lunes, 31 de marzo de 2014

CASINO'S NIGHT

CASINO’S  NIGHT
 

Autor/a:             Sílvia Calsina (Grup Sixteen Sip)   (2013)
Temps:               64  counts
Parets:               2 – Line Dance
Música:              The earring song  (Gretchen Wilson)
Full revisat per:     Montse Bou

 
Videos Recomenats:


NashMer-
Ville

Mercè
Orriols

Silvia
Calsina

Maite
Alemany

Silvia

Catalan
Hnk.Tnk.
Friends

Neus

 

NashMer-
Ville

Concurs

Catalan
Hnk.Tnk.
Friens

Edu R.

Silvia
Calsina

Silvia
Calsina

Maite
Alemany

Video
Musical


 

 DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
GRAPEVINE (R),
ROLLING GRAPEVINE  1½ TURN LEFT end. SCUFF (R).
1-2          Pas a la dreta amb el peu D, creuem el peu E per darrere del peu D
3-4         Pas a la dreta amb el peu D, punta peu E al costat del peu D.
5-8         Girar ½  volta a l’esquerra i pas peu E endavant,                                                                                  (06.00)
                girar ½   volta a l’esquerra i pas peu D enrere,                                                                                      (12.00)
                girar ½   volta a l’esquerra i pas peu E a l’esquerra, Scuff peu D al costat de l’ E.                          (06.00)

 
SIDE ROCK (R), RECOVER (L),
JAZZ BOX (R) end. Stomp (L), STOMP (R), HOLD.
9-10       Rock a la dreta amb el peu D,  tornem el pes al peu  E.
11-14      Jazz Box començant amb el peu D i acabat amb Stomp peu E.
15-16      Stomp amb el peu D al costat del peu E,  pausa.
 

GRAPEVINE (R),
ROLLING GRAPEVINE  1½ TURN LEFT end. SCUFF (R).
17-18      Pas a la dreta amb el peu D, creuem el peu E per darrere del peu D
19-20     Pas a la dreta amb el peu D, punta peu E al costat del peu D.
21-24     Girar ½  volta a l’esquerra i pas peu E endavant,                                                                                    (12.00)
                girar ½   volta a l’esquerra i pas peu D enrere,                                                                                        (06.00)
                girar ½   volta a l’esquerra i pas peu E a l’esquerra, Scuff peu D al costat de l’ E.                            (12.00)

 
SIDE ROCK (R), RECOVER (L),
JAZZ BOX (R) end. Stomp (L), STOMP (R), HOLD.
25-26     Rock a la dreta amb el peu D,  tornem el pes al peu  E.
27-30     Jazz Box començant amb el peu D i acabat amb Stomp peu E.
31-32     Stomp amb el peu D al costat del peu E,  pausa.


STEPS IN “V” end. SCUFF (L),
JAZZ BOX (L) end. STOMP FWD (R).
33-34     Pas endavant en diagonal a la dreta amb el peu D, pas endavant en diagonal a l’esquerra amb el peu E.
35-36     Pas darrere i al centre amb el peu D, Scuff amb el peu D al costat del peu E.
37-40     Creuar peu E per davant del D, peu D fa un petit pas darrere,
                pas peu E al costat del D, Stomp peu D al davant.

 
SWIVELS RIGHT (x2),
TOE STRUTS ½ TURN RIGHT (R-L).
41-42      Desplacem els dos talons cap a la dreta i els tornem a lloc.
43-44     Desplacem els dos talons cap a la dreta i els tornem a lloc.
45-46     (anant enrere) Punta D enrere, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu                                           (06.00)
47-48     Punta E endavant, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu                                                                  (12.00)
 

SLOW COASTER STEP (R), STOMP UP (L),
½ TURN RIGHT & HITCH, STOMP (L), HOLD.
49-50    Pas peu D enrere, peu E al costat del D
51-52     Pas peu D endavant,  Stomp Up  peu E al costat del D.
53-56     Aixecar cama E (Hitch = genoll E amunt)
                i girar ½ volta cap a l’esquerra pivotant sobre el peu dret,                                                                  (06.00)
                Stomp baixant  peu E a terra, pausa.

