miércoles, 20 de julio de 2011

DO THE LINEDANCE

DO THE LINEDANCE  (a.k.a. Kom Doe De LineDance)


Autor/a:            -desconocido-  (2007)
Tiempos:          48  counts
Paredes:            4 – Line Dance
Música:              Kom do the Line Dance  (Will Tura)
                                 Bridge washed out                    (Warner Mack)
Traducción:   Montse Bou (Fuente: http://www.countrydanceduhautvar.fr/ )


Videos Recomendados:


Video1
-vacío- Honky
Tonk55Line
Dancer
MaltaVideo
Musical
W. Tura
-Karaoke-
Video
Musical
-W.Mack- 


DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS


SIDE STEPS: SLIDES RIGHT (x2), SLIDES LEFT (x2).
1 – 4      Paso pie derecho a la derecha, juntar izquierdo al lado del derecho,
Paso pie derecho a la derecha, juntar izquierdo al lado del derecho.
5 – 8      Paso pie izquierdo a la izquierda, juntar pie derecho al lado del izquierdo,
Paso pie izquierdo a la izquierda, juntar pie derecho al lado del izquierdo.


SIDE STEPS: SLIDES RIGHT (x2), SLIDES LEFT (x2).
9 – 12   Paso pie derecho a la derecha, juntar izquierdo al lado del derecho,
Paso pie derecho a la derecha, juntar izquierdo al lado del derecho.
13 – 16 Paso pie izquierdo a la izquierda, juntar pie derecho al lado del izquierdo,
Paso pie izquierdo a la izquierda, juntar pie derecho al lado del izquierdo.


STEPS DIAGONALLY FORWARD, STEPS DIAGONALLY BACK, (Twice).
17 – 18   Paso pie derecho delante, touch punta pie izquierdo cerca del derecho (en diagonal a la derecha).
19 – 20   Paso pie izquierdo hacia atrás, touch punta pie derecho cerca del izquierdo (en diagonal).
21 – 22   Paso pie derecho delante, touch punta pie izquierdo cerca del derecho (en diagonal a la derecha).
23 – 24   Paso pie izquierdo hacia atrás, touch punta pie derecho cerca del izquierdo (en diagonal).


HITCH RIGHT w. Touches (x2), HITCH LEFT w. Touches (x2),.
25 – 26  Levantar la rodilla derecha y tocarla con la mano derecha, bajar pie derecho al lado del izquierdo.
27 – 28  Levantar la rodilla derecha y tocarla con la mano derecha, bajar pie derecho al lado del izquierdo.
29 – 30  Levantar la rodilla izquierda y tocarla con la mano izquierda, bajar pie izquierdo al lado del 
                  derecho.
31 – 32   Levantar la rodilla izquierda y tocarla con la mano izquierda, bajar pie izquierdo al lado del 
                  derecho.


LEFT & RIGHT SLAPS, STEP (R), HOLD, PIVOT ¼ TURN LEFT, HOLD.
33 – 34   Paso pie derecho a la derecha,
                   levantar pie izquierdo cruzándolo por detrás del derecho (Hook) a la vez que tocamos
                   el talón izquierdo con la mano derecha.
35 – 36   Paso pie izquierdo a la izquierda,
                   levantar pie derecho cruzándolo por detrás del izquierdo (Hook) a la vez que tocamos
                   el talón derecho con la mano izquierda.
37 – 38   Paso pie derecho hacia delante, pausa
39 – 40   Girar ¼ de vuelta a la izquierda, pausa                                                                                                        (09:00)


CLAP HANDS, HOLD (twice);  CLAP HANDS x3, HOLD.
41 – 42   Palmada (ambas manos) delante (a la altura del hombro izquierdo 10 h), pausa
43 – 44  Palmada (ambas manos) delante (a la altura de la cabeza 2 h ), pausa
45            Palmada (ambas manos) delante (a la altura del hombro izquierdo 10 h),
46            Palmada (ambas manos) delante (a la altura de la cabeza 12 h )
47            Palmada (ambas manos) delante (a la altura del hombro derecho 2 h)
48            Pausa.


Volver a empezar

viernes, 1 de julio de 2011

FOR NEIGE

FOR NEIGE


Autor/a:            The Dreamers (Ball dedicat a la Neus Pino)- 2011
Temps:              64  counts
Parets:                2 – Line Dance - Novice
Música:             Saturday Night  (Heidi Hauge)Videos Recomenats:


ea3ans
Mercè O.ea3ans
NeusNeige55


Hooked
DancersAcuari56
D.VillellasNacoutchi


Video
Musical

DESCRIPCIÓ DELS PASSOSTOE (R), SCUFF, CROSS, HOLD,
TOE (L), SCUFF, CROSS, HOLD.
1-2          Touch punta dreta darrere en diagonal dreta (genoll dret a l’interior),
                Scuff peu dret al costat de l'esquerre
3-4         Creuar peu dret per davant de l'esquerre - Pausa
5-6         Touch punta esquerre darrere en diagonal esquerra (genoll esquerre a l’interior),
                Scuff peu esquerre al costat del dret
7-8         Creuar peu esquerre per davant del dret - Pausa

