lunes, 4 de febrero de 2013

COUNTRYCAT (2013)

COUNTRYCAT    (# El 1er ball creat exclusivament on-line#)

Autor/a:            Dan, Ray, aNNa, Elisa, Pili, Purroy, Taxikey, Paqui, Neus i .sa (Octubre de 2005)
                               Gabi Ibáñez (gener 2013)
Temps:               64  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:              Honk if you Honky Tonk  (George Strait)
 

Videos Recomenats:
 

Video1
-vacío-

 
Video2
-vacío-
Video3
-vacío-
Video
Musical
 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
 

KICK (R), ¼ TURN RIGHT & KICK, COASTER STEP (R).               (Dan)
1-2          Puntada de peu  dret endavant,
                girar ¼ de volta a la dreta i puntada de peu dret endavant                                                             (03:00)
3&4        Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant

 

POINT (L), HOOK FWD (L), POINT (L), CROSS OVER (L).            (Ray)
5-6         Marcar punta esquerra a l'esquerra, aixecar peu esquerre per davant de la cama dreta (Hook)
7-8         Marcar punta esquerra a l'esquerra, creuar peu esquerre per davant del dret (pes al peu esquerre)

 
POINT (R), HOOK FWD (R), POINT (R), HOLD.                                 (Gabi)
9-10       Marcar punta peu dret a la dreta, aixecar peu dret per davant de la cama esquerra (Hook)
11-12      Marcar punta peu dret a la dreta, pausa (pes al peu esquerre)
 

STEP ½ TURN LEFT, STEP ¼ TURN LEFT.                                          (aNNa)
13-14     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)                                           (09:00)
15-16     Pas peu dret endavant, girar ¼ de volta a l’esquerra                                                                             (06:00)
                (deixant el peu esquerre al costat del dret)
 

SWIVELS LEFT FOOT (Toe-Heel-Toe), STOMP (R).                         (Elisa X)
17 -18    Girar punta esquerra cap a l'esquerra, girar taló esquerre  cap a l'esquerra
19-20     Girar punta esquerra cap a l'esquerra, picar amb el peu dret  al costat de l'esquerre

 
SWIVELS RIGHT FOOT (Toe-Heel-Toe), STOMP UP (L)                 (Gabi)
21-22     Girar punta dreta cap a la dreta, girar taló dret cap a la dreta
23-24     Girar punta dreta cap a la dreta, picar amb el peu esquerre al costat del dret
 

JUMPING ROCK STEP BACK (R), KICK (R), STOMP (R).               (Pili)
25-26     Rock peu dret enrere (saltant) i puntada de peu esquerre endavant, tornar el pes al peu esquerre
27-28    Puntada  de peu dret endavant , picar amb el peu dret al costat de l'esquerre


JUMPING ROCK STEP BACK (L), KICK (L), STOMP UP (L).         (Gabi)
29-30    Rock peu esquerre enrere (saltant) i puntada de peu dret endavant, tornar el pes al peu dret
31-32     Puntada de peu esquerre endavant, picar amb peu esquerre al costat del dret
 

SWITCHES: HEEL (L-R), TOE (L-R) BACK w.¼ TURN LEFT.      (Purroy)
33&        Tocar amb taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc,
34&        Tocar amb taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc
35&        Tocar amb punta esquerre enrere  girant ¼ de volta a l’esquerre,                                                   (03:00)
                pas peu esquerre al costat del dret
36           Tocar amb punta dreta enrere

 

HEEL (R) FWD, HOOK (R), STEP (R), STOMP (L).                           (aNNa)
37-38    Tocar amb taló dret endavant, aixecar peu dret per davant de la cama esquerra (Hook)
39-40    Pas peu dret endavant, picar peu esquerre al costat del dret
 

SIDE ROCK STEP (R), ¾ TURN LEFT & ROCK STEP                        (Elisa X)
41-42     Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
43-44     Girar ¾ de volta a l’esquerra i rock peu dret a la dreta,                                                                        (06:00)
                 tornar el pes al peu esquerre
 

SCUFF (R), ¼ TURN RIGHT & HITCH, STOMP (R), HOLD.          (Taxikey)
45-46     Fregar amb el peu dret endavant ,
                girar ¼ de volta a la dreta alçant  el genoll dret amunt                                                                        (09:00)
47-48    Picar amb el peu dret endavant, Pausa

 

POINT (L), HOLD&CLAP, STEP (L)&POINT (R), HOLD&SNAP.  (Dan)
49-50    Tocar amb punta esquerra a l’esquerra, Pausa i picar de mans
&51        Tornar el peu esquerre al lloc, tocar amb punta dreta a la dreta
52           Pausa i fer espetegar els dits (Snaps)


STEP BACK (R), CROSS (L), SIDE STEP (R), SCUFF (L).                 (Pili)
53-54     Pas peu dret enrere , creuar peu esquerra per davant del dret
55-56     Pas peu  dret a la dreta, fregar amb  peu esquerre endavant
 

FORWARD STEP LOCK STEP (L-R-L), SCUFF (R).                            (Paqui)
57-58    Pas peu esquerre endavant , pas peu dret per darrere de l’esquerre
59-60    Pas peu esquerre endavant, fregar amb peu dret al costat de l'esquerre


 
STOMPS (R x2), HEEL TOUCH (R), TOE TOUCH (R) BACK          (Neus)- (.sa)
61-62     Picar amb el preu dret al costat de l’esquerre, picar amb el preu dret al costat de l’esquerre
63-64     Tocar amb el taló dret  endavant, tocar amb la punta dreta enrereTornar a començar


 
BRIDGE:          

Després de la  1a  paret  hem d’afegir  4 passes  perquè el ball vagi bé amb la música

RIGHT ROCKING  CHAIR  

1              Rock peu dret endavant
2             Tornar el pes al peu esquerre
3             Rock peu dret enrere
4             Tornar el pes al peu esquerre