lunes, 29 de diciembre de 2014

AY, AY, AY

AY, AY, AY

 
Autor/a:           David Villellas  (Nov. 2014)
Temps:             64  counts -   (1 Tag –  2 Restarts)
Parets:              2 – Line Dance - Intermediate
Música:            Navajo Rug  (Brett Kissel & Corb Lund/ CD: Tried  And True, A Canadian Tribute - 2006)
Full de ball:            Mercè Orriols
 

Videos Recomenats:


Michelvero
Paparazzo

David

 

Country
Riders
Cat

Emma A.

 

Cat.Hnk.
Tonk Fr.

Neus

 

Video4
-vacío-

 

Video5
-vacío-

 

Video6
-vacío-

 


 

 
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
DIAGONAL STEP FWD (R), SLIDE, STOMP (L), HOLD, 
SWIVEL  LEFT, HOOK.
1-2          Pas peu dret en diagonal i endavant, arrossegar el peu esquerre cap al dret
3-4         Stomp peu esquerre al costat del dret, pausa
5-6         Obrir punta esquerra cap a l’esquerra, obrir taló esquerre cap a l’esquerra
7-8         Obrir punta esquerra cap a l’esquerra, hook peu dret per darrera la cama esquerra

 
DIAGONAL STEP BACK (R), SLIDE, STOMP (L), HOLD, 
SWIVEL  LEFT, HOOK.
9-10       Pas peu dret en diagonal i enrere, arrossegar el peu esquerre cap al dret
11-12      Stomp peu esquerre al costat del dret, pausa
13-14     Obrir punta esquerra cap a l’esquerra, obrir taló esquerre cap a l’esquerra
15-16     Obrir punta esquerra cap a l’esquerra, hook peu dret per darrera la cama esquerra
 

RIGHT GRAPEVINE (end cross),
ROCK SIDE (R), RECOVER, TURN ½ RIGHT, CROSS.
17-18     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
19-20     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
21-22     Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
23-24     Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret a la dreta,
                creuar peu esquerre per davant del dret                                                                                                     (6.00)


RIGHT GRAPEVINE (end cross),
ROCK SIDE (R), RECOVER, TURN ½ RIGHT, STOMP FWD (L).
25-26     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
27-28    Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
29-30    Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
31-32     Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre endavant                              (12.00)

 
KICK, STOMP, SWIVEL HEEL (R),
HEEL  SWITCHES (R,R,L,R).
33-34     Puntada de peu dret endavant, stomp peu dret endavant
35-36     Swivel taló dret a la dreta, tornar el taló al lloc
37-38    Tocar amb taló dret endavant dues vegades
&39        Tornar el peu dret al lloc,  taló esquerre endavant,
&40        tornar el peu esquerre al lloc, taló dret endavant

 
FLICK, STOMP, SWIVEL HEELS (L), HOLD,
SWIVEL HEELS (R,L,R), HOLD.
&41-42  Tornar el peu dret al lloc i aixecar el peu esquerre amunt (flick),
                stomp peu esquerre endavant
43-44     Girar ambdós talons a l’esquerra, pausa
45-46     Girar ambdós talons al lloc, a l’esquerra
47-48    Girar ambdós talons al lloc, pausa
 

LEFT GRAPEVINE (end hook),
STEP FWD (R), TURN ½ & HOOK, STEP FWD (L), STOMP (R).
49-50    Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu esquerre per darrere del dret
51-52     Pas peu esquerre a l’esquerra, hook peu dret per darrere la cama esquerra

·         RESTART  aquí a les parets 3 (12.00) i  5 (6.00)   Hook = scuff

53-54     Pas peu dret endavant,
                girar ½ volta a l’esquerra i hook peu esquerre per darrere del dret                                          (6.00)
55-56     Pas peu esquerre endavant, stomp peu dret al costat de l’esquerre


TOE SPLIT, HEEL SPLIT,
STEP ½ TURN LEFT (x2).
57-58     Obrir les dues puntes enfora, tancar les puntes
59-60    Obrir els dos talons enfora, tancar els talons
61-62     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
63-64    Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra                                                                           (6.00)
 

Tornar a començar

 

 

TAG:                 Al final de la  1ª paret  (6.00)  afegir:

                               HEEL TOUCHES (R,L).
                               1-2          Taló dret endavant, tornar el peu dret al costat de l’esquerre
                               3-4         Taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al costat del dret