viernes, 18 de octubre de 2013

GETTIN' OVER

GETTIN’ OVER


Autor/a:            Alfons (WhaHya TsileNi), Natalia i Anna.
Temps:              64  counts
Parets:              2 – Line Dance - Intermediate
Música:            Gettin Over A Good Sober  (Scott Hisey)


Videos Recomenats:


MONTSE
BOU

Alfons

Cor
Country

Alfons

MAITE
ALEMANY

Alfons
&
Anna

 

CountryCat

Concurs

NashMer
Ville

Concurs

Video5
-vacío-

Video
Musical
 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


ROCK STEP, ½ TURN, HOLD.    (x2: R-L)
1-2          Pas endavant amb el peu dret, tornem el pes al peu esquerre
3-4          Pivotant sobre el peu esquerrea fem ½ volta a la dreta i fem pas amb peu dret
                cap endavant, temps mort
5-6          Pas endavant amb el peu esquerre, tornem el pes al peu dret
7-8          Pivotant sobre el peu dret fem ½ volta a l’esquerra i fem pas amb el peu esquerre
                cap endavant, temps mort
 

RIGHT GRAPEVINE ¼ TURN LEFT end. TOE (L),
LEFT ROLLING GRAPEVINE    TURN LEFT, SCUFF  (R).
9-10       Fent ¼ volta a l’esquerra fem pas amb peu dret a la dreta,
                creuem peu esquerre per darrera del peu dret
11-12      Pas amb el peu dret a la dreta, marquem punta esquerra al costat del peu dret
13-14      ¼ volta a l’esquerra, pas amb el peu esquerre endavant,
                ½ volta a l’esquerra, pas amb peu dret darrera
15-16      ½ volta a l’esquerra, pas amb peu esquerre endavant
                arrosseguem taló dret davant pel costat del peu esquerre
                                    

CROSS ROCK-STEP-TOGETHER (x2: R-L), KICK FWD (R x2)
17-18      Pas amb peu dret per davant del peu esquerre saltant, tornem pes al peu esquerre
19-20     Pas amb peu dret al costat del peu esquerre,
                pas amb peu esquerre per davant del peu dret saltant
21-22     Tornem pes al peu dret, pas amb peu esquerre al costat del peu dret
23-24     Patada amb el peu dret davant, patada amb el peu dret davant
 

SLOW COASTER STEP (R), SCUFF (L),
ROCK STEP (L), ½ TURN LEFT, HOLD
25-26     Pas amb peu dret darrera, pas amb peu esquerre darrera al costat del peu dret
27-28     Pas amb peu dret davant, arrosseguem taló esquerre davant pel costat del peu dret
29-30    Pas davant amb el peu esquerre, tornem el pes al peu dret
31-32     Pivotant sobre el peu dret fem ½ volta a l’esquerra i fem pas amb peu esquerre davant,
               Temps mort
 

·         TAG:             A la  2ª,  5ª i  6ª pared,  després dels primers 32 temps,
                                    fem el tag de 4 temps i continuem amb el ball.

 
VAUDEVILLE (R),
VAUDEVILLE (L) end. HOOK
33-34     Pas amb peu dret creuant per davant de la cama esquerra,
                pas amb peu esquerre darrera en diagonal a l’esquerra
35-36     Marquem taló dret davant, ajuntem peu dret al costat del peu esquerre
37-38    Pas amb peu esquerre creuant per davant de la cama dreta,
               pas amb peu dret darrera en diagonal a la dreta
39-40    Marquem taló esquerre davant, pujem taló esquerre fins a la caña de la cama dreta


LEFT GRAPEVINE,
RIGHT ROLLING VINE
41-42     Pas amb peu esquerre a l’esquerra, peu dret creua per darrera del peu esquerre
43-44     Pas amb peu esquerre a l’esquerra, marquem punta dreta al costat del peu esquerre
45-46     Pas amb peu dret a la dreta fent ¼ volta a la dreta,
               pas amb cama esquerra davant fent ½ volta a la dreta
47-48    Pas amb peu dret darrera fent ¼ volta a la dreta,
               pas amb peu esquerre al costat del peu dret


KICK FWD (Rx2), HOOK (L),  KICK (R),
HOOK (L),  KICK (R), KICK (L),  HOOK (R).
49-50     Fem 2 puntades pe peu amb el peu dret davant saltant.
51-52      Baixem peu dret i a la vegada pujem peu esquerre (Hook) per darrera de cama dreta,
                baixem peu esquerre i a la vegada fem patada  (Kick) amb peu dret davant
53-54     Baixem peu dret i a la vegada pujem peu esquerre  (Hook) per darrera de cama dreta,
                baixem peu esquerre i a la vegada fem patada (Kick) amb peu dret davant
55-56     Baixem peu dret i a la vegada fem patada (Kick) amb peu esquerre davant,
                baixem peu esquerre i a la vegada pujem peu dret  (Hook) per darrera de cama esquerra
 

CROSS TOE TOUCH (Rx2), SIDE ROCK STEP (R),
½ TURN RIGHT, HOLD, STOMP (L), HOLD.
57-58    Toquem 2 cops seguits amb punta dreta al terra per darrera de cama esquerra
59-60    Pas amb peu dret a la dreta, tornem el pes a la cama esquerra
61-62    Pivotant sobre la cama esquerra fem ½ volta a la dreta i pas amb peu dret a la dreta,
              Temps mort.
63-64    Fem pas amb peu esquerre davant picant al terra. Temps mort.


Tornar a començarTAG:             PIVOT TURN (x2)   (opció més fàcil: Rocking Chair davant/darrere amb la cama dreta)
                         1         Pas amb peu dret davant
                        2         ½ volta a l’esquerra deixant pes a la cama esquerra
                        3         Pas amb peu dret davant
                       4         ½ volta a l’esquerra deixant pes a la cama esquerra