domingo, 19 de octubre de 2014

HAPPINESS

HAPPINESS      

 
Autor/a:            THE GAM (Eva Gàlvez, Irina Mora, Minerva Rodríguez i Òscar Ruiz) - (12-2013)
Temps:              Seqüencial -   A 32 ó 48 counts  -    B32    counts
Parets:               2 – Line Dance - Intermediate/Advanced
Música:             Happiness  (The Clay Wilson Band)
Full Revisat per:   Mercè Orriols

 
SEQÜÈNCIA:
Intro – A – B – A (amb variació) – B – TAG - A – B – A (amb variació) – B – TAG – A – B – Final

 
Videos Recomenats:


Video1
-vacío-

NashMer-
-Ville-

Demi
Saeki

Neus

Cat.Hnk.
Tnk.Friends

Video
Musical


 
 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
 

INTRO


HEEL TOUCH R, HEEL TOUCH L,
SWIVET R, SWIVET L.
1-2          Touch taló dret endavant, peu dret al lloc
3-4         Touch taló esquerre endavant, peu esquerre al lloc
5-6         Swivet cap a la dreta
7-8         Swivet cap a l’esquerra
 

SLIDE R, CROSS ROCK STEP L BEHIND,
FULL TURN R, STOMP L, HOLD.
9-10       Slide amb la cama dreta cap a  la dreta, hold
11-12      Rock amb peu esquerre per darrera del peu dret, tornem el pes al peu dret
13-14      Girar  ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere, girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant
15-16      Stomp peu esquerre,  hold.
 

SLIDE L, CROSS ROCK STEP R BEHIND, 
FULL TURN L, STOMP R, HOLD.
17-18      Fem un slide amb la cama esquerra cap a  la esquerra, hold
19-20     Rock  amb el peu dret per darrera del peu esquerre, tornem el pes al peu esquerre
21-22      Girar ½ volta a l’esquerra i pas dret enrere, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant
23-24     Stomp peu dret , hold.
 

ROCK R SIDE, RECOVER,  CROSS, HOLD,
ROCK L SIDE, RECOVER,  CROSS, HOLD.
25-26     Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
27-28     Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pausa
29-30    Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
31-32     Creuar peu esquerre per davant del dret, pausa


 
½ TURN LEFT WITH TOE STRUTS X2,
TOE STRUT R, TOE STRUT L. 
33-34     Touch punta dreta davant, ½ volta esquerra i abaixar taló
35-36     Touch punta esquerra darrere, ½ volta esquerra, abaixar taló
37-38     Touch amb la punta dreta, abaixem el peu
39-40    Touch amb la punta esquerra, abaixem el peu
 

 

A

 
RIGHT KICK BALL CROSS – ROCK STEP R SIDE –
JUMPING FULL TURN R– ROCK  R BACK.
1&2        Puntada en diagonal amb la dreta, abaixem la dreta, creuem la esquerra sobre la dreta.
3-4         Rock peu dret a la dreta, tornem el pes sobre el peu esquerra
5-6         Dos salts sobre el peu esquerre girant una volta sencera cap a la dreta
               amb la cama dreta amunt                                                                                                         (12.00)
7-8         Rock peu dret enrere, tornem el pes al peu esquerre
 

FULL TURN  L – STEP FWD OUT, OUT,
BACK IN IN – KICK R,  STOMP R.
9-10       Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere,
               girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant                                                 (12.00)
11-12      Pas peu dret endavant, pas peu esquerre a l’esquerra (obrint)
13-14     Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret (tancant)
15-16     Puntada de peu dret endavant, stomp amb el dret al lloc
 

KICK L – HOOK L – KICK L – TURN ½ L & TOE L –
KICK L – HOOK L – STEP L – HOLD.
17-18     Puntada amb el peu esquerra endavant, hook peu esquerre per davant la cama dreta
19-20    Puntada amb el peu esquerra endavant,
               girar ½ volta a la esquerra marcant punta esquerra al davant                                    (6:00)
21-22     Puntada amb el peu esquerra endavant, hook peu esquerre per davant la cama dreta
23-24    Pas  peu esquerre endavant, hold
 

