martes, 2 de abril de 2013

SWEET GOODBYE

SWEET GOODBYE
 

Autor/a:            David Villellas (2-2013)
Temps:               32  counts
Parets:                2 – Line Dance
Música:              Sweet Goodbye  (Jetty Road)
Traduït:               Mercè Orriols  (Font:  www.thesoutherngang.com)

 Videos Recomenats:
 

MONTSE
BOU

Mercè
Orriols

 

NashMer
Ville

Mercè O.

My
Country
Cat

David V.

 

Silvia
Calsina

ea3ans5
Neus Ll.

Vanessa
Barambio C.
David V.

Tatiejo
88

Video
Musical
 
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


KICK (L), CROSS (L), SCISSOR STEP (R), SCISSOR STEP (L).
1-2          Puntada de peu esquerre endavant, creuar peu esquerre per davant del dret
3-4         Pas peu dret en diagonal enrere, pas peu esquerre enrere
5-6         Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre en diagonal enrere
7-8         Pas peu dret enrere, creuar peu esquerre per davant del dret

  •              RESTART 

SCUFF (R), STOMP (R),
SWIVEL RIGHT TOE-HEEL-TOE (with ¼ TURN RIGHT), HOLD, STEP (L) FWD, PIVOT ½ TURN RIGHT.
9-10       Scuff peu dret endavant, picar amb el peu dret al costat de l’esquerre
11-12      Girar punta dreta a la dreta, girar taló dret a la dreta (Swivels)
13-14     Girar ¼ de volta a la dreta girant la punta dreta a la dreta, pausa               (03:00)
15-16     Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)      (09:00)


TOE STRUT (L), ¼ TURN RIGHT & HEEL TOUCHES (R-L),
STEP (R) FWD, PIVOT ½ TURN LEFT.
17-18     Punta esquerre endavant, abaixar el taló esquerre a terra
19-20     Girar ¼ de volta a la dreta i toc de taló dret endavant,
                  pas peu dret al costat de l’esquerre                                                                          (12:00)
21-22     Toc de taló esquerre endavant, pas peu esquerre al costat del dret
23-24     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre) (06:00)
 

FULL TURN LEFT (R-L), SCOOT (L) & HITCH (R)  TWICE,
STOMPS (R-L), KICK (R), STOMP (R).
25-26     Girar ½ volta a l’esquerre i pas peu dret enrere,
                 girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant                                  (06:00)
  •              RESTART 
27-28    Saltar sobre el peu esquerre endavant 2 vegades
29-30    Picar amb el peu dret, picar amb el peu esquerre al costat del dret
31-32     Puntada de peu dret endavant, picar amb peu dret al costat de l’esquerre
 

Tornar a començar

 

RESTART:   5a paret
                        Ballar dels counts 1 al 26.
                                Afegir:
                                            (1)    Stomp peu dret,
                                            (2)   Stomp peu esquerre al costat del dret. 

Tornar a començar (06:00)
 


RESTART:   13a paret
                         La música es fa més lenta i es para.
                                 Fer els primers 8 temps del ball, esperar que torni a començar la música
                                 i iniciar el ball des del principi (12:00)