·          RESTART

 
Right:  KICK, STOMP, FLICK, STOMP,
ROCK STEP BACK (R), STOMP (R), HOLD.
57-58     Puntada de peu D endavant,  Stomp peu D al costat de l’ E
59-60    Puntada de peu D enrere, Stomp peu D al costat de l’ E
61-62     Rock peu D enrere, tornar el pes al peu E
63-64    Stomp amb el peu D al costat de l’ E, pausa.
 

Tornar a començar

 
 

RESTARTS:              A la  2ª + 4ª pareds  ballar només fins els count 56 …  & Tag [*].
                                               Començen a les 06.00 i el 2 Tags es fan a les 12.00

                                               A  la  2ª pared li afegirem un Tag de 24 counts
                                               i a la 4ª pared li afegirem un Tag de 16 counts.

 
TAG:

 
TOE STRUT FWD (R) ½ TURN LEFT, ROCK STEP BACK (L),
TOE STRUT FWD (L) ½ TURN RIGHT, ROCK STEP BACK (R).
1-2          Punta del peu D davant, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el taló
3-4         Rock peu E darrere, tornar el pes al peu D
5-6         Punta del peu E davant, girar ½ volta a la dreta i abaixar el taló
7-8         Rock peu D darrere, tornar el pes al peu E


MILITARY TURN LEFT,
HEEL TOUCHES (R-L).
9-10       Pas peu D davant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu E)
11-12      Pas peu D davant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu E)
13-14     Marquem el taló del peu D davant i el tornem al lloc.
15-16     Marquem el taló del peu E davant i el tornem al lloc.

[*]  Fins aquí a la 4ª Paret.

 
SLOW VAUDEVILLES (R-L).
17-18     Creuem el peu D per davant del peu E, pas a l’esquerra amb el peu E.
19-20     Marquem el taló del peu D davant en diagonal a la dreta, tornem el peu D al lloc.
21-22     Creuem el peu E per davant del peu D, pas a la dreta amb el peu D.
23-24     Marquem el taló del peu E davant en diagonal a l’esquerra, tornem el peu E al lloc.

                [*]  Fins aquí a la 2ª Paret.

 

 

 

jueves, 13 de marzo de 2014

HONEY DO

HONEY  DO
 

Autor/a:            Javi Viu (9.3.2014)
Temps:              32  counts
Parets:               2 – Line Dance - Novice
Música:             HoneyDo  (John Fogerty)
Font:                      Javi Viu (revisat per Montse Bou)
 

Videos Recomenats:


Video1
-vacío-

Vanesa
B.C.

Javi Viu

 

Video3
-vacío-

Video4
-vacío-

Video
Musical


 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
SWIVELS RIGHT FOOT (TOE, HEEL, TOE), HOLD,
SLOW  COASTER  STEP (R), HOLD
1-2          Obrim punta dreta a la dreta, obrim taló dret a la dreta.
3-4         Obrim punta dreta a la dreta, Hold.

5-6         Pas darrera amb la dreta, pas amb l’esquerra al costat de la dreta.
7-8         Pas dreta endavant, Hold

 

VINE LEFT end. CROSS (R),
SIDE ROCK  STEP (L) & CROSS (L), HOLD.
9-10       Pas a l’esquerra peu esquerre, peu dret creuat per darrere de l’esquerre
11-12      Pas a l’esquerra peu esquerre, peu dret per davant de l’esquerre.
13-14     Pas a l’esquerra peu esquerre, tornar el pes sobre el peu dret.
15-16     Creuem peu esquerre per davant del dret,  Hold.VINE RIGHT end. CROSS (L),
SIDE  ROCK STEP  (R) & CROSS (R) , HOLD.
17-18      Pas a la dreta peu dret, peu esquerre creuat per darrera del dret.
19-20     Pas a la dreta peu dret, peu esquerre per davant del dret.
21-22     Pas a la dreta peu dret, tornar el pes sobre el peu esquerre.
23-24     Creuem peu dret per davant de l’esquerre,  Hold.
 

