lunes, 17 de diciembre de 2012

MY DEAR JULIET

MY DEAR JULIET
 

Autor/a:            Pilar Perez Solera (9-2012)
Temps:              64  counts
Parets:               2 – Line Dance
Música:             My Dear Juliet  (George McAnthony)


Videos Recomenats:Video1
-vacío-

 

Nashmerville
M. Orriols-

 

Video3
-vacío-

 

Video4
-vacío-

 

Video5
-vacío-

 

Video6
-vacío-

 

Video
Musical

 


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


RIGHT JAZZBOX TRIANGLE end. SCUFF,
LEFT STEP-LOCK-STEP FWD,  SCUFF (R).
1-2          Creuar peu dret per davant de l’esquerre,  peu esquerre pas enrere,
3-4         Pas peu dret cap a la dreta,
Scuff  endavant amb el peu esquerre.
5-6         Pas peu esquerre davant, peu dret pas petit per darrere (Lock),
7-8         Pas  peu esquerre davant, Scuff endavant amb el peu dret.


CHARLESTON  WALKS (w. Heel Splits  In-Out):
RIGHT FWD, LEFT BACK, RIGHT FWD, TURN ¼ RIGHT, HOLD.
9-10       Sweep/punta dreta endavant tancant els 2 talons cap endins i obrint talons enfora.
11-12      Sweep/punta dreta enrere, tancant els 2 talons cap endins i obrint talons enfora.
13-14     Sweep/punta dreta endavant tancant els 2 talons cap endins i obrint talons enfora.
15-16     Girar ¼ de volta  a la dreta i pas peu dret davant, Hold.                                (03:00)
 

LEFT CROSS SHUFFLE, HOLD,
RIGHT SCISSORS, HOLD.
17-18      Cross peu esquerre per davant del dret, pas petit amb el peu dret cap a la dreta
19-20     Cross peu esquerre, per davant del dret, Hold
21-22      Pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret,
23-24     Peu dret creua per davant de l’esquerra, Hold


LEFT SCISSORS, HOLD,
¾ TURN LEFT (R-L-R), HOLD.
25-26     Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre
27-28     Peu esquerre creua per davant del dret, Hold.
29-30    Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu dret darrere,                                       (12:00)
                 girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre davant                               (09:00)
31-32     Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu dret a la dreta,                                   (06:00)
                 Stomp  peu esquerre al costat del dret.
 

* Restart : 3a paret (Instrumental).
 

RIGHT SWIVELS (TOE-HEEL-TOE),  STOMP UP LEFT,
ROCK LEFT BACK, RECOVER (R), STOMP LEFT FWD, HOLD.
33-34     Obrim peu dret cap a la dreta: punta, taló,
35-36     Obrim peu dret cap a la dreta punta, 
                  Stomp-Up amb peu esquerre al costat del dret (pes al peu dret).
37-38     Rock peu esquerre darrere, tornem al pes al peu dret,
39-40     Stomp peu esquerre  davant, Hold.
 

STEP (R) ½ TURN LEFT, STEP (R), STOMP (L),
LEFT SWIVELS (TOE-HEEL-TOE),  STOMP UP RIGHT.
41-42     Pas peu dret davant, girem ½ volta a l’esquerra,                                             (12:00)
43-44     Pas  peu dret davant,  Stomp peu esquerre al costat del dret
45-46     Obrim peu esquerra cap a l’esquerra:  punta, taló
47-48     Obrim peu esquerre cap a l’esquerra punta,
                 Stomp peu dret al costat de l’esquerre (pes al peu esquerre).
 

ROCK RIGHT BACK, STOMP RIGHT FWD, HOLD,
STEP (L), ½ TURN RIGHT, STEP (L),  HOLD.
49-50     Rock peu dret darrere, tornem al pes al peu  esquerre
51-52      Pas  peu dret davant, hold
53-54     Pas peu esquerre davant, girem ½ volta a la dreta                                          (06:00)
55-56     Pas peu esquerre davant , Hold


TOE STRUTS WITH ½ TURN LEFT (x2: R-L),
TOE STRUTS (x2: R-L) IN PLACE.
57-58     Marquem punta peu dret davant, baixem taló fent  ½ volta a l’esquerra                              (12:00)
59-60     Marquem punta peu esquerre darrere, baixem taló  fent  ½ volta a l’esquerra                  (06:00)
61-62      Marquem punta dreta  davant, baixem taló dret
63-64     Marquem punta esquerra davant, baixem taló esquerre
 

Tornar a començar
 

Restart:      A la 3a paret (Instrumental).
                             La 3ª pared comença a les 12:00 i l’acabarem al count 32 mirant a les 06:00.
                             Llavors tornarem a començar el ball.