miércoles, 19 de febrero de 2014

SHOOTING STAR

SHOOTING  STAR
 

Autor/a:            Tales (Marta Gelabert & Carles Clols)   - 11/2013
Temps:              64  counts
Parets:               2 – Line Dance - Intermediate
Música:             Diamond in My Pocket  (Cody Johnson)           [154 BPM]  -  Intro:  16 c.
 

Videos Recomenats:


Video
-vacío-

NashMer-
Ville

Mercè O.

Country
Tales

-Teach-

Country
Tales

-Dance-

Catalan
Hk.Tk,
Friends

Neus

 

Video
-vacío-

Video
Musical


 

 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
   Observacions:    
- A les parets 2ª, 4ª i 6ª     afegirem un TAG    de 4 counts entre els counts 48 i 49.
- Després de la 2ª paret     farem un BRIDGE de 16 counts.
- Al final de la 5ª paret      ens pararem amb la música, al count 61,
                                                 i tornarem a començar normalment a la següent paret (6ª).
 


 

 

 

 
STEP FWD (L), HOLD, STEP FWD (x3: R-L-R), HOLD,
STEP FWD (L), ½ TURN RIGHT.
1-2         Pas peu E endavant, Hold.
3-4-5     Pas peu D endavant, peu E al costat de peu D, peu D endavant
6             Hold.
7-8         Pas peu E endavant, pivotant girem ½ volta a la dreta                                                                      (06:00)
 

STEP FWD (L), HOLD, TURN LEFT (R-L),
SIDE ROCK STEP (R), STOMPS (x2: R-L).
9-10       Pas peu E endavant, Hold   (pes al peu E).
11-12      Volta sencera per l’esquerra avançant (pas peu D amb ½ volta, pas peu E amb ½ volta)          (06:00)
13-14     Rock peu D al costat dret, tornem pes a peu E.
15-16     Stomp peu D al costat de peu E, Stomp peu E al costat de peu D.
 

HOOK COMBINATION (R),
JUMPING ROCK STEP BACK (R),
STEP FWD (R), KICK (L) w. ½ TURN LEFT.
17-18     Taló peu D davant,   Hook peu D per davant del peu E.
19-20    Taló peu D davant,   Hook peu D per darrere del peu E.
21-22    Saltant:  Rock enrere amb peu D, tornem pes al peu E.
23-24    Pas peu D endavant,
               pivotant girem ½ volta per l’esquerra i Kick peu E endavant                                                              (12:00)


SLOW COASTER STEP (L), SCUFF (R),
SIDE ROCK STEP (R), CROSS (R), HOLD.
25-26    Pas enrere amb peu E, peu D al costat de l’ E.
27-28    Pas endavant amb peu E, Scuff peu D al costat de peu E.
29-30    Rock peu D al costat dret, tornem pes a peu E.
31-32    Creuem peu D per sobre de peu E, Hold.
 

ROCK STEP (L) w,½ TURN LEFT, STEP, SCUFF (R) w. ½ TURN LEFT.
33-34     Girant ¼ de volta a l’esquerra fem un Rock amb el  peu E a l’esquerra                                           (09:00)
                Girant ¼ de volta a l’esquerra, tornem pes a peu D                                                                             (06:00)
35-36     Girant ¼ de volta a l’esquerra, pas peu E a l’esquerra                                                                         (03:00)
                Girant ¼ de volta a l’esquerra, Scuff peu D al costat de peu E                                                           (12:00)
 

DIAGONAL STEP RIGHT, HOOK (L),
DIAGONAL STEP LEFT, LOCK (R), DIAGONAL STEP LEFT, TOE TOUCH (R).
37-38    Pas peu D endavant diagonal dreta, Hook peu E per darrere de peu D
39-40    Pas peu E endavant diagonal esquerra, creuem peu D per darrere de peu E (Lock).
41-42     Pas peu E endavant diagonal esquerra, marquem punta peu D al costat del peu E.
 

ROLLING GRAPEVINE RIGHT,
Right: HEEL, TOGETHER.
43-44     Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu D davant,  girem ½ volta a la dreta i pas peu E                 (09:00)
45-46     Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu D a la dreta, ajuntem peu E al costat de peu D                   (12:00)
47-48     Marquem taló peu D davant, tornem peu D al costat de peu E.

                    ·         TAG : només a les parets 2, 4 i 6 – totes cauen a les 6h.
                             R:  HEEL, TOGETHER    -    L:  HEEL, TOGETHER.
                               1-2           Marquem taló peu  D davant,  tornem peu  D al costat de peu E.
                               3-4          Marquem taló peu  E davant,  tornem peu  E al costat de peu D.
 

TOE STRUT w. ½ TURN LEFT (x2: L-R),
STEP-LOCK FWD-STEP  BACK (L-R-L), HOLD.
49-50    Punta peu E darrere, abaixem taló peu Esquerre fent ½ volta a l’esquerra                                      (06:00)
51-52     Punta peu D davant, abaixem taló peu D fent ½ volta a l’esquerra                                                    (12:00)
53-54    Pas peu E enrere, creuem peu D per davant de peu E.
55-56    Pas peu E enrere, Hold (pes al peu esquerre).
 

TOE STRUT (R)  w. ½ TURN RIGHT, TURN RIGHT (L-R),
STOMPS (x3: L-R-R), HOLD.
57-58    Punta peu D darrere, abaixem taló peu D fent ½ volta a la dreta                                                       (06:00)
59-60    Volta sencera per la dreta avançant (pas peu E amb ½ volta, pas peu D amb ½ volta)                (06:00)
61           Stomp peu E

·         BRAKE:      Paret  (12.00)
                                               Ballar  fins el count  61  (06.00), llavors para la música (6 Holds = ens quedem quiets) ,
                                                  i desprès reiniciem el ball (Restart) des del count 1
                                                 (no fem els 3 Stomps corresponents als temps 62 a 64).

62-         Stomp Up peu D al costat de peu E (pes a peu esquerre).
63-64     Stomp peu D a la dreta (separant), Hold.
 

Tornar a començar

  

BRIDGE:     Després d’acabar la paret (estarem mirant a les 12.00)

                         RUMBA BOX FWD (L) end. TOE (R),
                        ROLLING GRAPEVINE RIGHT.
                               1-2          Pas peu E a l’esquerra, peu D al costat de peu E.
                               3-4         Pas peu E endavant, marquem punta peu D al costat de peu E.
                               5-6         Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu D davant,                           (09:00)
                                               girem ½ volta  a  la dreta     i pas peu E darrere                          
                               7-8         Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu D a la dreta,
                                               Stomp peu E al costat de peu D                                                          (12:00)
 

RUMBA BOX BACK (R) end. TOE (L),
                        ROLLING GRAPEVINE LEFT.
                               9-10       Pas peu D a la dreta, peu E al costat de peu dret.
                               11-12      Pas peu D enrere, marquem punta peu E al costat de peu D.
                               13-14     Girem ¼ de volta a l’esquerra i pas peu E davant,                        (03:00)
                                              girem ½ volta a l’esquerra i pas peu D darrere                               
                               15-16     Girem ¼ de volta a l’esquerra i pas peu E a l’esquerra,
                                              Stomp peu D al costat de peu E                                                           (12:00)