lunes, 10 de septiembre de 2012

GOING TO TEXAS

GOING TO TEXAS


Autor/a:            Maite Alemany i Javier Martin (9-2012)
Temps:              64  counts
Parets:               2 – Line Dance
Música:             Go To Hell (I’m Going To Texas)  (Jeff  Keith Band) - Intro: 16 counts
 

Videos Recomenats:Video1
-vacío-Maite A.
classeMaite
AlemanyVideo4
-vacío-
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


JUMPING CROSS ROCK (RIGHT AND LEFT), STOMP RIGHT (x2).
1          Creuem peu dret per davant de l'esquerre alhora que aixequem esquerre cap enrere (flick)
2          Tornem pes al peu esquerre alhora que aixequem peu dret (kick)
3             Pas peu dret a la dreta
4          Creuem peu esquerre per davant del dret alhora que aixequem dret cap enrere (flick)
5             Tornem pes al peu dret alhora que aixequem peu esquerre (kick)
6             Pas peu esquerre a l'esquerra
7             Stomp amb el peu dret al costat de l'esquerre
8             Stomp amb el peu dret al costat de l'esquerre
                Nota:
Els temps 1 al 8 corresponen als tres primers temps d'un jazzbox
(el primer amb dreta i el segon amb esquerra).
Es fan saltant perque sigui més vistós 


SWIVEL (R) TO THE RIGHT (toe-heel-toe), HOLD, 
SWIVEL (R) TO THE LEFT (toe-heel), STOMP  RIGHT  (x 2).
9-12       Obrim punta peu dret a la dreta ,taló i punta, hold.
13-16   Tanquem punta i taló peu dret  a l’esquerra, i 2 stomps amb la dreta.


RIGHT SCISSOR, HOLD, 
LEFT SCISSOR, HOLD.
17-18     Pas dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret.
19-20     Pas dret creuant per davant de l’esquerre, pausa.
21-22      Pas esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre.
23-24     Pas esquerre creuant per davant del dret, pausa


ROCK STEP FWD (R),  TOE STRUT (R) w. ½ TURN RIGHT,
STEP ¼ TURN LEFT, STOMP (R), SIDE STEP (R), STOMP UP (L).
25-28    Rock peu dret davant, tornar el pes al peu esquerre,
 marquem punta peu dret darrere,  girar ½ volta a la dreta baixant el taló a terra                      (06:00)
29-30    Pas esquerre davant i girant ¼ de volta a la dreta,  stomp peu dret  al costat de l’esquerre,  (09:00)
31-32     Pas amb la dreta a la dreta, Stomp up peu esquerre costat del dret.


JUMPING ROCK BACK LEFT, RECOVER, KICK (L), STOMP (L),
KICK (R), TURN ¼ LEFT & HITCH, TOE STRUT (R).
33-36     (Saltant) Rock peu esquerre darrere, tornar el pes al peu dret,
 puntada de peu esquerre davant, stomp peu esquerre al  costat del peu dret
37-40     Puntada de peu dret davant, hitch genoll dret amunt girant ¼ de volta a l’esquerra,               (06:00)
 Punta peu dret darrere, baixem taló dret a terra.


ROCK BACK LEFT, CROSS (L,) HOLD,
WEAVE RIGHT.
41-44     Rock peu esquerre darrere, tornar el pes al peu dret, creuar peu esquerre per davant del dret, hold
45-46     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
47-48     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret


KICK (R), ½ TURN RIGHT &  HOOK (R), KICK (R), STOMP (R),
KICK (L),  ½ TURN LEFT  &  HOOK (L),  KICK (L),  STOMP (L).
49-52     Puntada de peu  dret davant,
                girar ½ volta a la dreta fent Hook amb el peu dret per darrera de la cama esquerra                    (12:00)
 Puntada peu dret endavant, Stomp/pas peu dret devant.
53-56     Puntada de peu esquerre davant,
                girar ½ volta a l’esquerra fent Hook amb el peu esquerre per darrera de la cama dreta              (06:00)
 Puntada peu esquerre endavant,  Stomp/pas peu esquerre davant


VAUDEVILLE x2 (R-L).
57-60    Peu dret creua davant peu de l’esquerre, peu esquerre darrera, 
 taló dret davant, peu esquerre peu dret al costat del peu esquerre
61-64     Peu esquerre creua davant peu dret, peu dret darrere,
 taló esquerre davant peu dret, peu esquerre al costat del peu dret.


Tornar a començarTAG : - Al final de  la 7ena paret  -estrem mirant a les (06:00) -  Afegir 4 counts

MILITARY TURN LEFT.
1-2- Pas amb la dreta davant i ½ volta a l'esquerra
3-4- pas amb la dreta devant i ½ volta a l'esquerra