domingo, 8 de septiembre de 2013

OKLAHOMA

OKLAHOMA

Autor/a:            The Dreamers: Mari & Montse & Cati & Jaume  -   (11/2012)
Temps:              Paret A-68 ; Paret B-64  counts
Parets:               2 – Line Dance
Música:             If I Ever Get Back To Oklahoma  (Jason Boland)
Nota de Montse Bou:       Aquest full de ball l’he re-escrit basant-me en els videos que he trobat d’aquesta córeo.


Seqüències:     A  BB  A  BB  A  B*  A1A2A3
A = 68 temps.
B = 64 temps.

Les 3 parets (A) finals farem el següent:
La 1ª A 1 -  la farem sencera, menys els 4 temps finals. (65-68).
La 2ª A2 -  farem els 16 primers temps. (1-16)
La 3ª A3 -  farem els 20 primers temps. (1-20) + Final: 1 Stomp amb la D més endavant.(*) A la última (B)   reemplacem els counts 61-64  per:
      - Rock peu D a la dreta,  -  tornem el pes a l’E.,
      - pivotem ½ volta a la dreta i pas peu D al costat de l'E,   - Pausa. (aquí quedarem a les 12:00)


 
Videos Recomenats:
 

Video1
-vacío-

 

my
Country
Cat

 

Jaume Sáez

Montse B.
&
David V.

 

Jaume
Sáez

 

ea3ans
Neus

 

Jean
Luké
-Teach-

 

Jean
Luké

 

ea3ans
 

Silvia
Calsina

 

Video
Musical

 
 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
 

Part A – Sempre comença i acaba a les (12:00)


KICK BALL CROSS (R), STEP (R), TOE (L),
ROLLING GRAPEVINE LEFT.
1&2        Kick Ball Cross amb la D,
3-4         Pas peu D a la dreta, marquem punta E.
5-8         Grapevine  amb volta a l’esquerra (4rt temps:  Stomp endavant amb el peu D).


SWIVEL R-FOOT, KICK (R), TOE BACK (R),
½ TURN RIGHT, STRUT (R-Heel), TOE STRUT (L) ½ TURN RIGHT.
9-10       Obrim taló D a la dreta,  tanquem taló D al centre.
11-12      Kick endavant cama D,  marquem punta D darrere.
13-14     Fem ½ volta a la dreta,  baixem talò D,                                                                                                     (06:00)
15-16     Marquem punta E davant,
                pivotem ½ volta a la dreta acabant de baixar el taló E a terra.                                                           (12:00)

            - Final A2  -
 
JUMPING ROCK STEP BACK (R), STOMP (R), HOLD,
TOE STRUT  ½ TURN LEFT (x2: R-L).
17-18     Rock peu D darrere, tornar el pes al peu E.
19-20     Stomp amb la D costat de l’E, hold.
               - Final A3  -
21-22     Punta D davant, girar ½ volta a l’esquerra.                                                                                             (06:00)
23-24     Punta E darrera, girar ½ volta a l’esquerra.                                                                                            (12:00)
 

JUMPING JAZZ BOX  (x2: R) ¼+ ¼ TURN RIGHT.
               Saltant:
25-28    Jazz Box començant amb la D i girant ¼ de volta a la dreta.                                                               (03:00)
29-32     Jazz Box començant amb la D i girant ¼ de volta a la dreta                                                               (06:00)
               (4rt temps Stomp amb l’E).
 

SWIVETS (R+L),
KICK (R), STOMP (R),  FLICK (R), STOMP (R).
33-34     Amb el pes al taló D i a la punta E  girar els peus a la dreta, tornar al lloc.
35-36     Amb el pes al taló E i a la punta D  girar els peus a l’esquerra, tornar al lloc.
37-38     Puntada amb el  peu D endavant,  Stomp peu D al costat de l’E,
39-40    Puntada amb el  peu D enrere,       Stomp peu D al costat de l’E.
 

SIDE STEP (R), BEHIND (L), KICK BALL CROSS,
UNWIND ½ TURN RIGHT, HOLD, STOMP (x2: R-L).
41-42     Pas peu D a la dreta, E creua per darrere
43&44   Kick ball Cross amb la D (creuem l’E per davant de la D).
45-46     Pivotem ½ volta a la dreta, hold.                                                                                           (12:00)
47-48     2 Stomps (D+E).
 

