miércoles, 4 de mayo de 2011

ROLLING IN THE DEEP

ROLLING IN THE DEEP


Autor/a:            Dan Mc Flyer – 5/2011
Temps:               32  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:             Rolling in the deep  (Adele)

Videos Recomanats:

 

Video1
-vacío-

Video2
-vacío-

Video3
-vacío-

Video Musical

DESCRIPCIÓ DELS PASSOSKICK (R) BALL STOMP – KICK (R) BALL STOMP
SHUFFLE FWD (R,L,R) – STEP (L), ½ TURN (R)
1&2        Patada endavant amb la dreta, la tornem a lloc i fem un stomp endavant amb l'esquerra
3&4        Patada endavant amb la dreta, la tornem a lloc i fem un stomp endavant amb l'esquerra
5&6        Cha-cha endavant amb la dreta
7-8         Pas endavant amb l'esquerra, 1/2 volta cap a la dreta.                                                  (06:00)


KICK (L) BALL STOMP – KICK (L) BALL STOMP
SHUFFLE FWD (L,R,L) – STEP (R), ½ TURN (L)
9&10      Patada endavant amb l'esquerra, la tornem a lloc i fem un stomp endevant amb la dreta
11&12    Patada endavant amb l'esquerra, la tornem a lloc i fem un stomp endevant amb la dreta
13&14    Cha-cha endavant amb l'esquerra
15-16     Pas endevant amb la dreta, 1/2 volta cap a l'esquerra                                                    (12:00)


GRAPEVINE RIGHT end. Toe (L)
ROLLING Wheel LEFT  1 ¼ TURN end. Scuff (R)
17-20    Obrim cama dreta cap a la dreta, creuem cama esquerra per darrera,
                obrim cama dreta a la dreta,  marquem punta amb l'esquerra al costat de la dreta
21-24       Desplaçant-nos cap a l'esquerra, amb l'esquerra fem ¼ cap a l'esquerra,           (09:00)
amb la dreta fem ½  volta cap a l'esquerra,                                                                        (03:00)
amb l'esquerra fem ½ volta més cap a l'esquerra                                                            (09:00)               
 i amb la dreta fem un scuff a lloc.


STEP (R), ½ TURN (L), STEP (R) w. ½ TURN LEFT, STEP (L) w. ½ TURN LEFT
SHUFFLE FWD (R,L,R) - TRIPLE STOMP
25-26    Pas davant amb la dreta, 1/2 volta cap a l'esquerra                                                         (03:00)
27           Amb la dreta 1/2 volta més cap a l'esquerra                                                                       (09:00)
28           Amb l'esquerra 1/2 votla més cap a l'esquerra                                                                   (03:00)
29&30  Cha-cha endavant amb la dreta
31&32   Amb un triple fem 3 Stomps: esquerra - dreta - esquerra.


Tornar a començar