miércoles, 1 de junio de 2011

3MC

3MC


Autor/a:            SUN VALLEY (Chari Rey)
Temps:               64  counts
Parets:                4 – Line Dance
Música:              Under your spell again  (Troy Caasar-Daley)


Video1
-vacío- JosepPonsa
M.RecasensVideo3
-vacío-Video4
-vacío- 
 DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


ROCK STEP (R-FWD) w.½ TURN RIGHT, RIGHT LOCK STEP FWD,
SCUFF (L), STEP (L) ½ TURN RIGHT.
1-2          Rock davant amb el peu dret, tornem el pes al peu esquerre fent ½ volta a la dreta        (06:00)
3-4         Pas del peu dret davant, pas del peu esquerre per darrere del dret (lock)
5-6         Pas del peu dret davant, arrosseguem el taló del peu esquerre cap endavant
7-8         Pas del peu esquerre davant, girem ½ volta a la dreta                                                                  (12:00)


STEP (L) ½ TURN RIGHT, ROCK STEP (L-FWD) w.½ TURN LEFT,
LEFT LOCK STEP FORWARD, SCUFF (R).
9-10       Pas del peu esquerre davant, girem ½ volta a la dreta                                                                  (06:00)
11-12      Rock davant amb el peu esquerre, tornem el pes al peu dret fent ½  volta a l'esquerra   (12:00)
13-14     Pas del peu esquerre davant, pas del peu dret per darrere de l'esquerre (lock)
15-16     Pas del peu esquerre davant, arrosseguem el taló del peu dret cap endavant


MILITARY TURN LEFT,
SIDE STEP (R), BACK TOE TOUCH (L),SIDE  STEP (L), FWD TOE TOUCH (R).
17-18     Pas del peu dret davant, fem ½ volta a l'esquerra                                                                          (06:00)
19-20     Pas del peu dret davant, fem ½ volta a l'esquerra                                                                          (12:00)
21-22     Pas del peu dret a la dreta, marquem la punta del peu esquerre per darrere del dret
23-24     Pas del peu esquerre a l'esquerra, marquem la punta del peu dret per davant del peu esquerre


RIGHT TOUCH, STEP BACK (R), LEFT TOUCH, BACK TOE TOUCH (L),
LEFT TOUCH, STEP (L) FORWARD, HEEL SPLITS.
25-26     Marquem la punta del peu dret a la dreta,
                 deixem el peu dret darrere i canviem el pes a aquest peu
27-28    Marquem la punta del peu esquerre a l'esquerra,
                 posem la punta del peu esquerre per darrere del dret 
29-30    Marquem la punta del peu esquerre a l'esquerra, pas del peu esquerre per davant del dret
31-32     Obrim talons alhora recolzant-nos en les puntes, tornem talons a lloc


CROSS (L), SIDE STEP (R),   [x2]
SIDE STEP (L), CROSS (R), STEP (L) w.¼ TURN LEFT, STOMP (R).
33-34     Pas del peu esquerre a la dreta per davant del peu dret, pas del peu dret a la dreta
35-36     Pas del peu esquerre a la dreta per davant del peu dret, pas del peu dret a la dreta 
37-38    Pas del peu esquerre a l'esquerra, peu dret creua per davant
39-40    Pas del peu esquerre a l'esquerra girant ¼ a l'esquerra, piquem amb el peu dret al costat (09:00)


KICK (R), SLOW COASTER (R),
KICK (L), STEP BACK (L), RIGHT HOOK  MOVEMENT LEFT-RIGHT.
41-42     Puntada de peu endavant amb el peu dret, pas del peu dret enrere
43-44     Peu esquerre al costat del dret, pas del peu dret davant
45-46     Puntada de peu endavant amb el peu esquerre, pas del peu esquerre enrere  
47-48    Amb el genoll dret aixecat movem el peu cap a l'esquerra, movem el peu cap a la dreta


RIGHT HOOK MOV. LEFT, STEP (R) ½ TURN LEFT, FLICK (L),
LEFT VINE (ending cross), STOMP.
49-50    Movem el peu cap a l'esquerra, fem ½ volta a l'esquerra i baixem el peu dret                    (03:00)
51-52     Aixequem el peu esquerre per darrere, pas del peu esquerre a l'esquerra
53-54     Peu dret creua per darrere de l'esquerre, pas del peu esquerre a l'esquerra
55-56     Peu dret creua per davant de l'esquerre, piquem amb el peu esquerre al costat del dret


FLICK RIGHT, STOMP UP, KICK FWD (R), STOMP,
FLICK LEFT,  STOMP UP, KICK BACK, STOMP.
57-58    Aixequem el peu dret cap a la dreta, piquem al costat de l'esquerre
59-60    Aixequem el peu dret cap endavant, piquem al costat de l'esquerre i canviem el pes
61-62     Aixequem el peu esquerre cap a l'esquerra, piquem al costat del dret 
63-64     Aixequem el peu esquerre cap enrere, piquem al costat del dret i canviem el pes


Tornar a començar