martes, 11 de noviembre de 2014

FIVE MINUTES

FIVE  MINUTES

Autors:              David Villellas & Mercè Orriols   (24.4.2005)
Temps:              32  counts
Parets:               2 – Line Dance (Ball de parella) - Avanzado
Música:             TEXAS  AS HELL   (Miranda Lamberd)
                             Five Dollar Bill       (Corb Lund Band)

 

Videos Recomenats:


NashMer-
Ville

Concurs

Michelvero
Paparazzo
David

Nina
Stark

David

Nina

Mario
Lilly

Holln-
steiner

 

Video6
-vacío-

Video7
-vacío-

Video
Musical 

 
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS                     

Moviments del noi                                                        Moviments de la noia -  La noia comença a la dreta del noi.

SLOW COASTER Right, SCUFF (L),                ROLLING GRAPEVINE Right end. Toe-L.
SLOW COASTER Left, STOMP (R).                  ROLLING GRAPEVINE Left end. Stomp R.
1- Pas enrera amb la cama dreta.                                  1- Cama dreta cap a la dreta girant ¼ de volta a la dreta
2- Cama esquerra al costat de la dreta.                       2- Cama esquerra pas endavant girant ¼ de volta a la dreta.
3- Cama dreta pas endavant                                          3- Recolzant pes a l’esquerre girem ½ volta cap a la dreta
4- Scuff amb la cama esquerra                                      4- Marquem punta esquerra al cantó esquerra.
5- Pas enrera amb la cama esquerra                            5- Pas cama esquerra cap a l’esquerra girant ¼ volta a l’esq.
6- Cama dreta al costat de l’esquerra                           6- Pas endavant cama dreta girant ¼ volta cap a l’esquerra
7- Pas endavant amb l’esquerra.                                   7- Recolzant el pes a la cama dreta girem ½ volta a l’esq.
8- Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre.     8- Stomp peu dret al costat de l’esquerre.


Posició de les mans :

Counts 1-4          Tant el noi com la noia deixen anar les mans esquerres, mantenint les dretes agafades.
                              (La noia es desplaça una mica cap a la dreta en la realització de la volta).
Counts 5-8          Es recupera la posició inicial, agafant-nos de les dues mans.


 ½ MILITARY TURN (R),                                      FULL MILITARY TURN Right,
ROCK STEP, GRAPEVINE LEFT.                       GRAPEVINE LEFT.
9-   Pas endavant amb la cama esquerra.                    9-   Pas endavant amb cama esquerra.
10- Girar ½ volta a la dreta, i pes a la cama dreta.   10- Girem ½ volta cap a la dreta. pes a la cama dreta
11-  Rock  amb l’esquerra enrera.                                  11- Pas endavant cama esquerra.
12-  Tornem el pes a la cama dreta.                              12- Girem ½ volta cap a la dreta
13- Cama esquerra cap a l’esquerre                              13- Pas amb cama esquerra cap a l’esquerre.
14- Creuem cama dreta per darrera cama esquerra. 14- Creuem cama dreta per darrere de cama esquerra
15- Cama esquerra  cap a l’esquerre.                            15- Pas cama esquerra cap a l’esquerre
16- Stomp peu dret al costat de l’esquerre.                 16- Stomp peu dret al costat peu esquerre.
                                                                 

Posició de les mans:
Counts  9-12       Les mans esquerres es tornen a deixar anar, mantenint les dretes agafades.
Counts 13-16:    Per fer el bàsic, la noia ha de passar per darrere el noi (espatlla contra espatlla).
                            Per fer això, es deixaran anar les dues mans.
                            Just quan la noia està per darrere el noi, les mans dretes es tornen a agafar.


ROCK STEP BACK (R),                                           ½ MILITARY TURN Left,
STEP (R),HOLD, GRAPEVINE LEFT.               STEP, STOMP, GRAPEVINE LEFT.
17- Rock cama dreta cap enrera.                                   17- Cama dreta pas endavant.
18- Tornem el pes a la cama esquerra                          18- Girem ½ volta cap a l’esquerre.
19- Peu dret al costat de l’esquerre.                              19- Cama dreta pas endavant.
20- Temps mort (Hold).                                                  20- Stomp peu esquerre al costat de cama dreta.
21- Pas cama esquerra cap a l’esquerre.                       21- Cama esquerra cap a l’esquerre.                                       
22- Creuem cama dreta per darrere l’esquerra.         22- Creuem cama dreta per darrera cama esquerra.
23- Cama esquerra cap a l’esquerre.                             23- Cama esquerra cap a l’esquerre.
24- Stomp peu dret al costat peu esquerre.                 24- Stomp peu dret al costat cama esquerra.
 

Posició de les mans:
Quan la noia s’ha girat del tot, les mans esquerres es tornen a agafar, mantenint ja aquesta posició per la resta del  ball.


JUMPING ROCK STEP BACK (R), STOMP (R), STOMP (R),
STEP FWD (L), HOOK OVER (R), STEP BACK (R), STOMP (L) .
(AQUESTS 8 TEMPS SÓN IGUALS TANT PEL NOI COM PER LA NOIA)
25- Saltem enrera sobre cama dreta.                                                                                                   Noia: Idem
26- Recolzem tot el pes sobre cama esquerra.                                                                                   Noia: Idem
27- Stomp peu dret al costat cama esquerra.                                                                                     Noia: Idem
28- Stomp endavant amb la cama dreta.                                                                                            Noia: Idem
29- Pas endavant amb la cama esquerra, girant ¼ de volta cap a la dreta.                                Noia: Idem
30- Hook cama dreta per davant cama esquerra.                                                                             Noia: Idem
31- Pas cama dreta cap a la dreta, girant ¼ de volta cap a l’esquerre.                                         Noia: Idem
32- Stomp peu esquerre al costat cama dreta.                                                                                   Noia: Idem 

Tornar a començar