jueves, 18 de junio de 2015

WAY TO MEXICO

WAY TO MEXICO
 

Autor/a:            Mercè Orriols  (6-2015)
Temps:              64  counts
Parets:               2 – Line Dance – Low Intermediate
Música:             Ridin’ My Thumb To Mexico  (Bode Barker  /  CD: One Day Closer - 2011)

                                                                                                           Intro:  Començar amb la veu

 
Videos Recomenats:


M.BOU

Mercè
Orriols

 
Video2
-vacío-
Video3
-vacío-
Video
Musical


 
 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
HEEL, TOE, HEEL, HOOK,
STEP, LOCK, STEP, HOLD.
1-2         Tocar taló dret endavant, tocar punta dreta enrere
3-4         Tocar taló dret endavant, hook peu dret per davant de l’esquerre
5-6         Pas peu dret endavant, peu esquerre per darrere del dret
7-8         Pas peu dret endavant, pausa

 
TOE STRUTS   (L & R),
LEFT SCISSORS, HOLD.
9-10       Punta esquerra enrere, abaixar el taló esquerre
11-12      Punta dreta enrere, abaixar el taló dret
13-14     Pas  peu esquerre en diagonal enrere, peu dret lleugerament enrere
15-16     Creuar peu esquerre per davant del dret, pausa


WAVE RIGHT,
STEP, HOOK , TOUCH, HOOK OVER.
17-18      Pas peu dret a la dreta, peu esquerre per darrere del dret
19-20     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
21-22     Pas peu dret a la dreta, hook peu esquerre per darrere del dret
23-24     Tocar punta esquerra a l’esquerra, hook peu esquerre per davant del dret
 

WAVE LEFT,
ROCK WITH  ¼ TURN R, HEEL STRUT (L).
25-26     Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret per darrere de l’esquerre
27-28     Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre
29-30    Rock peu esquerre a l’esquerra, girar ¼ de volta  a la dreta i pes al peu dret        (3.00)
31-32     Taló esquerre endavant, abaixem el peu esquerre


KICK (R) TWICE, BACK, HOLD,
COASTER STEP (L), HOLD.
33-34     Dues puntades de peu dret endavant
35-36     Pas peu dret enrere, pausa
37-38     Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
39-40    Pas peu esquerre endavant, pausa
 

KICK (R), TOE, ¼ TURN RIGHT & HEEL STRUT,
ROCK LEFT SIDE, STOMP (L), HOLD.
41-42     Puntada de peu dret endavant, punta dreta enrere
43-44     Girar ¼ de volta a la dreta i taló dret endavant, abaixar el peu dret                        (6.00)
45-46     Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
47-48     Stomp peu esquerre al costat del dret, pausa
 

SIDE TOE TAP, TOUCH TOGETHER, KICK, STEP   (R & L).
49-50    Punta dreta a la dreta, tocar peu dret al costat de l’esquerre
51-52     Puntada de peu dret endavant, pas peu dret endavant
53-54     Punta esquerra a l’esquerra, tocar peu esquerre al costat del dret
55-56     Puntada de peu esquerre endavant, pas peu esquerre endavant

 
STEP ½ TURN (L) TWICE,
SIDE, STOMP, SIDE, STOMP UP.
57-58     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)                   (12.00)
59-60    Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)                    ( 6.00)
61-62     Pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre al costat
63-64    Pas peu esquerre a l’esquerra, stomp up peu dret al costat de l’esquerre
 

Tornar a començar