KICK BALL CROSS (R) , SIDE STEP (R), TOE (L),
ROLLING GRAPEVINE LEFT.
49&50   Kick ball Cross amb la D.
51-52     Pas peu D a la dreta, marquem punta E.
53-56    Grapevine a l’E amb volta sencera cap a l’E i Stomp davant amb el peu dret (4rt temps). (12:00)


SWIVEL R-HEEL, KICK (R), TOE BACK (R),
½ TURN RIGHT, STRUT (R-Heel), TOE STRUT (L) ½ TURN RIGHT.
57-58    Obrim taló D a la dreta,  tanquem taló D al centre.
59-60    Kick endavant cama D,  marquem punta D darrere.
61-62     Fem ½ volta a la dreta,  baixem talò D,                                                                                                 (06:00)
63-64    Marquem punta E davant,
               pivotem ½ volta a la dreta acabant de baixar el taló E a terra.                                                         (12:00)


             - Final A1  -
 

JUMPING ROCK STEP BACK (R), STOMP (R), HOLD.
65-66    Rock peu D darrere, tornar el pes al peu E.
67-68    Stomp amb la D costat de l’ E, hold.

 
 

Part BGRAPEVINE RIGHT end. HOOK & ½ TURN LEFT,
GRAPEVINE RIGHT.
1-4          Grapevine a la dreta,
                (4rt temps marquem Hook amb l’E per davant de la D) i girem ½ volta a l’esquerra.                  (06:00)
5-8         Grapevine a l’esquerra,
                (4rt temps fem un Stomp amb la D al costat de l’E).
 

SIDE TOE STRUT (R) w.½ TURN RIGHT, SIDE TOE STRUT (L),
SLOW COASTER STEP, HOLD.
9-12       Marquem punta D a la dreta, acabem de baixar el taló girant ½ volta a la dreta                               (12:00)
               marquem punta E a l’esquerra, acabem de baixar el taló.
               ·         Opcional (més fàcil): Fer 1 Monterey amb ½ volta a la dreta.
13-16     Pas peu D enrere, peu E al costat del D, pas peu D endavant, hold.
 

KICK FWD (L), TOE BACK (L), HEEL (L) w. ½ TURN LEFT, HOOK (L),
STEP-LOCK-STEP (L-R-L), STOMP (R).
17-20     Kick endavant amb l’E, marquem punta E darrere,
                ½ volta a l’esquerra i marquem taló E davant, Hook amb la cama E per davant de la D.              (06:00)
21-24     Pas peu E endavant, pas peu D per darrere de l’E,
               pas peu E endavant, Stomp peu Dret al costat de l’E.
 

TOE STRUT (x2: R-L),
KICK (R), STOMP (R), SWIVEL RIGHT.
25-26    Marquem punta D a lloc, acabem de baixar el taló a terra.
27-28    Marquem punta E a lloc, acabem de baixar el taló a terra.
29-30    Kick amb la D endavant, Stomp amb la D una mica endavant,
31-32    Desplacem els dos talons a la dreta i els tornem al lloc.
 

VAUDEVILLE (R),
VAUDEVILLE (L) w. ¼ TURN LEFT.
33-36     Creuem peu D per davant de l’E, obrim peu E a l’esquerra,
                marquem taló D davant, tornem peu D a lloc.
37-40     Creuem peu E per davant de la D, obrim peu D a la dreta,
                marquem taló E davant i girant un ¼ de volta a l’esquerra,  tornem peu E lloc.                            (03:00)
 

STEP-LOCK-STEP (R-L-R), HOLD,
STEP (L),  ½ TURN RIGHT, STEP (L), HOLD.
41-44     Pas peu D endavant, pas peu E per darrere del D, pas peu D endavant, hold.
45-48    Pas endavant amb l’E, girem ½ volta a la dreta, pas endavant amb l’E, hold.               (09:00)
 

TOE STRUTS  w. ½ TURN LEFT (x2: R-L),
SIDE ROCK STEP (R) w. ¼ TURN LEFT, CROSS (R), HOLD.
49-52     Punta D davant, girem  ½ volta a l‘esquerra,                                                                                           (03:00)
                punta E darrere, girem  ½ volta a l’esquerra.                                                                                           (09:00)
53-56     Pas endavant amb la D, tornem el pes al peu E girant ¼ de volta a l’esquerra,                                (06:00)
                creuem la D per davant de l’E, hold.
 

TOE (L), SCUFF (L), CROSS (L),  HOLD,
SIDE ROCK STEP (R), RECOVER (L), STOMP (R), HOLD.
57-60    Marquem punta E darrere, Scuff amb l’E, creuem l’E per davant de la D, hold.
61-64     Rock step peu D a la dreta, tornem el pes a l’E, Stomp amb la D al costat de l’E, hold.


 

Tornar a començar