lunes, 8 de abril de 2013

ALL NIGHT

ALL  NIGHT
 

Autor/a:            TALES - Marta Gelabert & Carles Clols (Març 2013)
Temps:               64  counts
Parets:                 2 – Line Dance - Intermediate
Música:               All Night                                                          (Kyle Park)         [180 BPM] – (Amb  Restarts *)
                                  Don't Leave Her Lonely Too Long          (Gary Allan)        [148 BPM] – (Sense Restarts)

 
Videos Recomenats:


Video1
-vacío-

Vanesa B.
Corboud

TALES
-Demo
-
 

Vanesa B.
Corboud

TALES
-Teach
-
 

Video4
-vacío-

Video5
-vacío-

Video
Musical

 


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
 

KICK BALL CROSS (R), STOMP (R)   [x2].
1&2        Kick amb PD, PD al lloc, PE creua per davant de PD.
3–4        Stomp PD al costat de PE, repetim Stomp.
5&6        Kick amb PD, PD al lloc, PE creua per davant de PD.
7–8        Stomp PD al costat de PE, repetim Stomp.
 

STEP FWD (R), HOLD, STEP FWD (L), ½ PIVOT TURN RIGHT,
STEP FWD (L), HOLD, SHUFFLE FWD with ½ TURN LEFT (R-L-R).
9–10      Pas PD endavant, Hold (pes a PD).
11–12     Pas PE endavant, pivotant girem ½ volta per la dreta.                                                                    (06:00)
13–14    Pas PE endavant, Hold (pes a PE).
15&16    Shuffle endavant amb PD girant ½ volta per l’esquerra.                                                                 (12:00)


ROCK STEP (L) with ½ TURN LEFT, STEP BWD, HOLD,
ROCK STEP (R) with ½ TURN RIGHT, ROCK STEP (R) with ½ TURN RIGHT.
17–18    Fent ½ volta per l’esquerra, Rock PE endavant, tornem pes a PD.                                               (06:00)
19–20    Pas PE enrere, Hold (pes a PE).
21–22    Fent ½ volta per la dreta, Rock PD endavant, tornem pes a PE.                                                   (12:00)
23–24    Fent ½ volta per la dreta, Rock PD endavant, tornem pes a PE.                                                  (06:00)
 

SLOW COASTER STEP (R), STOMP (L),
SWIVEL LEFT (TOE-HEEL-TOE), HOLD.
25–26    Pas enrere amb PD, PE al costat.
27–28   Pas endavant amb PD, Stomp PE al costat de PD.
29–30   Obrim punta PE a l’esquerra, movem taló PE a l’esquerra.
31–32    Obrim punta PE a l’esquerra, Hold.


VAUDEVILLE (R),
CROSS (L), STEP (R), HEEL (L) w.¼ TURN LEFT, HOOK (L)(‘VAUDEVILLE’)
33–34    Creuem PD per davant de PE, pas PE a l’esquerra.
35–36    Taló PD en diagonal endavant a la dreta, PD al lloc.
37–38   Creuem PE per davant de PD, pas PD a la dreta.
39–40   Girant ¼ de volta a l’esquerra, Taló PE davant, Hook PE.                                                               (03:00)
 

STEP FWD (L), TOE TOUCH (R), SCUFF (R)w.¼ TURN L, HOOK (L),
KICK (R), KICK (L), STEP (L), STOMP (R).
41–42    Pas PE endavant, marquem Punta PD a la dreta.
43–44    Scuff PD creuant per davant de PE a la vegada que girem ¼ de volta a l’esquerra,                  (12:00)
                 baixem PD davant mentre aixequem PE per darrera PD (hook).
45–46    Pas enrere PE mentre aixequem PD endavant (kick),
                 Saltant:  canviem pes a PD mentre aixequem PE endavant (kick).
47-48    Baixem PE avançat, Stomp PD al costat de PE.
 

KICK (R x2), STOMP (R), STOMP (R) with ¼ TURN RIGHT,
KICK (R x2), STOMP (R), SCUFF  (R) with ¼ TURN RIGHT.
49–50   Kick PD davant, repetim.
51–52    Stomp up PD al costat de PE, girant ¼ de volta a la dreta Stomp up PD al costat de PE.        (03:00)
53–54    Kick PD davant, repetim.
55–56    Stomp up PD al costat de PE, girant ¼ de volta a la dreta Scuff PD al costat de PE.                (06:00)


SIDE - TOGETHER (x2: R-L),
WAVE RIGHT.
57–58   Pas PD a la dreta, ajuntem PE al costat del PD.
59–60   Pas PE a l’esquerra, ajuntem PD al costat del PE.
61–62    Pas PD a la dreta, creuem PE per darrera PD.
63–64    Pas PD a la dreta, creuem PE per davant PD.

Tornar a començar

  

(*) RESTART:           All Night  (Kyle Park)

                                                Pareds  3ª i  7ª  - Ballar els counts 1 a 31.
                                                En el count 32 farem Stomp-Up (enlloc de Hold).

                                                Ambdós Restarts comencen  a les (12:00),
                                               i en el Count 32 estarem mirant a les (06:00).