viernes, 18 de octubre de 2013

AT THE END

AT THE END
 

Autor/a:            Toni Sánchez (8-2013)
Temps:              64  counts
Parets:              4 – Line Dance
Música:             Girls Love To Go Dancin’  (Trailer Choir – Cd: Tailgate-2010))
 

Videos Recomenats:
 

Laura
Serrà

 

Michelvero
Paparazzo

 

NashmerVille
Mercè O.

 

ea3ans
Neus

 

L.Serrà
 

Video
Musical

 


 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
 

SWIVET  (x2: R-L),
PIGEON MOVEMENT TO THE RIGHT.
1-2          Recolzant-nos sobre taló dret i punta esquerra girem punta dreta cap a la dreta
                i taló esquerre cap a l’esquerra, tornem al centre
3-4          Recolzant-nos sobre taló esquerre i punta dreta girem punta dreta cap a l’esquerra
                 i taló esquerre cap a la dreta, tornem al centre
5-6          Desplaçant-nos cap a la dreta:
                Obrim puntes, tanquem puntes al mateix temps que obrim talons,
7-8          Desplaçant-nos cap a la dreta: tanquem talons al mateix temps que obrim les puntes,
                acabarem amb els dos peus junts    (seqüència 5-8 :  \/ /\ \/ || )
 

SCUFF (R), BRUSH (R), STOMP (x2: R-R),
SWIVEL (HEELS TO RIGHT), SWIVEL ½ TURN LEFT, HOLD.
 9-10      Freguem el terra amb el taló dret cap endavant,
               fem el mateix cap enrere fregant el terra amb la planta del peu dret
11-12      Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre, stomp peu dret endavant
13-14     Girem els talons cap a la dreta, tornem a lloc
15-16     Girem els talons cap a la dreta fent  ½  volta cap a l’esquerra, pausa                       (06:00)
 

RIGHT GRAPEVINE (end Cross),
SIDE ROCK STEP (R), TURN ½ RIGHT, SCUFF (L).
17-18     Pas amb el peu dret cap a la dreta, creuem el peu esquerre per darrera del dret
19-20    Pas amb el peu dret cap a la dreta, creuem el peu esquerre per davant del dret
21-22     Pas peu dret a la dreta, tornem el pes a l’esquerre
23-24    Girem ½ volta a la dreta i pas peu dret a la dreta,                                                           (12:00)
               freguem a terra amb el taló esquerre.
 

LEFT GRAPEVINE,
JAZZBOX w. ¼ TURN RIGHT.
25-26    Pas amb el peu esquerre cap a l’esquerra, creuem el peu dret per darrera de l’esquerre
27-28    Pas amb el peu esquerre cap a l’esquerra, piquem a terra amb el taló dret.
29-30    Creuem el peu dret per davant de l’esquerre, pas enrere amb el peu esquerre
31-32     Pas a la dreta amb el peu dret girant ¼ cap a la dreta,                                                  (03:00)
               ajuntem el peu esquerre al costat del dret.

                (*) RESTART – 3ª Paret


MILITAR TURN LEFT,  ½ TURN LEFT & STEP BACK (R),
SLAP (L-HEEL w. R-HAND),  STEP FWD (L), SLAP (R-HEEL W. L-HAND).
33-34     Pas endavant amb el peu dret, girem ½ volta cap a l’esquerra                                  (09:00)
35-36     Pas endavant amb la dreta i ½ volta més cap a l’esquerra                                           (03:00)
37-38     Girar ½ volta cap a l’esquerra i pas peu dret enrere,                                                      (09:00)
                aixequem la cama esquerra per darrera de la dreta tocant el taló amb la mà dreta
39-40     Baixem la cama esquerra,
                aixequem la cama dreta per davant de l’esquerra  tocant el taló amb la mà esquerra.
 

OUT-OUT (R-L), SLOW COASTER STEP (R-L-R),
SCUFF (L), LEFT STEP FWD, STOMP UP (R).
41-42      Pas endavant amb el peu dret,
                pas endavant amb el peu esquerre al costat del dret però una mica separat
43-44     Pas enrere amb el peu dret, peu esquerre al costat del dret
45-46     Pas endavant amb el peu dret, freguem el taló esquerre al costat del peu dret
47-48     Pas endavant amb el peu esquerre,
                piquem amb el peu dret al costat de l’esquerre (deixant el pes al peu esquerre). 

                (*) RESTART  7ª Paret


MONTEREY TURN ½ RIGHT,
ROCKIN CHAIR (R).
49-50    Punta dreta a la dreta, girem ½ volta a la dreta i peu dret al costat de l’esquerre              (03:00)
51-52     Punta esquerra a l’esquerra, ajuntem el peu esquerre al costat del dret
53-54     Pas endavant amb el peu dret, tornem el pes a l’esquerre
55-56     Pas enrere amb el peu dret, tornem el pes a l’esquerre
 

½ TURN (R) w. JUMPING ROCK STEPS (R-L), STOMP (R), STOMP (L).
57-58      (Saltant) Creuem el peu dret per davant de l’esquerre (hook amb la cama esquerra enrere),
                tornem el pes a la cama esquerra girant ¼ de volta cap a la dreta                                            (06:00)
                fent una puntada de peu endavant amb la cama dreta,
59-60     Pas enrere amb la cama dreta al mateix temps que fem puntada de peu endavant amb la
                cama esquerra,
                (saltant) girant ¼ a la dreta creuem la cama esquerra per davant de la dreta                     (09:00)
                al mateix  temps que aixequem la cama dreta enrere
61-62     Tornem el pes a la cama dreta fent puntada de peu endavant amb la cama esquerra,
                tornem el pes a la cama esquerre fent puntada de peu enrere amb la cama dreta
63-64     Piquem a terra amb dret, piquem amb esquerre al costat del dret
 

Tornar a començar
 

RESTART:                Parets   3ª + 7ª

-          A la 3ª paret  (comença a les 06:00) farem només  els 32 primers temps
        (estarem a les 09:00)  i tornarem a començar.

-          A la 7ª paret  (comença a les 12:00) farem  els  48 primers temps
        (estarem a les 09:00) i tornarem a començar el ball.


FINAL:           Afegir un Stomp amb la dreta
                               (o sigui, que farem els JUMPING ROCKS counts 58 a 62,
                               i tot seguit marcarem 3 Stomps en el lloc : d-e-d).