ROCKING CHAIR (L), 
STEP TURN  ½  RIGHT, STOMP (L), HOLD.
25-26    Pas davant peu esquerre, tornem el pes peu dret.
27-28    Pas esquerre darrera, tornem el pes peu dret.
29-30    Pas peu esquerre davant, fem  ½ volta a la dreta.                            (06.00)
30-32    Stomp peu esquerre al costat peu dret,  Hold.


Tornar a començar

 
 

BRIDGES:              Hi ha 2 ponts (P1 - P2), seguint aquesta seqüència 
                                   A   P1   AA   P2   AA   P2   AAAA   P2   AAA   END.

 
----------

 
P1  -   PONT LLARG :           Al final de la 1ª  paret (estarem mirant a les 06.00):

 
RIGHT:  FLICK, STOMP, KICK , STOMP,
JUMPING ROCK STEP BACK (R), HOLD.
1-2      Patada lateral amb la dreta,   Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra
3-4     Patada davant amb la dreta , Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra
5-6     Rock saltat dreta darrera, posem l’esquerra a terra
7-8     Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra,  Hold

LEFT:  FLICK, STOMP, KICK , STOMP,
JUMPING ROCK STEP BACK (L), HOLD.
9-10    Patada lateral amb l’esquerra,   Stomp amb l’esquerra al costat de la dreta
11-12   Patada davant amb l’esquerra,   Stomp amb l’esquerra al costat de la dreta
13-14  Rock saltat esquerra darrera, posem la dreta a terra
15-16  Stomp amb l’esquerra al costat de la dreta,   Hold

TOE FAN (L), KICK (R), STOMP (R).
17-18   Obrim punta esquerra a l’esquerra, tornem punta esquerra a lloc
19-20  Patada amb la dreta davant,  Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra


--------

 
P2 -     PONT  NORMAL/Curt:               Al final de la , i    parets  
                                                                                          (estarem sempre mirant a les 06.00)

 
RIGHT:  FLICK, STOMP, KICK , STOMP,
JUMPING ROCK STEP BACK (R), HOLD.
1-2     Patada lateral amb la dreta,   Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra
3-4    Patada davant amb la dreta,  Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra
5-6    Rock saltat dreta darrera, posem l’esquerra a terra
7-8    Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra,    Hold

TOE FAN (L), KICK (R), STOMP (R).
9-10    Obrim punta esquerra a l’esquerra, tornem punta esquerra a lloc
11-12   Patada amb la dreta davant,  Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra
 
 
------
 
ENDING -   FINAL:      Per acabar el ball farem aquest final (estarem a les 06.00)
 

SWIVELS  RIGHT FOOT (TOE, HEEL, TOE), HOLD,
JUMPING ROCK STEP BACK (R), STOMP FWD (R).
1-2     Obrim punta dreta a la dreta, obrim taló dret a la dreta.
3-4    Obrim punta dreta a la dreta,  Hold.

5-6    Rock saltat dreta darrera, posem l’esquerra a terra
7        Stomp amb la dreta avançada.
lunes, 3 de marzo de 2014

GIFT TO YOU

GIFT TO YOU
 

Autor/a:            Edu Roldós & Lídia Calderero (11-2013)
Temps:              64  counts
Parets:               2 – Line Dance – Intermediate/Novice
Música:             Mission Temple Fireworks Stand  (Sawyer Brown)

 
Videos Recomenats:


MONTSE
BOU

Lidia
Calderero

Michelvero
Paparazzo

Edu

 

Silvia
Calsina

Maite
Alemany

Edu R.