ROCK BACK (R), RETURN, PIVOT MILITARY, STOMP (R), STOMP (L).
9-10       Rock peu dret darrere – tornar el pes sobre el peu esquerre
11-12     Pas endavant peu dret – girar ½ volta a l'esquerra                                                                                  (06:00)
13-14     Pas endavant peu dret – girar ½ volta a l'esquerra                                                                                  (12:00)
15-16     Stomp peu dret al costat de l’esquerre - Stomp peu esquerre al costat del dret

GRAPEVINE (R) end. Cross,
STEP SIDE (R), TOE TOUCH (L), HEEL STRUT (L) ¼ TURN (L).
17-18     Pas peu dret cap a la dreta - creuar peu esquerre darrere del dret
19-20     Pas peu dret cap a la dreta - creuar peu esquerre per davant del dret
21-22     Pas peu dret cap a la dreta –
                 Touch punta esquerre al costat del peu dret (genoll esquerre a l'interior)
23-24     Fer ¼ de volta a l'esquerra: taló esquerre davant, baixar punta esquerra a terra.                    (09:00)

TOE STRUT (R) ½ TURN (L), TOE STRUT (L) ½ TURN (L),
GRAPEVINE (R) ¼ TURN (L) end. Cross.
25-26     Fer ½ volta a l'esquerra: punta peu dret darrere (posar el taló dret a terra)                               (03:00)
27-28    Fer½ volta a l'esquerra: punta peu esquerre davant (posar el taló esquerre a terra)               (09:00)
29-30    Fer ¼ de volta a l'esquerra: peu dret a la dreta - creuar peu esquerre darrere del dret           (06:00)
31-32     Pas peu dret cap a la dreta - creuar peu esquerre per davant del dret


ROCK (R) FWD ¼ TURN (R), TOE STRUT (R) ½ TURN (R),
TOE STRUT (L), TOE STRUT (R).
33-34     Fer ¼ de volta a la dreta:  rock peu dret davant (tornar pes a l’esquerre)                                    (09:00)
35-36     Fer ½ volta a la dreta:  touch punta peu dret darrere – baixar el taló dret a terra                    (03:00)
37-38    Touch punta peu esquerre davant – taló esquerre a terra
39-40    Touch punta dreta davant - taló dret a terra

TOE STRUT (L) ½ TURN (R), TOE STRUT (R) ½ TURN (R),
STEP (L) ¼ TURN (R), STOMP (R), STEP SIDE (R), STOMP (L).
41-42     Fer ½ volta a la dreta: touch punta esquerre darrere - taló a terra                                                  (09:00)
43-44     Fer ½ volta a la dreta: touch punta dreta cap endavant - taló a terra                                             (03:00)
45-46     Fer ¼ de volta a la dreta: pas peu esquerre a l’esquerra,                                                                      (06:00)
                 Stomp up del peu dret al costat de l'esquerre
47-48    Pas peu dret a la dreta - Stomp up peu esquerre al costat del dret


STEP SIDE (L), STOMP (R), STEP BACK (R), CROSS (L),
STEP SIDE (R), STEP BACK (L), CROSS (R), HOLD
49-50    Pas enrere en diagonal peu esquerre - stomp up del peu dret al costat de l'esquerre
51-52     Peu dret darrere - creuar peu esquerre per davant del dret
53-54     Pas enrere en diagonal amb el peu dret – peu esquerre darrere
55-56     Creuar peu dret per davant de l'esquerre - Pausa

SCISSOR STEP (L), PIVOT MILITARY
57-58    Pas peu esquerre a l'esquerra - peu dret al costat de l'esquerre
59-60    Creuar peu esquerre per davant del dret - Pausa
61-62     Pas endavant amb el peu dret - ½ volta a l'esquerra                                                                                (12:00)
63-64     Pas endavant amb el peu dret - ½ volta a l'esquerra                                                                               (06:00)


Tornar a començar

TAGS:

                3ª PARET (12:00)          -             Ballar els temps  1- 24 (09:00)  i afegir:

                TOE STRUT (R) ½ TURN (L), TOE STRUT (L) ¼ TURN (L), PIVOT MILITARY.
                1-4          Fer ½ volta a l'esquerra:              punta dreta darrere - taló a terra                           
(03:00)
                               +      ¼ de volta a l'esquerra:       punta esquerra davant - taló esquerre a terra    (12:00)
                5-8         Pas endavant amb la dreta - ½ volta a l'esquerra                                                            
(06:00)
                               Pas endavant amb la dreta - ½ volta a l'esquerra                                                              (12:00)                6ª PARET  (12:00)         -              Ballar els temps  1-20 (12:00)  i afegir:

                PIVOT MILITARY
                1-2          Pas endavant amb la dreta - ½ volta a l'esquerra                                                            (06:00)
                3-4         Pas endavant amb la dreta - ½ volta a l'esquerra                                                            (12:00)