viernes, 24 de agosto de 2012

NUMBER 34

NUMBER 34


Autor/a:            Ladies (6.2012)
Temps:               68  counts – 1 Bridge – 1 Restart
Parets:                2 – Line Dance
Música:              Number 34   (Adam Brand)
Traducciò:        Emma Argilés


Videos Recomenats:

MONTSE
BOU

M.Orriols
-Vivaldi-MyCtry.
Cat

-Ladies-

The
Southern
Gang

-Ladies-ea3ans
Neus

ea3ans
Isa G.

ea3ans
Anna C.

Texanna
NSC

Texas
Boots62

Libarri
Danse
 Country

Video
Musical


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


ROCK SIDE CROSS (R), HOLD,
ROCK SIDE CROSS (L), HOLD.
1-2          Rock peu dret a la dreta, tornar el pes a l’esquerre
3-4         Creuar el peu dret per davant de l’esquerre, hold
5-6         Rock peu esquerre a l’esquerre, tornar el pes al peu dret
7-8         Creuar el peu esquerre per davant del dret, hold


ROCKING CHAIR (R),
FULL TURN LEFT, STOMPS (R+L).
9-10       Rock peu dret davant, tornar el pes al peu esquerre
11-12     Rock peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre
13-14     ½ volta cap a l’esquerre i peu dret darrere,                                                                 (06:00)
 ½ volta cap a l’esquerre i peu esquerre davant                                                            (12:00)
15-16     Stomp peu dret al costat del peu esquerre, stomp peu esquerre al costat del peu dret


SWIVELS HEELS (R+L) & HOLDS,
STEP SIDE (R), HOOK BACK (L), STEP SIDE (L), HOOK BACK (R).
17-18      Swivels talons a la dreta, hold
19-20      Swivels talons a l’esquerra, hold
21-22      Pas peu dret a la dreta, hook peu esquerre per darrera
23-24     Pas peu esquerre a l’esquerre, hook peu dret per darrera


ROCK BACK JUMP (R), GRAPEVINE (R) end. SCUFF (L),
JUMPING CROSS (L) & HOOK (R), KICK FWD (L).
25-26     Rock (saltant) peu dret darrere i kick peu esquerre davant, tornar el pes al peu esquerre
27-28     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere
29-30    Pas peu dret a la dreta,  -(*)-  Scuff peu esquerre al costat del peu dret
31-32     Creuar (saltant) peu esquerre per davant del peu dret i hook peu dret darrere,
 tornar peu dret al lloc i kick peu esquerre davant

   ·         FINAL:  Ballar fins el count 32 + 2 Stomps (L).

 
JUMPING CROSS (L) & HOOK (R), KICK (L), STEP (L) FWD, SCUFF (R),
SIDE STEP (R)¼ TURN (L), SCUFF (L), STEP(L) FWD ¼ TURN (L), SCUFF(R).
33-34    Creuar (saltant) peu esquerre per davant del peu dret i hook peu dret darrere,
 tornar peu dret al lloc i kick peu esquerre davant
35-36    Pas peu esquerre davant, Scuff peu dret al costat de l’esquerre
37-38    Pas peu dret fent ¼ de volta a l’esquerre, Scuff peu esquerre al costat del peu dret     (09:00)
39-40    Pas peu esquerre fent ¼ de volta a l’esquerre, Scuff peu dret al costat del peu esquerre(06:00)


STEP-LOCK-STEP (R-L-R) FWD DIAGONALY, SCUFF (L),
STEP-LOCK-STEP (L-R-L) FWD DIAGONALY, SCUFF (R).
41-42     Pas peu dret davant, Lock peu esquerre darrere
43-44    Pas peu dret davant, Scuff peu esquerre


·         RESTART:  6ª pared (06:00) – Ballar fins els count  44  | 8 Claps o Holds | començar de nou...
 
45-46    Pas peu esquerre davant, Lock peu dret darrere
47-48    Pas peu esquerre davant, Scuff peu dret


TOE STRUT (R), TOE STRUT (L),
TOE STRUT BACK (R) w. ½ TURN (R), TOE STRUT FWD (L) w.½ TURN (R).
49-50    Punta peu dret davant, baixar taló
51-52     Punta peu esquerre davant, baixar taló
53-54    Punta peu dret darrere, ½ volta a la dreta i baixar taló                                                 (12:00)
55-56    Punta peu esquerre davant,  ½ volta a la dreta i baixar taló                                         (06:00)


ROCK  (R) BACK JUMP, RECOVER, STOMPS (R-L),
RIGHT FOOT:  KICK, STOMP, FLICK, STOMP.
57-58    Rock (saltant) peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre
59-60    Stomp peu dret al costat del peu esquerre, stomp peu esquerre al costat del peu dret
61-62     Kick peu dret davant, ,stomp up peu dret al costat del peu esquerre
63-64    Flick peu dret darrere, stomp up peu dret al costat del peu esquerre


TOE STRUTS (R-L).
65-66    Punta peu dret davant, baixar taló
67-68    Punta peu esquerre davant, baixar taló
Tornar a començar
BRIDGE:     Final  2ona paret - (acaba a les 12:00)

GRAPEVINE RIGHT, SCUFF, GRAPEVINE LEFT, STOMP
1-2          Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere
3-4         Pas peu dret a la dreta, scuff peu esquerre al costat del peu dret
5-6         Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrera de l’esquerre
7-8         Pas peu esquerre a l’esquerra, stomp peu dret al costat del peu esquerre


RESTART: Durant la 6ena paret (comença a les 6:00)
...la música s’atura  al count 44 (estarem mirant a les 12:00).  Stop!
                             Fer 8 Claps!
                  -(*)-  Començar el ball quan la música comença de nou (ballar del 1-29 i acabar amb 2 Stomps L)