domingo, 15 de mayo de 2011

CONTINUED

CONTINUED


Autor/a:           Grup Luckenbarn  (5-2011)
(Juan Carlos Morejón, Carmen Granados, Francesc Boguñà, Pilar Gómez Jurado)
Temps:             Part A (ball) 32 temps; Part B (pont) Instrumental 32 temps
                               Seqüència:   A-A-A-A   B   A-A-A-A   B-B  A-A-A-A-A-A  B-B
                               El pont es fa després de la 4ª paret (un cop), després de la 8ª paret (2 cops)
i després de la 14ª paret (2 cops)
Parets:               2 – Line & Contra-Dance
Nota M.Bou:                Si es balla en C-Dance cal situar-se davant-per-davant, i no intercalats.
                                              En el count 8A quedem intercalats; del 9A-12A hem canviat de files,
                                              Al cap de fer 2A ens hem desplaçat 2 llocs cap a l'esquerra i hem tornat al lloc inicial.
                                             Al ballar el "rombo" de la B, nomès rodejem 1 persona.
Música:            I Want To Be In Ireland For The Summer  (Mike Denver)   -    Intro: 16 counts


Videos Recomenats:Video1
-vacío-

ea3ans
Mercè O.

Nashmerville
Concurs

ea3ans
Neus

ea3ans
Grup

montse222

Video
Musical
MyIrish
Jukebox
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


PART A (Ball)

KICK (R), STOMP (R), TOE FAN (R), RIGHT GRAPEVINE end. Scuff
1              Puntada de peu dret davant
2             Stomp peu dret al costat de l’esquerre
3             Obrir punta del peu dret a la dreta
4             Tornar la punta al lloc (peus junts)
5             Pas peu dret a la dreta
6             Pas peu esquerre per darrere del dret
7             Pas peu dret a la dreta
8             Scuff peu esquerre al costat del dret


SCOOT X2, STEP (L), SCUFF (R), JAZZBOX TRIANGLE (R) end. Scuff
9             Salt sobre el peu dret endavant (esquerre amunt)
10           Salt sobre el peu dret endavant (esquerre amunt)
                (Si es balla en contradance, les files es canvien en els temps 9-10)
11            Baixar el peu esquerre fent pas davant
12           Scuff peu dret al costat de l’esquerre
13           Creuar peu dret per davant de l’esquerre
14           Pas peu esquerre enrere
15           Pas peu dret a la dreta
16           Scuff peu esquerre al costat del dret


LEFT GRAPEVINE, ROCKING CHAIR (R)
17           Pas peu esquerre a l’esquerra
18           Pas peu dret per darrere de l’esquerre
19           Pas peu esquerre a l’esquerra
20           Scuff peu dret al costat de  l’esquerre
21           Rock peu dret davant
22           Tornar el pes al peu esquerre
23           Rock peu dret darrere
24           Tornar el pes al peu esquerre


STEP (R) ½ TURN LEFT, STOMP (R), HOLD, RIGHT AND LEFT  SWIVETS
25           Pas peu dret davant
26           Girar ½ volta a l’esquerre (pes en el peu esquerre)                                                         (06:00)
27           Stomp peu dret al costat de l’esquerre
28           Hold
29           Amb pes al taló dret i punta esquerra, moure els peus a la dreta
30           Tornar al lloc
31           Amb el pes al taló esquerre i punta dreta, moure els peus a l’esquerra
32           Tornar al lloc


Tornar a començar


PART B (Pont – tots cauen a les 12:00)

WAVE RIGHT, STOMP X2(L), HOLD
1              Pas peu dret a la dreta
2             Pas peu esquerre per darrere del dret
3             Pas peu dret a la dreta
4             Creuar peu esquerre per davant del dret
5             Pas peu dret a la dreta
6             Stomp peu esquerre al costat del dret
7             Stomp peu esquerre al costat del dret
8             Hold


WAVE LEFT, STOMP X2(R), HOLD
9              Pas peu esquerre a l’esquerra
10           Pas peu dret per darrere de l’esquerre
11            Pas peu esquerre a l’esquerra
12           Creuar peu dret per davant de l’esquerre
13           Pas peu esquerre a l’esquerra
14           Stomp peu dret al costat de l’esquerre
15           Stomp peu dret al costat de l’esquerre
16           Hold


DIAGONAL STEPS  FORWARD (RIGHT – LEFT)
17           Pas peu dret endavant i en diagonal a la dreta
18           Pas peu esquerre al costat del dret
19           Pas peu dret endavant i  en diagonal a la dreta
20           Touch  peu esquerre al costat del dret
21           Pas peu esquerre endavant i en diagonal a l’esquerra
22           Pas peu dret al costat de l’esquerre
23           Pas peu esquerre endavant i en diagonal a l’esquerra
24           Touch peu dret al costat de l’esquerre


DIAGONAL STEPS BACK (LEFT – RIGHT)
25           Pas peu esquerre enrere i en diagonal a l’esquerre
26           Pas peu dret al costat de l’esquerre
27           Pas peu esquerre enrere i en diagonal a l’esquerre
28           Touch  peu dret al costat de l’esquerre
29           Pas peu dret enrere i en diagonal a la dreta
30           Pas peu esquerre al costat del dret
31           Pas peu dret enrere i en diagonal a la dreta
32           Pas peu esquerre al costat del dret


Tornar a començar

Indicacions de ball:

Part A (ball)   32 temps;
Part B (pont) Instrumental 32 temps - La part B sempre cau a les 12:00

                               Seqüència:   A-A-A-A   B   A-A-A-A   B-B  A-A-A-A-A-A  B-B

                               El pont es fa :    després de la        4ª paret (1 cop),
després de la       8ª paret (2 cops),
 i després de la 14ª paret (2 cops).

 (Si es balla en contradance, en les diagonals endavant ens creuem amb la fila del davant, i ens tornem a creuar al anar enrere, voltant a la persona del davant) dibuixant un “rombo”.