viernes, 30 de marzo de 2012

OPEN DOORS

OPEN DOORS


Autor/a:            Sun Valley (Chari, Montse i Maria) - 2012
Temps:              48  counts
Parets:                4 – Line Dance
Música:             Let's open the door  (Vega)


Videos Recomenats:MONTSE
BOU

Vivaldi
Mercè
OrriolsJosepPonsa
M. Recasens
Teach

JosepPonsa
Sunvalley
Dance

ea3ans
Neus

Country
RidersCat
Drassannes

Montse
Recasensea3ans

Isa
GibertVideo
Musical
life

Video
Musical
oficial
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


SIDE ROCK STEP (R) w. ½ TURN RIGHT, SIDE STEP (R), STOMP (L).     [x2]
1-2       Pas del peu dret a la dreta, tornem el pes fent ½ volta a la dreta.                                            (06:00)
3-4       Deixem el peu dret a terra, amb el peu esquerre piquem al costat.
5-6       Pas del peu dret a la dreta, tornem el pes fent ½ volta a la dreta.                                            (12:00)
7-8       Deixem el peu dret a terra, amb el peu esquerre piquem al costat.


JAZZ BOX TRIANGLE (R),
KICK (R), STEP FWD (R), KICK (L), STEP FWD (L).
9-10     Peu dret creua per davant de l'esquerre, pas enrere amb el peu esquerre.
11-12   Peu dret pas a la dreta, peu esquerre al costat.
13-14   Puntada de peu cap endavant amb el peu dret, pas endavant amb el peu dret.
15-16   Puntada de peu cap endavant amb el peu esquerre, peu esquerre pas endavant.


TOE STRUT (R) w. ½ TURN LEFT, TOE STRUT (L) w. ¼ TURN LEFT,
TOE STRUTS ¼ TURN RIGHT (x2: R-L).
17-18   Marquem la punta del peu dret davant, baixem el taló fent ½ volta cap a l’esquerra.             (06:00)
19-20   Marquem la punta del peu esquerre enrere, baixem el taló girant ¼ a l’esquerra.                   (03:00)
21-22   Marquem la punta del peu dret a la dreta, baixem el taló fent ¼ de volta cap a la dreta.       (06:00)
23-24   Marquem la punta del peu esquerre davant, baixem el taló fent ¼ de volta cap a la dreta.  (09:00)


KICK (R), STOMP (R), PIGEON TOED MOVEMENT RIGHT,
KICK (L), STOMP (L), PIGEON TOED MOVEMENT LEFT.
25-26   Puntada de peu endavant amb el peu dret, baixem el peu dret al costat de l’esquerre.
27-        Separem les puntes d’ambdós peus.
28-        Ajuntem les puntes mantenint el pes en el taló esquerre i la punta dreta,
               desplazant-nos cap a la dreta.
29-30  Puntada de peu cap endavant amb el peu esquerre, baixem el peu esquerre al costat del dret.
31-        Separem les puntes d’ambdós peus.
32-        Ajuntem les puntes mantenint el pes en el taló dret i la punta esquerra,
               desplazant-nos cap a l'esquerra  (deixem a l’últim temps tot el pes a la cama esquerra).


HEEL TOUCH (R) FWD, TOE TOUCH (R) BACK, KICK (R), HOOK (R),
KICK (R), TOE TOUCH (R) BACK, HEEL STRUT w. ½ TURN RIGHT.
33-34   Marquem el taló del peu dret davant, marquem la punta del peu dret enrere.
35-36   Puntada amb el peu dret cap endavant, aixequem el peu dret per davant de la cama esquerra.
37-38   Puntada amb el peu dret cap endavant, marquem la punta del peu dret enrere.
39-40  Fem ½ volta a la dreta i marquem el taló del peu dret davant,  
               baixem la punta del peu dret.                                                                                                                             (03:00)
        

MILITARY TURN RIGHT,
STEPS FWD in “V” (L-R), STEP (L) w.½ TURN LEFT, TOGETHER (R).
41-42    Pas peu esquerre endavant, fem ½ volta a la dreta.                                                                                (09:00)
43-44    Pas peu esquerre endavant, fem ½ volta a la dreta.                                                                                (03:00)
45-         Pas amb el peu esquerre endavant i en diagonal cap a l'esquerra.
46-         Pas amb el peu dret endavant i en diagonal cap a la dreta (peus en paral·lel)
47-         Fem ½ volta a l'esquerra i pas endavant amb el peu esquerre                                                           (09:00)
48-         Peu dret al costat de l’esquerre.


Tornar a començarPONT:             La 4ª paret és instrumental.
                               En acabar la 5ena paret  (Inici 12:00 / final 09:00),  afegim aquests 16 temps:

                STEP (R) ¼ TURN LEFT, STOMP UP (L),
STEP (L) ¼ TURN LEFT, STOMP (R).
TOE STRUTS BACK (R-L).
1- Girem ¼ a l'esquerra I posem el peu dret a la dreta                     (06:00)
2- Amb el peu esquerre piquem al costat del dret
3- Girem ¼ a l'esquerra I posem el peu esquerre endavant            (03:00)               
4- Amb el peu dret piquem al costat de l'esquerre
5- Marquem la punta del peu dret
6- Baixem el taló
7- Marquem la punta del peu esquerre
8- Baixem el taló

…. Repetir els 8 temps anteriors:
9- Girem ¼ a l'esquerra I posem el peu dret a la dreta                     (12:00)
10- Amb el peu esquerre piquem al costat del dret
11- Girem ¼ a l'esquerra I posem el peu esquerre endavant         (09:00)               
12- Amb el peu dret piquem al costat de l'esquerre
13- Marquem la punta del peu dret
14- Baixem el taló
15- Marquem la punta del peu esquerre
16- Baixem el taló