lunes, 29 de octubre de 2012

ALAMO BOOMALAMO BOOM


Autor/a:            Kay Needham (1-2010)
Temps:               32  counts
Pareds:              4 – Line Dance - Beginner
Música:             Boom, Boom, Boom  (Venga Boys)       -              Intro: 64
Font:                    http://www.ballscountry.com/


Videos Recomanats:

Video1
-vacío-
Rafel
Corbí

Debbie
Ellis


Quim
Aymerich
Kathiekyn Sparkle
Devils
Video
MusicalDESCRIPCIÓ DELS PASSOS


LINDI  SHUFFLE  RIGHT (R-L-R),
LINDI  SHUFFLE  LEFT    (L-R-L).
1&2        Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta.
3-4         Rock peu esquerre per darrere del dret, tornem el pes al peu dret.
5&6        Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra.
7-8         Rock peu dret per darrere de l’esquerre, tornem el pes al peu esquerre.


GRAPEVINE RIGHT TURNING ¼ RIGHT,
BUMP HIPS (x4).
9-10       Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre creuant per darrere del dret.
11-12     Pas peu dret a la dreta girant ¼ de volta a la dreta, pas peu esquerre endavant.                       (03:00)
13-14     Pas peu dret endavant fent un cop de maluc dret endavant, cop de maluc esquerre enrere.
15-16     Cop de maluc dret endavant, cop de maluc esquerre enrere.


KICK (R), WEAVE  LEFT,
KICK (L),  WEAVE RIGHT.
17-18     Kick (puntada de peu) peu dret endavant i en diagonal a la dreta,
  pas peu dret creuant per darrere de l’esquerre.
19-20     Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret creuant per davant de l’esquerre.
21-22     Kick peu esquerre endavant i en diagonal a l’esquerra,
  pas peu esquerre creuant per darrere del dret.
23-24     Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per davant del dret.


POINT CROSS (x2: R-L),
STOMP (R) FWD,  HEEL TOUCH TURNING ½ LEFT (x3)
25-26     Punta peu dret a la dreta, pas peu dret creuant per davant de l’esquerre.
27-28    Punta peu esquerre a l’esquerra, pas peu esquerre per davant del dret.
29-30    Stomp peu dret endavant,
  aixequem els talons i els tornem a baixar girant 1/6 a l’esquerra.                                                 (01:30)
31-32     Aixequem els talons i els tornem a baixar girant 1/6 a l’esquerra,                                                (10:30)
  aixequem els talons I els tornem a baixar girant 1/6 a l’esquerra (hem girat mitja volta)  (09:00)


Tornar a començar