lunes, 17 de diciembre de 2012

NO BADIS

NO BADIS
 

Autor/a:            Anna Palà  (Forever Twisters)  6-2008
Temps:              32  counts
Parets:               4 – Line Dance - Beginner
Música:             New Virginia Creeper  (Old Crow Medicine Show)
 

Videos Recomenats:


Video1
-vacío-

 

MONTSE BOU

Anna P.

 

Video3
-vacío-

 

Video4
-vacío-

 

Video5
-vacío-

 

Video
Musical

 


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
 

CHARLESTON WALKS FWD-BACK (w. Heel Splits in-out).
1-2          Sweep/Step  peu dret davant a la vegada que tanquem talons i obrim talons
3-4         Sweep/Step  peu dret darrera a la vegada que tanquem talons i obrim talons
5-6         Sweep/Step  peu esquerre darrera a la vegada que tanquem talons i obrim talons
7-8         Sweep/Step  peu esquerre davant a la vegada que tanquem talons i obrim talons
 

GRAPEVINE RIGHT end. SCUFF (L),
CROSS ROCK FWD (L), RECOVER (R),  SIDE STEP (L), HOLD.
9-10       Pas a la dreta amb el peu dret , creuem el peu esquerre per darrera el peu dret
11-12     Pas a la dreta amb el peu dret , Scuff  endavant amb el peu esquerre
13-14     Rock amb el peu esquerre creuant per davant del peu dret, tornem el pes al peu dret
15           Pas a l’esquerra amb el peu esquerre
16           Hold (Pausa).


HEEL (R), ¼ TURN LEFT, HEEL (R), ¼ TURN LEFT,
SLOW COASTER STEP (R), HOLD.
17-18     Marquem  taló peu dret davant,
                 girem ¼ de volta a l’esquerra  (sense moure els peus del lloc)                                                           (09:00)
19-20     Marquem  taló peu dret davant,
                 girem ¼ de volta a l’esquerra  (sense moure els peus del lloc)                                                           (06:00)
21-22     Pas enrere amb el peu dret, pas enrere amb el peu esquerre al costat del peu dret  
23           Pas endavant amb el peu dret
24           Hold
 

STEP FWD (L), ¼ TURN RIGHT, STOMP (L), HOLD,
STOMPS (x3: R-L-R), HOLD.
25-26     Pas endavant amb el peu esquerre,  girem ¼ de volta cap a la dreta                                                 (09:00)
27           Stomp peu esquerre al costat del peu dret  
28           Hold
29-30    Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre,  Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret
31           Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
32           Hold


Tornar a començar