sábado, 16 de agosto de 2014

SPECIAL EIX

SPECIAL EIX
 

Autor/a:             Núria Cortés    (6-2014)
Temps:               32  counts
Parets:               4 – Line Dance - Beginner
Música:             Carribean Calypso  (The Dean Brothers)
 

Videos Recomenats:

Maite
Alemany

Núria C.

 
Video2
-vacío-
Video3
-vacío-
Video4
-vacío-
Video
Musical


 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
RUMBA BOX
1-2          Pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret
3-4         Pas peu dret endavant,  Touch peu esquerre al costat del dret.
5- 6        Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre
7-8         Pas peu esquerre enrera, Touch peu dret al costat de l’esquerre.
 

SIDE ROCK CROSS & CLAP (x2: R-L).
9-10       Rock peu dret a la dreta, tornar el pes sobre el peu esquerre
11-12      Creuar peu dret per davant del peu esquerre,  i piquem de mans (Clap).
13-14     Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes sobre el peu dret
15-16     Creuar peu esquerre per davant del peu dret , i piquem de mans (Clap).
 

STEP TURN ½ LEFT, STEP TURN ¼ TURN LEFT,
STEPS IN “V”:  forwad Out-Out, back In-In.
17-18      Pas peu dret davant,  girem  ½ volta cap a l’esquerra
19-20     Pas peu dret davant, girem  ¼ volta cap a l’esquerra.
21-22     Petit pas endavant peu dret al costat dret,
               petit pas endavant peu esquerre  al costat esquerra
23-24    Pas peu dret enrere, pas peu esquerre enrere al costat dret (tancant al centre).
 

STOMPS (R x2), HEEL (R) w. ½ TURN RIGHT, SCUFF (L),
GRAPEVINE LEFT.
25-26     Stomp peu dret 2 vegades
27-28     Pas (o tacó) peu dret davant i ½ volta cap a la dreta , Scuff amb peu esquerre
29-30    Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar dret per darrera l’esquerre
31-32     Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat (tancant).
 

Tornar a començar