viernes, 7 de noviembre de 2014

WOAH WOAH YEAH YEAH

WOAH  WOAH  YEAH  YEAH
 

Autor/a:           StrikeShA2’s    (4-2014)
Temps:             64 temps  -    Tag 1 (16 temps)   -   Tag 2 (32 temps)
Parets:              2 – Line Dance
Música:            If That Ain’t Love  (Jaida Dreyer)  -  Intro 32c.
                            Sequència:       64 – Tag1 – 64 – Tag 2 – 64 - Tag 1 – 64 – Tag 2 – 64 – 64 – Tag 2 – Tag 2.
Full de ball:       Emma Argilés (segons videos)

 
Videos Recomenats:


My
Country-
-Cat

Concurs

Country
Riders
Cat

Emma A.

Cat.Hky.
Tk.Friends

Neus

Cat.Hky.
Tonk
Friends

Lourdes
&Joan

 

Wolfgang
Kreu-
zinger

S.Gang

3108
6048

Silvia
Calsina

Cathy
Dumoilin

Video
musical


  

 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
STEP DIAGONALLY FWD (R), STOMP UP (L), STEP BACK (L), KICK (R),
SLOW COASTER STEP (R), HOOK (L).
1-2         Pas peu dret davant en diagonal, Stomp Up peu esquerre al costat del dret
3-4         Pas peu esquerre darrere en diagonal, Kick peu dret davant
5-6         Pas peu dret darrere, pas peu esquerre al costat del dret
7-8         Pas peu dret endavant, Hook peu esquerre per darrere


TURN ½ RIGHT, HOOK (R),
GRAPEVINE (R).
9-10       ½  volta a la dreta i pas peu esquerre enrere, Hook peu dret per davant de l’esquerre               (06.00)
11-12      Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del dret
13-14     Pas peu dret a la dreta, tocar amb punta esquerra  al costat del peu dret (genoll interior)
 

LEFT ROLLING VINE, SCUFF (R).
15-16     Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant,
               girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere
17-18     Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, scuff peu dret endavant               (06.00)


STEP DIAGONALLY FWD (R), SCUFF (L),
STEP DIAGONALLY FWD (L), STOMP UP (R), STEP BACK (R), LOCK (L).
19-20     Pas peu dret davant en diagonal, Scuff peu esquerre al costat del dret
21-22      Pas peu esquerre davant en diagonal, Stomp Up peu dret al costat de l’esquerre
23-24     Pas peu dret darrere, creuar peu esquerre per davant del dret (lock)
 

ROCK STEP BACK (R), STOMP UP (R), STOMP FWD (R),
SWIVELS (R x2).
25-26     Rock (saltant) peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre
27-28     Stomp up peu dret, stomp peu dret endavant
29-30    Talons a la dreta, tornar al lloc
31-32     Talons a la dreta, tornar al lloc 
 

ROCK BACK (R), RECOVER (L), CROSS (R), HOLD,
STEP (L),  ½ TURN (R),  STEP FWD (R), HOLD.
33-34     Rock peu dret darrere en diagonal , tornar el pes al peu esquerre
35-36     Creuar peu dret per davant de l’esquerre, Hold
37-38     Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta                                                                           (12.00)
39-40     Pas peu esquerre davant, Hold


KICK (R), HOOK (R), KICK (R), TOE BACK (R),
STRUT ½ TURN (R), HOLD, STEP ½ TURN RIGHT.
41-42     Kick peu dret davant, taló dret per davant de l’esquerre (Hook)
43-44     Kick peu dret davant, punta peu dret darrera
45-46     Girar ½ volta a la dreta acabant de baixar el taló dret  (pes al peu dret),  pausa.                       (06.00)
47-48     pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta                                                                           (12.00)

 
STEP ½ TURN RIGHT,  JUMPING ROCKS, HOOK (R).
49-50    Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta                                                                           (06.00)
51-52     (Saltant) Creuar peu esquerre per davant de la cama dreta i Hook peu dret per darrere l’esquerre,  
               Pas enrere amb el peu dret i Kick amb la cama esquerra
53-54     (Saltant) Pas peu esquerre a l’esquerra i kick amb la cama dreta,
                creuar peu dret per davant del peu esquerre i Hook peu esquerre per darrere del dret,
55-56     Pas peu esquerre a l’esquerra i kick amb la cama dreta, Hook peu dret per davant de l’esquerre

 
GRAPEVINE (R) end. TOE (L),
LEFT ROLLING VINE, STOMP UP (R).
57-58     Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del dret
59-60     Pas peu dret a la dreta, tocar amb punta esquerre al costat del peu dret (genoll interior)
61-62     Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant,
                girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere
63-64     Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra,
                Stomp up peu dret al cotat de l’esquerre                                                                                             (06.00)

Tornar a començar
 

---------------------

 

TAG 1  (16 temps) 

1-16       MONTEREY TURN RIGHT, HEEL TOUCHES FWD (R-L)  [TWICE].
1-4          Touch punta peu dret a la dreta, ½ volta a la dreta sobre el peu esquerre i peu dret tanca al costat
                de l’esquerre, Touch punta esquerra al costat esquerre, peu esquerre tanca al costat del peu dret
5- 8        Taló dret davant, taló dret al lloc, taló esquerre davant, taló esquerre al lloc
9-12       Touch punta peu dret a la dreta, ½ volta a la dreta sobre el peu esquerre i peu dret tanca al costat
               de l’esquerre, Touch punta esquerra al costat esquerre, peu esquerre tanca al costat del peu dret
13-16     Taló dret davant, taló dret al lloc, taló esquerre davant, taló esquerre al lloc
 

---------------------

 
TAG 2  (32 temps)

Right:  KICK, HOOK, KICK, STOMP, SWIVETS RIGHT (x 2),
1-2          Kick peu dret diagonal davant, Hook peu dret per davant de l’esquerre
3-4         Kick peu dret diagonal davant, Stomp peu dret al costat de l’esquerre
5-8         Amb el pes al taló dret i la punta esquerra girar punta dreta i taló esquerre enfora,
               tornar al centre          (x 2)

 Left:    KICK, HOOK, KICK, STOMP, SWIVETS LEFT (x 2),
9-10       Kick peu esquerre diagonal davant,  Hook peu esquerre per davant de la cama dreta
11-12      Kick peu esquerre diagonal davant, Stomp peu esquerre al costat del dret
13-16     Amb el pes al taló esquerre i la punta dreta girar punta esquerra i taló dret enfora,
               tornar al centre        (x 2)

HEEL TOUCHES FWD (R-L), KICK (R), STOMP FWD (R), SWIVEL RIGHT,
17-20     Taló dret davant, taló dret al lloc, taló esquerre davant, taló esquerre al lloc
21-24     Kick peu dret diagonal davant, Stomp peu dret, Swivel talons a la dreta, tornar al lloc
 
SWIVEL ½ TURN LEFT, HOLD, TOE STRUT (R) w. ½ TURN LEFT,
SLOW COASTER STEP (L), STOMP UP (R).
25-26     Swivel talons a la dreta i fer ½ volta a l’esquerra, Hold
27-28     Punta peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra acabant de baixar el taló dret  (pes al peu dret)
29-30    Pas peu esquerre enrere, pas peu dret  al costat de l’esquerre
31-32     Pas peu esquerre endavant,
 Stomp Up peu dret al costat de l’esquerre.

 
---------------------

FINAL:           NO FEM EL TEMPS 32 i allarguem la cama esquerre endavant (SLIDE),
                              ajuntar peu dret al costat de l’esquerre.