK (ON THE BEAT)  (Steps: out-out, in-in)
45           Pie derecho, pequeño paso lateral a la derecha.
46           Pie izquierdo, pequeño paso lateral a la izquierda.
47           Paso al centro con el derecho.
48           Paso al centro con el pie izquierdo.


WEAVE LEFT (4), KICK (r),
3 STEPS RIGHT: SIDE-TOGETHER-SIDE
49           Paso a la izquierda con el pie derecho cruzándolo por delante del izquierdo.
50           Paso a la izquierda con el izquierdo.
51           Paso a la izquierda con el derecho cruzándolo por detrás del pie izquierdo.
52           Paso a la izquierda con el izquierdo.
53           Damos una patada adelante en diagonal a la izquierda con el derecho.
54           Paso a la derecha con el derecho.
55           Paso a la derecha con el pie izquierdo (*) junto al pie derecho.
56           Paso a la derecha con el derecho.
                Variación local (*): Cruzar pie izquierdo “por detrás” del derecho (como en un Grapevine).

WEAVE RIGHT (4), KICK (l),
3 STEPS LEFT: SIDE-TOGETHER-SIDE
57           Paso a la derecha con el pie izquierdo cruzándolo por delante del pie derecho.
58           Paso a la derecha con el pie derecho.
59           Paso a la derecha con el pie izquierdo cruzándolo por detrás del pie derecho.
60           Paso a la derecha con el derecho.
61           Damos una patada adelante en diagonal a la derecha con el pie izquierdo.
62           Paso a la izquierda con el pie izquierdo.
63           Paso a la izquierda con el pie derecho (*) junto al pie izquierdo.
64           Paso a la izquierda con el pie izquierdo.
                Variación local (*): Cruzar pie derecho “por detrás” del izquierdo (como en un Grapevine).

Volver a empezar
RESTART “OPCIONAL”    -   Para la canción  “Ain’t got No Idea“  :

Al final de la 2ª pared, bailar solo los counts 1 a 32, y luego volver a empezar.
En este trozo  cambiar los counts 31-32 por:

                31           Paso pie derecho delante
                32           Paso pie izquierdo al lado del derecho (sin girar el ¼ de vuelta).