martes, 26 de agosto de 2014

SUCH A FOOL

SUCH A FOOL
 

Autor/a:            Niels Poulsen (Dk) – 5/2014
Temps:              32  counts
Parets:               4 – Line Dance - Beginner
Música:             A Fool Such as I  (Jason Donovan)  -  Intro:  32 counts
Traducció:          Emma Argilés
 

Videos Recomenats:


Niels B.
Poulsen

Nash-
Mer-
Ville

Mercè O.

 

Yvonne
Yeh

Juliet
Line
Dance

Su
Ki

Line
Dance
Dallas5

Video7
-vacío-

Video
Musical


 
 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
 

R CHASSE, L BACK ROCK,
SIDE L, BEHIND SIDE CROSS, SIDE L.
1&2        Pas peu dret a la dreta,pas peu esquerre al costat, pas peu dret a la dreta                            (12.00)
3-4         Rock peu esquerre, tornar el pes al peu dret
5-6&7    Pas peu esquerre a l’esquerra,
               creuar peu dret per darrera, pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant
8            Pas peu esquerre a l’esquerra

 
R BACK ROCK, SHUFFLE ½ L,
L BACK ROCK, SHUFFLE ½ R.
9-10      Rock peu dret darrere, tornar els pes al peu esquerre                                                                 (12.00)
11&12    Shuffle endavant començant amb el peu dret, fent ½ volta a l'esquerra                                (06.00)
13-14     Rock peu esquerre darrera, tornar el pes al peu dret
15&16   Shuffle endavant començant amb l'esquerra i fent ½ volta a la dreta                                      (12.00)
 

R BACK ROCK, R KICK BALL CHANGE,
R JAZZBOX.
17-18     Rock peu dret darrere, tornar el pes al dret                                                                                    (12:00)
19&20   Kick peu dret davant, pas peu dret al costat de l’esquerre, canvi pes al peu esquerre
21-22    Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas enrere amb el peu esquerre
23-24    Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre davant
 

MONTEREY ¼ R WITH CROSS,
R SIDE ROCK, R BACK ROCK.
25-26    Punta dreta a la dreta,
               girar ¼ de volta a la dreta i peu dret al costat de l’esquerre                                                        (03:00)
27-28    Punta esquerra a l’esquerra, creuar peu esquerre per davant del dret
29-30    Rock peu dret a la dreta, tornar el pes a l’esquerre
31-32    Rock peu dret darrere, tornar el pes a l’esquerre

Tornar a començar

 
 

Ending :        A la 9a paret, per acabar a la paret d’inici                 (12:00)
                              ballem fins el temps 28                                                    (03:00)

                               29-30    Pas peu dret davant, ¼ volta a l’esquerra
                               31-32     Stomp peu dret al costat de l’esquerre,
                                              Stomp peu esquerre al costat del peu dret (12:00)