viernes, 4 de abril de 2014

JUST MARRIED

JUST MARRIED

 Autor/a:            Silvia Calsina (5.4.2014) – Dedicat a l’Anna i el Lluís pel seu casament.
Temps:               64  counts
Parets:               2 – Line Dance – Restarts      – [Seqüència.:  48 – 56 – 64 – 48 – 64 – 48 - 4Holds – 40.]
Música:              Toothbrush   (Brad Paisley)                - Intro:  2x8
Full de ball redactat per:  Montse Bou

 
Videos Recomenats:


Video1
-vacío-

 

Video2
-vacío-

 

Video3
-vacío-

 

Video4
-vacío-

 

Video5
-vacío-

 

Video6
-vacío-

 

Video
Musical

 

Video
Musical

 

 
 
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
HEEL TOUCH FWD (R x2),
½ TURN LEFT & HEEL TOUCH FWD (L x2).
1-2         Marquem taló D al davant, i el tornem a lloc
3-4        Marquem taló D al davant, i el tornem a lloc
5-6        Fent ½ volta a l’esquerra marquem taló E al davant, i el tornem a lloc                                              (06.00)
7-8        Marquem taló E al davant i el tornem a lloc.
 

STEPS IN “V” w. ½ TURN RIGHT,
STEP FWD (R), TOGETHER (L), STEP BACK (L), KICK FWD (R).
9-10      Pas peu D endavant en diagonal dreta, pas peu E endavant en diagonal esquerra     
11-12     Girant ½ volta a la dreta fem pas peu D endavant,                                                                                 (12.00)
              i Stomp peu E lleugerament avançat del D.
13-14    Pas peu D endavant, ajuntem peu E al costat de l’E
15-16    Pas enrere amb peu E, puntada de peu D endavant.
 

LOCK STEP DIAG. BACK (R-L-R), TOE TOUCH (L),
ROLLING GRAPEVINE (L) end.  HOOK (R).
17-18    Pas enrere peu D en diagonal dreta, peu E creu per davant del D (Lock)
19-20   Pas enrere peu D en diagonal dreta, marquem punta del peu E al costat del peu D.
21-22   Pas peu E fent ¼ de volta a l’esquerra, pas peu D girant ¼ de volta a la dreta                                  (06.00)
23-24   Pas peu E fent ½ volta a l’esquerra, Hook amb peu D per darrere de l’E.                                           (12.00)
 

STEP FWD (R) &  SWIVELS w. DOUBLE BUMPS (RR-LL),
SWIVELS w. SIMPLE BUMPS (R-L-R-L).
25-26   Pas peu D lleugerament endavant i girar ambdós talons (Swivels) cap a la dreta al mateix temps
              que fem un cop de malucs cap a la dreta, fem un altre cop de malucs a la dreta.
27-28   Desplacem els talons cap a l’esquerre (Swivels)  i fem cop de malucs cap a l’esquerra,
              fem un altre cop de malucs a l’esquerra.
29-30   Swivel cap a la dreta i cop de malucs a la dreta, Swivel cap a l’esquerra i cop de malucs a l’esquerra,
31-32    Swivel cap a la dreta i cop de malucs a la dreta, Swivel cap a l’esquerra i cop de malucs a l’esquerra.
           

SLOW VAUDEVILLES RIGHT & LEFT.
33-34   Creuem peu D per davant de l’E, pas peu E a l’esquerra
35-36   Marquem taló D en diagonal dreta al davant, tornem peu D al costat de l’E.
37-38   Creuem peu E per davant del D, pas peu D a la dreta
39-40   Marquem taló E en diagonal esquerra al davant, tornem peu E al costat del D.

 
HOOK COMBINATION (R) end. TOE TOUCH (R) BACK,
½ TURN RIGHT & HEEL TOUCHES (R-L).
41-42   Marquem taló D al davant, el pujem a la canya de la cama E
43-44   Marquem Taló D al davant, marquem punta peu D al costat del peu E
45-46   Girant ½ volta a la dreta marquem taló D al davant, tornem peu D a lloc                                         (06.00)
47-48   Marquem taló E al davant, tornem peu E a lloc.

·         RESTART  a les parets:  1ª + 4ª + 6ª

 
 ¡EL PAS DEL LLUÍS!
[STEP FWD (R), STOMP (L), STEP (L) w. ½ TURN LEFT, STOMP (R),
  STEP FWD (R), STOMP (L), STEP (L) w. ½ TURN LEFT, STOMP (R)].
49-50   Pas peu D endavant, Stomp Up  peu E al costat del D
51-52    Pas peu E endavant i girant ½ volta a l’esquerra, Stomp Up peu D al costat de l’ E.                      (12.00)
53-54   Pas peu D endavant, Stomp Up peu E al costat del D
55-56   Pas peu E endavant i girant ½ volta a l’esquerra, Scuff peu D al costat de l’ E.                                (06.00)
 
·         RESTART  a  la 2ª pared.

 
GRAPEVINE RIGHT,
GRAPEVINE / ROLLING GRAPEVINE   LEFT.
57-58    Pas peu D a la dreta, E creua per darrere del D
59-60    Pas peu D a la dreta, Touch peu E al costat del dret.
61-62    Pas peu E a l’esquerra, D creua per darrere de l’E
63-64   Pas peu E a l’esquerra, Stomp peu D al costat de l’E.
              Opció:
              Podem substituir els c. 61-64 per un Rolling Grapevine girant a l’esquerra (Bàsic amb volta).

 

Tornar a començar


 

Seqüència parets i Tag:

1ª           48 temps -         Comença a les 12.00 i acaba a les 06.00
2ª          56 temps -          Comença a les 06.00 i acaba a les 12.00
3ª          64 temps -          Comença a les 12.00 i acaba a les 06.00
4ª          48 temps -          Comença a les 06.00 i acaba a les 12.00
5ª          64 temps -          Comença a les 12.00 i acaba a les 06.00
6ª          48 temps -          Comença a les 06.00 i acaba a les 12.00
              + Tag:  4 Holds
7ª           40 temps -         Comença a les 12.00 i acaba a les 12.00 (final).