JAZZBOX R – STOMP – 
½ TURN L WITH TOE STRUTS X2.
25-26    Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre enrere
27-28    Pas peu a la dreta, stomp peu esquerre endavant
29-30    Touch punta dreta davant, girar ½ volta a l’esquerra     (12.00) i abaixar el taló
31-32     Touch punta esquerra enrere, girar ½ volta a l’esquerra (6.00) i  abaixar el taló
 

 
B


KICK R, COASTER HEEL, STEP & STOMP L,
FLICK & SLAP, STEP R, TURN ½ L, HOLD.
1-2 &      Puntada de peu dret endavant, pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret

3&4        Tocar amb taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc, stomp peu esquerre endavant
5-6          Puntada de peu dret darrere i tocar el peu amb la mà dreta,
                al abaixar el peu dret fa un pas endavant
7-8          Girem ½ volta a l’esquerra ( 6.00), hold
 

KICK R, COASTER HEEL, STEP & STOMP L,
FLICK & SLAP, STEP R, TURN ½ L, HOLD.
9-10 &   Puntada de peu dret endavant, pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
11&12     Tocar amb taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc, stomp peu esquerre endavant
13-14      Puntada de peu dret enrere i tocar el peu amb la mà dreta,
                al abaixar el peu dret fa un pas endavant
15-16      Girem ½ volta ( 12.00) i hold
 

ROCK STEP FWD R, TOE STRUT R BACK WITH ½ TURN R,
FULL TURN R, STOMP, HOLD.
17-18     Rock  peu dret endavant, tornem el pes al peu esquerre
19-20    Marquem punta dreta enrere, girar ½ volta a la dreta    ( 6.00) i abaixem el taló
21-22     Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere,
               girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant                               ( 6.00)
23-24    Stomp amb el peu esquerre, hold

 
KICK R, COASTER HEEL, STEP & STOMP L,
FLICK & SLAP, STEP R, TURN ½ L, HOLD.
25-26&   Puntada de peu dret endavant, pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
27&28    Tocar amb taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc, stomp peu esquerre endavant
29-30     Puntada de peu dret darrere i tocar el peu amb la mà dreta,
                al baixar el peu dret fa un pas endavant
31-32      Girem ½ volta ( 12.00) i hold

 

A  -  WITH VARIATION

1-32        Els mateixos passos de la part A – Same steps part A

 
R GRAPEVINE & CROSS,
R ROCK STEP SIDE, ½ TURN R & STEP, STOMP L.
33-34     Pas a la dreta amb peu dret, creuar peu esquerre per darrere del dret.
35-36     Pas a la dreta amb peu dret, creuar peu esquerre per davant del dret
37-38     Rock amb peu dret a la dreta, tornem el pes al peu esquerra
39-40    Girem ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant (6.00), stomp peu esquerre
 

KICK R, STOMP R, FLICK R, STOMP R,
STEP ½ TURN L, STEP R, STOMP  L.
41-42     Puntada amb el peu dret endavant, stomp peu dret al lloc
43-44     Puntada amb el peu dret enrere, stomp peu dret al lloc
45-46     Pas peu dret cap endavant, girem  ½ volta a l’esquerra (12.00) (pes al peu esquerre)
47-48     Pas endavant amb el peu dret, stomp amb el peu esquerra al costat del peu dret

 

TAG

1-32       Fem els temps 9 a 40 de la INTRO.

 
 

FINAL - ENDING


ROCK R SIDE, RECOVER, CROSS, HOLD,
ROCK L SIDE, RECOVER, CROSS, HOLD.
1-2          Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
3-4         Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pausa
5-6         Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
7-8         Creuar peu esquerre per davant del dret, pausa
 

½ TURN LEFT WITH TOE STRUTS  (X3),
LEFT TOE STRUT .
9-10       Touch punta dreta endavant, girar ½ volta esquerra i abaixar taló
11-12      Touch punta esquerra enrere, girar ½ volta esquerra i abaixar taló
13-14     Touch punta dreta endavant, ½ volta esquerra, abaixar taló
15-16     Touch amb la punta esquerra endavant, abaixem el peu
 

KICK R, COASTER HEEL, STEP & STOMP L,
FLICK & SLAP, STOMP R.
17-18&   Puntada de peu dret endavant, pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
19&20   Tocar amb taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc, stomp peu esquerre endavant
21-22     Puntada de peu dret enrere i tocar el peu amb la mà dreta,
               al abaixar el peu fem un stomp amb el peu dret endavant.
 

Tornar a començar