lunes, 5 de octubre de 2015

RUNAROUND

RUNAROUND
 

Autor/a:            Ceci Coscolla  (8-2015)
Temps:              64  counts - Seqüencial
Parets:               A (2) – B (1) – Line Dance
Música:             Buzzin’  (Kelli Pickler)


SEQÜÈNCIA :   AA -B- A –B - A (instrumental) –BB B final de 52 temps.
 

Videos Recomenats:


NashMer-
-ville

My
Country
Cat

 

Video3
-vacío-

Video
Musical

 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 

A:


TOE FAN (x 2: R),
GRAPEVINE (R).
1-4          Obrim punta PD cap a la dreta, tanquem punta PD,
                obrim punta PD a la dreta, tanquem punta PD.
5-8         Pas PD a la dreta, creuem PE darrera PD, pas PD a la dreta, Stomp PE costat PD.
 

TOE FAN (x 2: L),
GRAPEVINE (L).
9-12       Obrim punta PE cap a l’esquerra, tanquem punta PE,
               obrim punta PE a l’esquerra, tanquem punta PE.
13-16     Pas PE a l’esquerra, creuem PD darrera PE, pas PE a l’esquerra, Stomp PD costat PE.


ROCKING CHAIR  (L),
HEEL STRUT w. ½ TURN RIGHT (x2: L-R).
17-20     Rock davant PE, tornem pes al PD, Rock darrera PE, tornem pes al PD.
21-24     Marquem taló PE davant girant ¼  volta a la dreta,  baixem pes amb ¼  volta a la dreta,             (06.00)
                marquem taló PD davant girant ¼  volta a la dreta, baixem pes amb ¼ volta a la dreta.              (12:00)

 
SIDE ROCK STEP (L), CROSS (L), HOLD,
GRAPEVINE  (R) end. CROSS.
25-28    Rock PE a l’esquerra, tornem pes PD, creuem PE per davant PD, temps.
29-32    Pas PD a la dreta, creuem PE per darrera PD, pas PD a la dreta, creuem PE per davant PD.
 

SIDE ROCK STEP (R), RECOVER  w. ½ TURN RIGHT, SCUFF (L),
STEP FWD (L), TOE TOUCH (R), STEP FWD (R), TOE TOUCH (L).
33-36    Rock PD a la dreta, tornem pes PE, ½ volta a la dreta, freguem taló PE.                                          (06.00)
37-40    Pas PE davant, marquem punta PD per darrera PE,
               pas PD darrera, marquem punta PE davant PD.
 

STEP FWD (L), SCUFF (R),
STEP FWD (R), STEP TOGETHER (L) w. ¼ TURN LEFT,
STEP FWD (L) w.¼ TURN LEFT, STEP TOGETHER (R), FLICK (R), STOMP.
41-44     Pas PE davant, fregem taló PD,
               Pas PD davant, ¼ de volta a l’esquerra, pas PE davant juntem amb PD.                                        (03:00)
45-48    Pas  PE davant, ¼  volta a l’esquerra,                                                                                                      (12:00)
                pas PD davant  i juntem amb PE, Patada PD darrera, stomp PD.


HOOK COMBINATION (R)  end. TOE TOUCH,
HEEL (R) w. ¼ RIGHT , TOE TOUCH (R), HEEL STRUT (R) w. ¼ RIGHT.
49-52     Patada PD davant, Hook PD davant, Patada PD davant, punta PD darrera,
53-56     Marquem taló PD amb ¼ de volta a la dreta,                                                                                       (03:00)
                Punta PD amb ¼ volta a la dreta,                                                                                                           (06:00)
                marquem taló PD, baixem PD.
      

HOOK COMBINATION (L)  end. TOE TOUCH,
½  TURN LEFT, ½ TURN LEFT w. FLICK (R), STOMP (R), HOLD.
57-60    Patada davant PE, Hook PD per davant PE, Patada PE, marquem punta PD darrera PE,
61-64     ½  volta a l’esquerra,                                                                                                                                  (12:00)
               aixequem cama dreta fent  ½ volta a l’esquerra, piquem PD, temps.                                              (06:00)
 B:

 
STEP-LOCK-STEP BACK (R-L-R),  HOLD,
SLOW COASTER STEP (L), HOLD.
1-4          Pas PD darrera, creuem pas PE per devant PD, Pas PD darrera, temps,
5-8         Pas PE darrera, Pas PD darrera igualant PE, Pas PE davant, temps.
 

DIAG. STEP FWD (R), TOGETHER (L), STEP BACK (L), TOGETHER (R),
DIAG. STEP BACK (R), TOGETHER (L) , STEP FWD (L), TOGETHER (R).
9-12       Pas PD davant en diagonal , juntem PE davant, Pas PE darrera en diagonal , juntem PD darrera.
13-16     Pas PD darrera en diagonal, juntem PE darrera, Pas PE davant en diagonal, juntem PD davant.
 

GRAPEVINE (R) end. Scuff,
STEP FWD (L), TOE STRUT BACK (R), KICK (L).
17-20     Pas PD a la dreta, pas PE darrera PD, pas PD a la dreta, fregem taló PE.
21-24     Pas PE davant PD, marquem punta PD darrera PE, baixem PD, patada PE davant.
 

JUMPING JAZZBOX  LEFT  end. Cross,
GRAPEVINE  LEFT  ending Scuff (R).
25-28     Saltant: Creuem PE per davant PD, obrim PD dreta, obrim PE a l’esquerra, creuem PD davant PE.
29-32     Pas PE a l’esquerra, pas PD darrera PE, pas PE a l’esquerra, fregem taló  PD davant.
 

STEP FWD (R), TOE STRUT BACK (L),  KICK (R)
JUMPING JAZZBOX (L).
33-36     Pas PD devant, marquem punta PE darrera PD, baixem PE, patada PD davant.
37-40     Creuem PD per davant PE, pas PE darrera, pas PD darrera, pas PE davant.
 

½ TURN LEFT, ½ TURN LEFT,
SIDE ROCK STEP (R), STOMP RIGHT, HOLD.
41-44     Pas PD davant, ½ volta a l’esquerra,                                                                                                    (06:00)
               Pas PD davant, ½ volta a l’esquerra,                                                                                                     (12:00)
45-48    Rock PD a la dreta, tornem pes a PE, piquem PD al lloc. Temps.
 

HOOK COMBINATION (R) end. TOE TOUCH,
HEEL w.¼ TURN (R), TOE TOUCH w. ¼ TURN (R), HEEL TOUCH (R).
49-52     Patada PD davant, Hook PD davant, Patada PD davant, punta PD,
53-56     Taló PD amb ¼ de volta a la dreta, Punta PD amb ¼ volta a ladreta, taló PD, baixem PD
              

HOOK COMBINATION (L) end. TOE TOUCH,
½ TURN LEFT, HOLD, STOMP (R), HOLD.
57-60    Patada davant PE, Hook PD per davant PE, Patada PE, Punta PD darrera PE
61-64     ½ volta a l’esquerra, temps , stomp PD, temps.
        
                             

Tornar a començar