miércoles, 19 de enero de 2011

4 THOUSAND

4 THOUSAND


Temps:               64  counts
Parets:                2 – Line Dance
Autor/a:            David Villellas
Música:              I Ain´t your white picket fence girl  (Kirsty Lee Akers)

Videos Recomanats:
Video1
vacío
OutOf
Control

David
Villellas

 

ea3ans
Mercè
Orriols
Wild
Country
Roma
Destination
Country
ea3ans
Neus
Szilvia
Királyné
Michel

Western
Country
Club


Video
Musical

 


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


Pas, punta, pas, patada   -   Pas, creuem, pas, punta
1              Pas cama dreta endavant
2             Marquem punta esquerre per darrere de la dreta
3             Pas cama esquerre. enrere
4             Patada davant amb la cama dreta
5             Pas cama dreta cap a la dreta
6             Creuem la cama esquerre. per davant de la dreta
7             Pas amb la cama dreta cap a la dreta
8             Marquem punta esquerre. a l´esquerre (com si volguéssim tornar amb una volta a l´esquerre.).


Taló baixem amb ¼  -   Punta, baixem amb ½
Patada i creuem amb ¼  -  Talons i al lloc.
9             Fem ¼ de volta cap a l’esquerre  marcant taló esquerre davant.                                               (09:00)
10           Baixem el pes sobre la cama esquerre (=acabem de baixar la punta del peu esquerre).
11            Marquem punta dreta devant.
12           I fent  ½ volta cap a l’esquerra, deixem el pes sobre la cama dreta                                          (03:00)
13&14    Seguim girant cap a l’esquerre fent ¼ de volta amb un Kick  ball cross                                  (12:00)
                (patada amb la cama esquerra,  baixem el pes sobre la cama esquerra i creuem la dreta per davant.)  
15           Desplacem els talons cap a la dreta
16           Tornem els talons al seu lloc.


Davant, ajuntem  -  Davant, hook  -  ½ Volta, hook  -  Pas i scuff
17           Pas davant amb la cama dreta.
18           Ajuntem l’esquerra al costat.
19           Pas devant amb la cama dreta.
20           Hook amb la cama esquerra per darrere de la dreta.
21           Pas cap enrere amb la cama esquerra fent ¼ de volta cap a la dreta.                                      (03:00)
22           Pivotant sobre l’esquerra, seguim girant un altre ¼  cap a la dreta i  fem hook amb la dreta
                per devant de l’esquerra.                                                                                                                 (06:00)
23           Pas devant amb la cama dreta.
24           Scuff amb la cama esquerra al costat de la dreta.


Pas, igualem, pas, stomp  -  Patada, creuem, talons i al lloc
25           Pas davant amb la cama esquerra.
26           Dreta al costat de l’esquerra.
27           Pas davant amb la cama esquerra.
28           Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra.
29&30   Kick ball cross amb la cama dreta
                (patada amb la cama dreta, baixem el pes sobre la cama dreta i esquerra creua pel davant de la dreta.)
31           Pivotant sobre les puntes, mourem els talons cap a l’esquerre.
32           Tornem al lloc.


Punta, pas enrere  -  Saltem  x 2  -  Rock step  -  Volta sencera
33           Punta amb el peu esquerre cap a l’esquerre.
34           Pas enrere amb la cama esquerra.
35-36     Saltem enrere (x2 cops) sobre la cama esquerra tot fent patades amb la cama dreta (dreta amunt).
37-38    Rock step saltat enrere amb la cama dreta, i tornem el pes a l’esquerre.
39-40    Volta sencera pivotant endavant dreta-esquerra (amb 2 temps).                                             (06:00)


Stomp, stomp, stomp, temps..-  Punta, taló, punta, stomp
41           Stomp amb la cama dreta al costat de l’esquerra.
42           Stomp amb la cama dreta endavant.
43           Stomp amb la cama esquerra separant la cama. (Hem de quedar amb les cames obertes).
44           Pausa.
45           Tanquem la punta del peu dret.
46           Tanquem el taló del peu dret.
47           Tanquem la punta del dret (la cama dreta queda al costat de l’esquerra).
48           Stomp amb la cama dreta al costat de l’esquerra.


Amunt, ½ volta, stomp, temps, taló, punta, taló i al lloc
49-52     Pivotant sobre la cama esquerra, aixecarem la cama dreta i girarem ½ volta cap a la dreta
                 acabant amb un stomp (3er temps) al costat de l’esquerra                                                          (12:00)
                i un temps mort(4rt temps).  (El pes seguirà a la cama esquerra).
53           Marcarem taló dret davant.
54           Punta del peu dret darrere.
55           Pivotant sobre l’esquerre, girarem ½ volta cap a la dreta i el peu dret marcarà taló davant(06:00)
56           Juntem la dreta al costat de l’esquerre.


Fuet, pas, stomp, rock step
57           Patada davant amb la cama esquerra.
58           Stomp amb l’esquerra al costat de la dreta.
59           Patada darrera amb l’esquerra.
60           Stomp amb la cama esquerra al costat de la dreta.
61           Pas endavant amb l’esquerra.
62           Igualem la cama dreta al costat de l’esquerra.
63-64    Rock step saltant enrere sobre la cama dreta, i tornar el pes a l’esquerra.


Tornar a començar
NOTA:                1  PONT DE 16 TEMPS AL FINAL DE LA 2ª PARET

                               Pas, stomp, ½ volta, stomp, pidgeon movement
                               1-            Pas davant amb la cama dreta.
                               2-            Stomp amb la cama esquerra al costat de la dreta.
                               3-            Pas amb la cama esquerra fent ½ volta cap a l’esquerra                                  (06:00)
                               4-            Igualem la dreta al costat de l’esquerra.
                               5-6-7-8-  Fer pidgeon movement cap a la dreta.

                                Pas, stomp, ½ volta, stomp, pidgeon movement
                                9-16       Repetir el mateixos passos que hem fet  de l’1 al 8                                          (12:00)