lunes, 31 de marzo de 2014

CASINO'S NIGHT

CASINO’S  NIGHT
 

Autor/a:             Sílvia Calsina (Grup Sixteen Sip)   (2013)
Temps:               64  counts
Parets:               2 – Line Dance
Música:              The earring song  (Gretchen Wilson)
Full revisat per:     Montse Bou

 
Videos Recomenats:


NashMer-
Ville

Mercè
Orriols

Silvia
Calsina

Maite
Alemany

Silvia

Catalan
Hnk.Tnk.
Friends

Neus

 

NashMer-
Ville

Concurs

Catalan
Hnk.Tnk.
Friens

Edu R.

Silvia
Calsina

Silvia
Calsina

Maite
Alemany

Video
Musical


 

 DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
GRAPEVINE (R),
ROLLING GRAPEVINE  1½ TURN LEFT end. SCUFF (R).
1-2          Pas a la dreta amb el peu D, creuem el peu E per darrere del peu D
3-4         Pas a la dreta amb el peu D, punta peu E al costat del peu D.
5-8         Girar ½  volta a l’esquerra i pas peu E endavant,                                                                                  (06.00)
                girar ½   volta a l’esquerra i pas peu D enrere,                                                                                      (12.00)
                girar ½   volta a l’esquerra i pas peu E a l’esquerra, Scuff peu D al costat de l’ E.                          (06.00)

 
SIDE ROCK (R), RECOVER (L),
JAZZ BOX (R) end. Stomp (L), STOMP (R), HOLD.
9-10       Rock a la dreta amb el peu D,  tornem el pes al peu  E.
11-14      Jazz Box començant amb el peu D i acabat amb Stomp peu E.
15-16      Stomp amb el peu D al costat del peu E,  pausa.
 

GRAPEVINE (R),
ROLLING GRAPEVINE  1½ TURN LEFT end. SCUFF (R).
17-18      Pas a la dreta amb el peu D, creuem el peu E per darrere del peu D
19-20     Pas a la dreta amb el peu D, punta peu E al costat del peu D.
21-24     Girar ½  volta a l’esquerra i pas peu E endavant,                                                                                    (12.00)
                girar ½   volta a l’esquerra i pas peu D enrere,                                                                                        (06.00)
                girar ½   volta a l’esquerra i pas peu E a l’esquerra, Scuff peu D al costat de l’ E.                            (12.00)

 
SIDE ROCK (R), RECOVER (L),
JAZZ BOX (R) end. Stomp (L), STOMP (R), HOLD.
25-26     Rock a la dreta amb el peu D,  tornem el pes al peu  E.
27-30     Jazz Box començant amb el peu D i acabat amb Stomp peu E.
31-32     Stomp amb el peu D al costat del peu E,  pausa.


STEPS IN “V” end. SCUFF (L),
JAZZ BOX (L) end. STOMP FWD (R).
33-34     Pas endavant en diagonal a la dreta amb el peu D, pas endavant en diagonal a l’esquerra amb el peu E.
35-36     Pas darrere i al centre amb el peu D, Scuff amb el peu D al costat del peu E.
37-40     Creuar peu E per davant del D, peu D fa un petit pas darrere,
                pas peu E al costat del D, Stomp peu D al davant.

 
SWIVELS RIGHT (x2),
TOE STRUTS ½ TURN RIGHT (R-L).
41-42      Desplacem els dos talons cap a la dreta i els tornem a lloc.
43-44     Desplacem els dos talons cap a la dreta i els tornem a lloc.
45-46     (anant enrere) Punta D enrere, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu                                           (06.00)
47-48     Punta E endavant, girar ½ volta a la dreta i abaixar el peu                                                                  (12.00)
 

SLOW COASTER STEP (R), STOMP UP (L),
½ TURN RIGHT & HITCH, STOMP (L), HOLD.
49-50    Pas peu D enrere, peu E al costat del D
51-52     Pas peu D endavant,  Stomp Up  peu E al costat del D.
53-56     Aixecar cama E (Hitch = genoll E amunt)
                i girar ½ volta cap a l’esquerra pivotant sobre el peu dret,                                                                  (06.00)
                Stomp baixant  peu E a terra, pausa.

·          RESTART

 
Right:  KICK, STOMP, FLICK, STOMP,
ROCK STEP BACK (R), STOMP (R), HOLD.
57-58     Puntada de peu D endavant,  Stomp peu D al costat de l’ E
59-60    Puntada de peu D enrere, Stomp peu D al costat de l’ E
61-62     Rock peu D enrere, tornar el pes al peu E
63-64    Stomp amb el peu D al costat de l’ E, pausa.
 

Tornar a començar

 
 

RESTARTS:              A la  2ª + 4ª pareds  ballar només fins els count 56 …  & Tag [*].
                                               Començen a les 06.00 i el 2 Tags es fan a les 12.00

                                               A  la  2ª pared li afegirem un Tag de 24 counts
                                               i a la 4ª pared li afegirem un Tag de 16 counts.

 
TAG:

 
TOE STRUT FWD (R) ½ TURN LEFT, ROCK STEP BACK (L),
TOE STRUT FWD (L) ½ TURN RIGHT, ROCK STEP BACK (R).
1-2          Punta del peu D davant, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el taló
3-4         Rock peu E darrere, tornar el pes al peu D
5-6         Punta del peu E davant, girar ½ volta a la dreta i abaixar el taló
7-8         Rock peu D darrere, tornar el pes al peu E


MILITARY TURN LEFT,
HEEL TOUCHES (R-L).
9-10       Pas peu D davant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu E)
11-12      Pas peu D davant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu E)
13-14     Marquem el taló del peu D davant i el tornem al lloc.
15-16     Marquem el taló del peu E davant i el tornem al lloc.

[*]  Fins aquí a la 4ª Paret.

 
SLOW VAUDEVILLES (R-L).
17-18     Creuem el peu D per davant del peu E, pas a l’esquerra amb el peu E.
19-20     Marquem el taló del peu D davant en diagonal a la dreta, tornem el peu D al lloc.
21-22     Creuem el peu E per davant del peu D, pas a la dreta amb el peu D.
23-24     Marquem el taló del peu E davant en diagonal a l’esquerra, tornem el peu E al lloc.

                [*]  Fins aquí a la 2ª Paret.