viernes, 22 de noviembre de 2013

DATA BOX

DATA BOX
 

Autor/a:           Raül Àlvarez (2006?)
Temps:             48  counts
Parets:              4 – Line Dance
Música:            Same Every Thing         (Jill Johnson)
                               I Can Dig It                      (Trace Adkins)
                               Saturday Night                   (Billy Currington)

Nota:    Full de ball redactat per Montse Bou,  en base dels diferents  videos que he trobat d’aquest ball)

 
Videos Recomenats:


Video1
-vacío-

Anna
Juandó

Raúl A.

 

ea3ans
Neus

Silvia
Calsina

Catalan
Honky
Tonk
Friends

 

isacty

Isa G.

Video7
-vacío-

Video
Musical

  

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
SIDE ROCK STEP (R), TOGETHER (R), HOLD,
HEEL (L) w. ¾ TURN LEFT, SCUFF (R).
1-2          Rock a la D amb la dreta, tornar pes a l' E
3-4         Tancar peu D a lloc, Hold
5-6          Pas a l'esquerra sobre el taló E i pivotar sobre taló E girant ¼ a l'esquerra,                     (09:00)
                Pas davant amb el peu D
7-8          Seguim pivotant sobre el taló E i girem ½ volta a l'esquerra,                                               (03:00)
                Scuff amb la D


GRAPEVINE RIGHT end. CROSS (L),
SIDE ROCK STEP (R), JAZZBOX  (R) end. LONG STEP FWD (L).
9-10       Pas a la dreta amb el peu D, creuar peu E per darrere del peu D
11-12      Pas a la dreta amb el peu D, creuar peu E per davant del peu D
13-14     Rock a la dreta amb peu D, tornar pes a l' E
15-16     Creuar el peu D per davant del peu E, pas enrere amb el peu E
17-18     Pas a la dreta amb el peu D, pas endavant llarg amb el peu E
 

HEEL TOUCHES FWD (R-L-L-R), STOMP UP (R).
19-20     Marquem taló D endavant, el tornem a lloc
21-22     Marquem taló E endavant, el tornem a lloc
23-24     Marquem taló E endavant, el tornem a lloc
25-26     Marquem taló D endavant,  Stomp Up peu D al costat de l’E.


TOE STRUTS w. ½ TURN RIGHT (x3: R-L-R),
STEP FWD (L), HOLD, STOMP (x2: R-L).
27-28    Punta peu D enrere, girar ½ volta a la dreta acabant de baixar el taló D                               (09:00)
                (o bé: cha-cha girant ½ volta a la dreta  (D-E-D)
29-30    Punta peu E endavant, girar ½ volta a la dreta acabant de baixar el taló E                          (03:00)
                (o bé: cha-cha girant ½ volta a la dreta  (E-D-E)
31-32     Punta peu D enrere, girar ½ volta a la dreta acabant de baixar el taló D                               (09:00)
                (o bé: pas  peu D girant ¼ de volta a la dreta -06:00- , creuem E per davant la D)
33-34     Pas peu E endavant, pausa
                (o bé: Pas peu D girant ¼ de volta a la dreta  -09:00- , pas peu E al costat del D)
35-36     Stomp peu D, Stomp peu E.

 
RIGHT:  KICK –STOMP-FLICK-STOMP,
MILITARY TURN LEFT, JUMPING ROCK STEP, STOMP (R), HOLD.
37-38    Puntada endavant amb el peu D, Stomp a lloc amb el peu D
39-40    Puntada enrere amb el peu D, Stomp a lloc amb el peu D
41-42     Pas endavant amb la D, girem ½ volta a l'esquerra.                                                                   (03:00)
43-44    Pas endavant amb la D, girem ½ volta a l'esquerra.                                                                   (09:00)
45-46    Saltar/Rock  enrere sobre el peu D i alhora fem una puntada de peu endavant amb  l'E,
               tornar el pes al peu E
47-48    Stomp peu D al costat de l’E, pausa (o bé: Stomp amb la D).
  

Tornar a començar