Jean
Luké

Video7
-vacío-

Video
Musical  

 
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


DIAGONAL FWD (R), STOMP (L), DIAGONAL BACK (L), STOMP (R),
GRAPEVINE BACK IN RIGHT DIAGONAL.
1-2          Pas peu dret endavant en diagonal dreta, igualem peu esquerre amb un Stomp                           (01:00)
3-4         Pas peu esquerre darrere, igualem amb peu dret amb un Stomp                                                       (12:00)
5-6         Anant enrere i en diagonal dreta (05:00) pas peu dret, creuem peu esquerre darrere del dret
7-8         Obrim peu dret a la dreta,  Stomp Up peu esquerre al costat del dretDIAGONAL FWD (L), STOMP (R), DIAGONAL BACK (R), STOMP (L),
GRAPEVINE BACK IN LEFT DIAGONAL.
9-10       Pas peu esquerre davant en diagonal esquerra, igualem amb peu dret amb un stomp                (11:00)
11-12      Pas peu dret darrere,  igualem amb peu esquerre amb un stomp                                                     (12:00)
13-14     Anant enrere i en diagonal esq. (07:00) pas peu esquerre, creuem peu dret darrere de l’esquerre
15-16     Obrim peu esquerre a l’esquerra,  Stomp up peu dret al costat de l’esquerreGRAPEVINE RIGHT w. ¼ TURN RIGHT AND SCUFF,
STEP FWD (L), ½ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT & STEP (L), HOLD.
17-18     Recuperem paret esquerre (09:00) i obrim peu dret, creuem peu esquerre per darrere del dret
19-20    Obrim peu dret a la dreta fent ¼ volta a la dreta, Scuff al davant amb peu esquerre                  (12:00)
21-22     Pas al davant peu esquerre, fem ½ volta a la dreta sobre les puntes dels peus                            (06:00)
23-24    Pas al davant peu esquerre fent ½ volta a la dreta, temps/pausa                                                    (12:00)BACK STEP-LOCK-STEP (R-L-R), HOLD,
RUMBA BOX (L), HOLD.
25-26    Pas enrere peu dret, pas enrere peu esquerre creuant per davant del dret
27-28    Pas enrere peu dret,  Hold
29-30    Obrim peu esquerre a l’esquerra, ajuntem peu dret al costat de l’esquerre
31-32    Pas davant peu esquerre,  Hold


HOOK COMBINATION RIGHT,
SWIVELS RIGHT.
33-34    Puntada peu dret al davant,  Hook peu dret per davant l’esquerre
35-36    Puntada peu dret al davant, abaixem peu dret al lloc
37-38    Talons a la dreta, tornem al lloc
39-40    Talons a la dreta, tornem al lloc


HOOK COMBINATION LEFT,
SWIVELS LEFT.
41-42    Puntada peu esquerre al davant,  Hook peu esquerre per davant del dret
43-44   Puntada peu esquerre al davant, abaixem peu esquerre al lloc
45-46   Talons a l’esquerra, tornem al lloc
47-48   Talons a l’esquerra, tornem al lloc

             *   RESTART

ROCKING CHAIR (R) w. STOMPS (L).
ROCK FWD (R), STOMP (L),  TOE STRUT (R) BACK w.½ TURN RIGHT.
49-50    Rock davant peu dret,  Stomp peu esquerre al lloc
51-52     Rock darrere peu dret, Stomp peu esquerre al lloc
53-54    Rock al davant peu dret,  Stomp peu esquerre
55-56    Punta enrere peu dret,

               girem ½ volta a la dreta sobre les puntes  i acabem de baixar el taló dret                                   (06:00)


TOE STRUTS  w. ½ TURN RIGHT (L-R),
JAZZ BOX (L).
57-58    Punta al davant peu esquerre,
               girem ½ volta a la dreta sobre les puntes i acabem de baixar el taló esquerre                            (12:00)
59-60    Punta enrere peu dret,

               girem ½ volta a la dreta sobre les puntes i acabem de baixar el taló dret                                     (06:00)
61-62     Creuem peu esquerre per davant del dret, obrim peu dret a la dreta
63-64    Obrim peu esquerre a l’esquerra, ajuntem peu dret amb l’esquerre

Tornar a començar

 
---
 

TAG: Al final de la 1ª paret (estarem a les 06.00), cal afegir:
 
                JAZZ BOX  (R).
                1-4    Creuem peu dret per davant l’esquerre, obrim peu esquerre,
                          obrim peu dret,  i ajuntem peu esquerre al costat del dret.


SEQÜÈNCIA DEL BALL:
1              64  temps + TAG
2             64  temps
3             48  temps  =  RESTART:
acabem moviment 48 i tornem a començar
4             64  temps
5             48  temps
6             48  temps
7             64  temps
8             48  temps
9             48  temps
10           48  temps