lunes, 10 de enero de 2011

A CORRECUITA

A CORRECUITA  (O)


Ball:                    En parella i cercle  (amb canvi de parelles)
Autors:              Turmix (Juny 2007)
Counts:              32
Música:             Un día redondo (La Guardia)
Font:                   Montse-Bcn

Videos Recomanats:Video1 vacíoConxita-Sussy
Country Sheriffes

Badalona308FotosTravel


Video Musical

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

El ball comença agafant-se tots dos amb les mans dretes, i mirant-se de cara
Noi està fora de cercle, i la noia dins del cercle

NOI:


NOIA:

1-2         Rock-Step amb peu dret enrrere

1-2        Rock-Step amb peu esquerre endavant
3i4        Cha-cha-cha al lloc                        d-e-d

3i4        Cha-cha-cha al lloc                              e-d-e
5-6        Girar ¾ de volta a la dreta              e-d
               (queden CLOD)

5-6              Rock-Step amb peu dret                        d-e
              (creuant-lo per devant i cap a l’esquerre)
              Aquí la noia canvia la seva mà, i agafa la
              seva mà esquerre amb la dreta del noi.
7i8        Cha-cha-cha endavant                   e-d-e

               Aquí quedem un al costat de l’altre

7i8       Cha-cha-cha girant ¼ a la dreta         d-e-d
              (queden CLOD)
              Aquí quedem un al costat de l’altre
9i10     Cha-cha-cha endavant                   d-e-d

9i10     Cha-cha-cha endavant                           e-d-e
11i12    Cha-cha-cha endavant                   e-d-e

11i12    Cha-cha-cha girant ¼ a la dreta         d-e-d
13-14    Dos patades endavant amb la
               cama dreta                                          d-d

13-14   Dos patades endavant amb la
              cama esquerre                                              e-e                             
15i16     Coaster-Step amb el peu dret i
                girant ¼ de volta a la dreta
                Aquí tornem a quedar cara-a-cara.         

15i16   Coaster-Step amb el peu esquerre i
              girant ¼ de volta a l’esquerre
             Aquí tornem a quedar cara-a-cara.
17i18     Fer 4 cha-chas seguits al voltant
19i20    de la noia, entrant per l’esquerre
21i22     i tornant a lloc per la dreta.
23i24    e-d-e  ;  d-e-d  ;  e-d-e  ;  d-e-d

17i18    Fer 4 cha-chas seguits entrant
19i20   i sortint del cercle
21i22   (girant cap a l’esquerre)
23i24   d-e-d  ;  e-d-e  ;  d-e-d  ;  e-d-e
25           Stomp  ESQUERRE

25         Stomp peu DRET
26          Patada del peu DRET en diagonal
                cap a l’esquerre

26         Patada peu DRET en diagonal cap a
               l’esquerre
27           STOMP (Baixem peu dret a lloc)

27         STOMP (Baixem peu dret a lloc)
28          Marquem Punta peu ESQUERRE
               (amb preparació per girar) i
                alhora fem 1 CLAP (picar de mans)

28        Marquem Punta peu ESQUERRE
              (amb preparació per girar)
              alhora fem 1 CLAP (picar de mans)
29-32   Volta a l’esquerre amb 4 temps
               (és un Bàsic girant a l’esquerre)
AQUI CAMVIEM DE PARELLA, I ENS TROBEM AMB LA NOIA DE LA NOSTRE ESQUERRE.

29-32  Volta a l’esquerre amb 4 temps
              (és un Bàsic girant a l’esquerre)
AQUI CAMVIEM DE PARELLA, I ENS TROBEM AMB EL NOI DE LA NOSTRE ESQUERRE.Tornar a començar


CLOD = Contra Line of Dance