viernes, 1 de julio de 2011

FOR NEIGE

FOR NEIGE


Autor/a:            The Dreamers (Ball dedicat a la Neus Pino)- 2011
Temps:              64  counts
Parets:                2 – Line Dance - Novice
Música:             Saturday Night  (Heidi Hauge)Videos Recomenats:


ea3ans
Mercè O.ea3ans
NeusNeige55


Hooked
DancersAcuari56
D.VillellasNacoutchi


Video
Musical

DESCRIPCIÓ DELS PASSOSTOE (R), SCUFF, CROSS, HOLD,
TOE (L), SCUFF, CROSS, HOLD.
1-2          Touch punta dreta darrere en diagonal dreta (genoll dret a l’interior),
                Scuff peu dret al costat de l'esquerre
3-4         Creuar peu dret per davant de l'esquerre - Pausa
5-6         Touch punta esquerre darrere en diagonal esquerra (genoll esquerre a l’interior),
                Scuff peu esquerre al costat del dret
7-8         Creuar peu esquerre per davant del dret - Pausa

ROCK BACK (R), RETURN, PIVOT MILITARY, STOMP (R), STOMP (L).
9-10       Rock peu dret darrere – tornar el pes sobre el peu esquerre
11-12     Pas endavant peu dret – girar ½ volta a l'esquerra                                                                                  (06:00)
13-14     Pas endavant peu dret – girar ½ volta a l'esquerra                                                                                  (12:00)
15-16     Stomp peu dret al costat de l’esquerre - Stomp peu esquerre al costat del dret

GRAPEVINE (R) end. Cross,
STEP SIDE (R), TOE TOUCH (L), HEEL STRUT (L) ¼ TURN (L).
17-18     Pas peu dret cap a la dreta - creuar peu esquerre darrere del dret
19-20     Pas peu dret cap a la dreta - creuar peu esquerre per davant del dret
21-22     Pas peu dret cap a la dreta –
                 Touch punta esquerre al costat del peu dret (genoll esquerre a l'interior)
23-24     Fer ¼ de volta a l'esquerra: taló esquerre davant, baixar punta esquerra a terra.                    (09:00)

TOE STRUT (R) ½ TURN (L), TOE STRUT (L) ½ TURN (L),
GRAPEVINE (R) ¼ TURN (L) end. Cross.
25-26     Fer ½ volta a l'esquerra: punta peu dret darrere (posar el taló dret a terra)                               (03:00)
27-28    Fer½ volta a l'esquerra: punta peu esquerre davant (posar el taló esquerre a terra)               (09:00)
29-30    Fer ¼ de volta a l'esquerra: peu dret a la dreta - creuar peu esquerre darrere del dret           (06:00)
31-32     Pas peu dret cap a la dreta - creuar peu esquerre per davant del dret


ROCK (R) FWD ¼ TURN (R), TOE STRUT (R) ½ TURN (R),
TOE STRUT (L), TOE STRUT (R).
33-34     Fer ¼ de volta a la dreta:  rock peu dret davant (tornar pes a l’esquerre)                                    (09:00)
35-36     Fer ½ volta a la dreta:  touch punta peu dret darrere – baixar el taló dret a terra                    (03:00)
37-38    Touch punta peu esquerre davant – taló esquerre a terra
39-40    Touch punta dreta davant - taló dret a terra

TOE STRUT (L) ½ TURN (R), TOE STRUT (R) ½ TURN (R),
STEP (L) ¼ TURN (R), STOMP (R), STEP SIDE (R), STOMP (L).
41-42     Fer ½ volta a la dreta: touch punta esquerre darrere - taló a terra                                                  (09:00)
43-44     Fer ½ volta a la dreta: touch punta dreta cap endavant - taló a terra                                             (03:00)
45-46     Fer ¼ de volta a la dreta: pas peu esquerre a l’esquerra,                                                                      (06:00)
                 Stomp up del peu dret al costat de l'esquerre
47-48    Pas peu dret a la dreta - Stomp up peu esquerre al costat del dret


STEP SIDE (L), STOMP (R), STEP BACK (R), CROSS (L),
STEP SIDE (R), STEP BACK (L), CROSS (R), HOLD
49-50    Pas enrere en diagonal peu esquerre - stomp up del peu dret al costat de l'esquerre
51-52     Peu dret darrere - creuar peu esquerre per davant del dret
53-54     Pas enrere en diagonal amb el peu dret – peu esquerre darrere
55-56     Creuar peu dret per davant de l'esquerre - Pausa

SCISSOR STEP (L), PIVOT MILITARY
57-58    Pas peu esquerre a l'esquerra - peu dret al costat de l'esquerre
59-60    Creuar peu esquerre per davant del dret - Pausa
61-62     Pas endavant amb el peu dret - ½ volta a l'esquerra                                                                                (12:00)
63-64     Pas endavant amb el peu dret - ½ volta a l'esquerra                                                                               (06:00)


Tornar a començar

TAGS:

                3ª PARET (12:00)          -             Ballar els temps  1- 24 (09:00)  i afegir:

                TOE STRUT (R) ½ TURN (L), TOE STRUT (L) ¼ TURN (L), PIVOT MILITARY.
                1-4          Fer ½ volta a l'esquerra:              punta dreta darrere - taló a terra                           
(03:00)
                               +      ¼ de volta a l'esquerra:       punta esquerra davant - taló esquerre a terra    (12:00)
                5-8         Pas endavant amb la dreta - ½ volta a l'esquerra                                                            
(06:00)
                               Pas endavant amb la dreta - ½ volta a l'esquerra                                                              (12:00)                6ª PARET  (12:00)         -              Ballar els temps  1-20 (12:00)  i afegir:

                PIVOT MILITARY
                1-2          Pas endavant amb la dreta - ½ volta a l'esquerra                                                            (06:00)
                3-4         Pas endavant amb la dreta - ½ volta a l'esquerra                                                            (12:00)