viernes, 12 de diciembre de 2014

MESTEI

MESTEI
 
Autor/a:             David Villellas   (9-2014)
Temps:              60  counts  (1 Tag + 1 Restart)
Parets:               2 – Line Dance - Intermediate
Música:             Tell Me I´m Wrong  (Billy Yates)
Full de ball:         Emma Argilés (segons vídeos)
 

Videos Recomenats:


Video1
-vacío-

Video2
-vacío-

Video3
-vacío-

Video4
-vacío-

Video5
-vacío-

Video6
-vacío-

Video7
-vacío-

Video
-vacío-

 

 DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
KICK (R), HOOK (R), KICK (R), TOE TOUCH BACK (R),
½ TURN Right & HEEL STRUT (R),  TOE STRUT (L) w. ½ TURN Right.
1-2          Puntada peu dret endavant, Hook peu dret per davant de l’esquerre
3-4         Puntada peu dret  endavant , Punta peu dret darrera
5-6         ½ volta a la dreta posant el  taló dret, abaixem la punta del peu dret                                                 (6:00)
7-8         punta peu esquerre al davant, girar ½ volta a la dreta acabant de baixar el peu                               (12:00)


JUMPING ROCK STEP  BACK (R), STOMP UP (R), STOMP (R),
SWIVET  (R), KICK (R) TWICE.
9-10       Saltant: Rock peu dret darrera, tornar el pes al peu esquerre
11-12      Stomp Up peu dret costat, Stomp peu dret davant.
13-14     Girar Taló dret a la dreta, tornar al lloc
15-16     Puntada peu dret endavant (x2)
 

ROCK ¼ TURN Right, RECOVER ¼ TURN Left, TOE STRUT w. ½ TURN Left,  
ROCK ½ TURN Left,  STEP ½ TURN Left, HOLD.
17-18 Rock peu dret darrera fent ¼ de volta a la dreta, tornar el pes al peu esquerre ¼ de volta a l’esquerra
19-20 Punta peu dret davant i girar ½ volta a l’esquerra, baixar taló                                                      (6:00)
21-22 Fent ½ volta a l’esquerra Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret                      (12:00)
23-24 Girar ½  a l’esquerra, peu esquerre davant, Hold                                                                             (6:00)


GRAPEVINE (R), VAUDEVILLE (R), CROSS (R)
25-26 Pas peu dreta la dreta, creuar esquerre per darrere
27-28 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
29-30 Pas peu dret darrera en diagonal, tocar taló esquerre davant en diagonal
31-32 Tornem taló esquerre al lloc, creuar peu dret per davant de l’esquerre


TOE STRUT w. ¼ TURN Right   [ TWICE ],
WEAVE (R).
33-34 Punta peu esquerre darrere, ¼ de volta a la dreta i abaixar taló                                                   (9 :00)
35-36 Punta peu dret enrere, ¼ de volta a la dreta i abaixar taló                                                             (12 :00)

·        RESTART:    4 wall    (6:00)

37-38 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta
39-40 Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta
 

VAUDEVILLE (R-L).
41-42 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret darrera en diagonal
43-44 Tocar taló esquerre davant en diagonal, tornar taló esquerre al lloc
45-46 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre darrera en diagonal
47-48 Tocar taló dret davant en diagonal, tornar taló dret al lloc


KICK (L), HOOK (L), KICK (L), TOE TOUCH BACK (L),
½ TURN Left  &  HEEL TOUCHES (L-R).
49-50 Kick peu esquerre davant, Hook peu esquerre per davant del dret
51-52 Kick peu esquerre davant, punta peu esquerre darrere
53-54 Girar ½ volta i taló esquerre davant, tornar peu esquerre al lloc                                                   (6:00)
55-56 Taló peu dret davant, tornar al lloc
 

SIDE ROCK STEP (L), CROSS (L), HOLD.
57-58 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes
59-60 Creuar peu esquerre per davant del dret, Hold

 
Tornar a començar

 
------

 

TAG:             Al final de la 1era paret  (estarem mirant a les 6.00):

 
            SIDE ROCK STEP (R), CROSS (R), HOLD,   L+R:  OUT-OUT , IN-IN.
                1-2          Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu dret
                3-4         Creuar peu esquerre per davant del dret, Hold
                5-6         Pas peu esquerre davant en diagonal a l’esquerra (Out),
                               pas peu dret davant en diagonal a la dreta (Out)
                7-8         Pas peu esquerre enrere (In), ajuntem peu dret al costat de l’esquerre (In)

 

RESTART:  Paret 4  (6.00) : ballem 36 temps i tornem a començar a les 6.00.