martes, 26 de marzo de 2013

FRIDAY NIGHT

FRIDAY NIGHT

Autor/a:            Núria Poblet  (des. 2012)
Temps:              68  counts
Parets:               1 – Line Dance - Beginner
Música:             It’s Friday Night  (Tim Culpepper)

Videos Recomenats:
 

Savaisegu
Núria P.

NashMer
Ville

Mercè O.

Country
Riders
Cat

Emma A.

 

Video4
-vacío-

Savaisegu
Min.
1:50 a
4.17

Video
Musical
 
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


TOE FAN RIGHT, SWIVEL ½ TURN RIGHT HOLD,
GRAPEVINE LEFT.
1-2          Girem la punta dreta a la dreta, tanquem
3-4         Girem les dos puntas a la dreta girant ½ volta a la dreta, Hold.                                 (06:00)
5-8         Pas a l’esquerra, creuem dreta per darrere, pas a l’esquerra, dreta al costat de l’esquerra.
 

TOE FAN RIGHT, SWIVEL ½ TURN RIGHT HOLD,
GRAPEVINE LEFT.
9-10       Girem la punta dreta a la dreta, tanquem
11-12      Girem les dos puntas a la dreta girant ½ volta a la dreta, Hold.                                 (12:00)
13-16     Pas a l’esquerra, creuem dreta per darrere, pas a l’esquerra, dreta al costat de l’esquerra.
 

ROCKING CHAIR (R),
SIDE ROCK, ½ TURN RIGHT, Hold
17-18     Rock davant amb la dreta, tornem el pes a l’esquerra
19-20     Rock darrere amb la dreta, tornem el pes a l’esquerra
21-22     Rock a la dreta, tornem el pes a l’esquerra
23-24     Girem ½ volta a la dreta, Hold.                                                                                   (06:00)
 

ROCKING CHAIR (L),
SIDE ROCK (L), ½ TURN LEFT, HOLD
25-26     Rock davant amb l’esquerra, tornem el pes a la dreta
27-28    Rock darrere amb l’esquerra, tornem el pes a la dreta
29-30    Rock a l’esquerra, tornem el pes a la dreta
31-32     Girem ½ volta a l’esquerra, Hold.                                                                                 (12:00)
 

STEP RIGHT,STOMP UP LEFT, STEP LEFT, STOMP UP RIGHT [TWICE].
33-34     Pas a la dreta, Stomp amb l’esquerra al costat de la dreta (Clap)
35-36     Pas a l’esquerra, Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra (clap)
37-38    Pas a la dreta, Stomp amb l’esquerra al costat de la dreta (Clap)
39-40    Pas a l’esquerra, Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra (clap)
 

STEP ¼ & FLICK (x4 ) – full turn left-
                 Fem una volta sencera cap a l’esquerra:
41-42     Pas davant amb la dreta girant ¼ a l’esquerra, puntada enrere amb l’esquerra (genoll flexionat)
43-44     Pas davant amb l’esquerra girant ¼ a l’esquerra, puntada enrere amb la dreta (genoll flexionat)
45-46     Pas davant amb la dreta girant ¼ a l’esquerra, puntada enrere amb l’esquerra (genoll flexionat)
47-48    Pas davant amb l’esquerra girant ¼ a l’esquerra, puntada enrere amb la dreta (genoll flexionat)
 

WAVE RIGHT,
WAVE LEFT.
49-56     Pas a la dreta, creuem esquerra per darrera, pas a la dreta, creuem esquerra per davant la dreta,
                 pas a la dreta, creuem esquerra per darrera, pas a la dreta, esquerra al costat de la dreta
57-64     Pas a l’esquerra, creuem la dreta per darrera, pas a l’esquerra, creuem la dreta per davant de
                  l’esquerra, pas a l’esquerra, creuem dreta per darrera, pas a l’esquerra,
                 dreta al costat de l’esquerra.
 
                 Variació:           En els temps del 49 al 64 podem fer aquesta variació:

                                               GRAPEVINE RIGHT, GRAPEVINE LEFT

                                               49-52     Grapevine a la dreta i en el de 4ª temps girar ½ volta a la dreta
                                               53-56     Grapevine  a l’esquerra.
                                               57-60     Grapevine a la dreta i en el 4ª temps girar ½ volta a la dreta 
                                               61-64     Grapevine a l’esquerra

 
FLICK & SLAP (R) TWICE.
65-66     Puntada enrere amb la cama dreta  tocant taló dret amb la mà dreta (genoll flexionat),
                  baixem la cama
67-68    Puntada enrere amb la cama dreta  tocant taló dret amb la mà dreta (genoll flexionat),
                  baixem la cama
 

Tornar a començar