jueves, 26 de marzo de 2015

IT'S A SHAME

IT’S A SHAME
 

Autor/a:            M-J-M  (3-2015) -   [Maite Alemany, Maria Espiell, Jesús Bernal]
Temps:              64  counts – 1 Pont – 1 Restart
Parets:               2 – Line Dance
Música:             It’s a shame  (Courtney Patton)
 

Videos Recomenats:


Maite
Alemany

Silvia

Maite
Alemany

Edu

 

Cat.Hnk.
Tnk.Fr.

Edu

 

Video4
-vacío-

Video5
-vacío-

Video
Musical


 
 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
 

STEPS & SCUFFS FORWARD.
1-2          Pas peu dret davant, scuff peu esquerre
3-4         Pas peu esquerre davant, scuff peu dret
5-6         Pas peu dret davant, scuff peu esquerre
7-8         Pas peu esquerre davant, scuff peu dret.
 

GRAPEVINE RIGHT,
GRAPEVINE  LEFT end. STOMP (R).
9-10       Pas peu dret a la dreta, peu esquerre darrera el dret
11-12      Pas peu dret a la dreta, scuff peu esquerre
13-14     Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret darrera l’esquerre
15-16     Pas peu esquerre a l’esquerra, stomp peu dret al costat de l’esquerre.
 

MILITARY TURN RIGHT,
JUMPING ROCK STEP (R) BACK, STOMP (R), HOLD.   
17-18      Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta                                                                       (06.00)
19-20     Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta                                                                        (12.00)
21-22     Saltant:  Pas peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre
23-24     Stomp peu dret al costat de l’esquerre, temps. 
 

JUMPING CROSS ROCKS (R&L), KICKS (L-R), FLICK (L), STOMP (L).
25-26     Creuar peu dret per davant l’esquerre i flick amb l’esquerre,
                baixar peu esquerre i kick amb el dret
27-28     Baixar peu dret i kick amb l’esquerre,
                baixar peu esquerre per davant del dret i flick amb el dret
29-30     Baixar peu dret i kick amb peu esquerre, kick amb el peu dret
31-32      Baixar peu dret i flick amb l’esquerre, stomp peu esquerre al costat del dret.

 
·         RESTART

 
PIGEONS  RIGHT, HOLD,
HEEL STRUTS RIGHT & LEFT.
33-36     Obrim puntes, talons i puntes desplaçant-nos a la dreta, temps
37-38     Taló dret endavant, baixar la punta deixant el pes al peu dret
39-40     Taló esquerre endavant, baixar la punta deixant el pes al peu esquerre
 

ROCK STEP RIGHT FORWARD,
TOE STRUT (R) ½ TURN RIGHT, TOE STRUT (L) ½ TURN RIGHT,
STEP (R) ¼ TURN RIGHT,  STEP (L) BESIDE RIGHT.
41-42      Pas davant peu dret, tornar el pes a l’esquerre
43-44     Punta dreta derrera, ½ volta a la dreta baixant el taló.                                                                (06.00)
45-46     Punta esquerra davant, ½ volta a la dreta baixant el taló                                                            (12.00)
47-48     Pas peu dret fent ¼ volta a la dreta, peu esquerre al costat del dret.                                        (03.00)
 

Right: KICK, STOMP, FLICK, STOMP.
SWIVETS RIGHT & LEFT.
49-50     Puntada peu dret davant, stomp peu dret al costat de l’esquerre
51-52      Puntada peu dret darrera, stomp peu dret al costat de l’esquerre.
53-54     Pes punta esquerra i taló dret i girem puntes a la dreta,  tornem  al mig
55-56     Pes punta dreta i taló esquerre i girem puntes a l’esquerra, tornem al mig.

 
Left: KICK, STOMP, FLICK, STOMP,
SWIVETS LEFT & RIGHT.
57-58     Puntada peu esquerre davant, stomp peu esquerre al costat del dret
59-60     Puntada peu esquerre darrera, stomp peu esquerre al costat del dret
61-62     Pes punta dreta i taló esquerre i girem puntes a l’esquerre, tornem al mig
63-64     Pes punta esquerra i taló dret i girem puntes a la dreta, tornem al mig.
 

Tornar a començar

 

-----------------

  

BRIDGE:     Al final de la 3ª paret (estarem mirant a les 09.00) cal afegir 16 temps:

 
                        STEP-LOCK-STEP FWD   (RLR), HOOK (L),
                        STEP-LOCK-STEP BACK (LRL), HOOK (R).
                              1-2          Pas peu dret endevant, peu esquerre darrera el dret
                              3-4         Pas peu dret endevant, hook peu esquerre darrera la cama dreta
                              5-6         Pas peu esquerre enrera, peu dret davant l’esquerre
                              7-8         Pas peu esquerre enrera, hook peu dret davant la cama esquerra
 

            SIDE ROCK STEP (R), CROSS (R), HOLD,
                        SIDE ROCK STEP (L), CROSS (L), HOLD.
                              9-10       Pas peu dret a la dreta, tornem el pes al peu esquerre
                              11-12      Creuem peu dret per davant de l’esquerre, temps
                              13-14     Pas peu esquerre a l’esquerre, tornem el pes al peu dret
                              15-16     Creuem peu esquerre per davant del dret, temps

 
 

 

RESTART :     A la 8ª paret es balla fins el temps 32  (estarem mirant a les 09.00)
                                  i torna a començar el ball.