martes, 2 de abril de 2013

YOU LOOK GOOD, IN MY SHIRT

(YOU LOOK GOOD) In My Shirt
 

Autor/a:            Jan Wyllie (9/2008)
Temps:               32  counts
Parets:                2 – Line Dance
Música:              You Look Good In My Shirt  (Keith Urban)  117BPM
Traducció:           Mercè Orriols (Font: Kickit)
 

Videos Recomenats:
 

Video1
-vacío-

 

ea3ans

Mercè
Orriols

 

Boband
Phyllis

 

JanAnd
Annie

 

Video5
-vacío-

 

Video6
-vacío-

 

Video
Musical

 

 DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


SIDE STEP (R), BEHIND (L), SHUFFLE (R-L-R),
ROCK STEP (L) FWD, SHUFFLE ½ TURN LEFT (L-R-L).
1-2          Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
3&4        Pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre al costat del dret,

                 pas peu esquerre al costat del dret (triple en el lloc).
5-6          Rock step peu esquerre al davant, tornar el pes al peu dret
7&8        Shuffle girant ½ volta a l’esquerra (esquerre, dret, esquerre).                                  (06:00)            *   TAG  - 10th Wall


RIGHT DIAGONAL:  STEP (R), LOCK (L), SHUFFLE (R-L-R).
LEFT DIAGONAL:     STEP (L), LOCK (R), SHUFFLE (L-R-L).
9-10       Pas peu dret endavant i en diagonal a la dreta, pas peu esquerre creuat per darrere del dret
11&12    Pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre al costat del dret,

                pas peu dret al costat de l’esquerre (triple en el lloc).
13-14     Pas peu esquerre endavant i en diagonal a l’esquerra,

                pas peu dret creuat per darrere de l’esquerre .
15&16    Pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret al costat de l’esquerre,

                pas peu esquerre al costat del dret (triple en el lloc).


SIDE STOMP (R), HOLD, BEHIND SIDE ACROSS (L-R-L),
SIDE (R), BEHIND (L), ¼ TURN RIGHT SHUFFLE (R-L-R).
17-18     Stomp peu dret a la dreta, hold
19&20   Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta,

                creuar peu esquerre per davant del dret
21-22     Pas peu dret a la dreta, creuar el peu esquerre per darrere del dret
23&24   Pas peu dret fent ¼ de volta a la dreta,                                                                               (09:00)

                pas peu esquerre al costat del dret, pas peu endavant.


STEP (L), ½ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT SHUFFLE (L-R-L),
SHUFFLE BACK (R-L-R), STEP (L)¼ TURN LEFT, TOUCH (R).
25-26    Pas peu esquerre davant i girar ½ volta a la dreta ( pes en el peu dret)                      (03:00)
27&28  Girant ½ volta a la dreta:                                                                                                       (09:00)

               pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre enrere
29&30  Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret enrere
31-32    Pas peu esquerre fent ¼ de volta a l’esquerra,                                                                   (06:00)

               toc peu dret al costat de l’esquerre.


Tornar a començarTAG:   10ª paret

                 Després dels 8 primers counts de la paret 10, quan es mira al davant (12:00),
                 afegir els següents 4 counts:

                 1-2 Pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre al costat del dret i clap
                 3-4 Pas peu esquerre a l’esquerra, stomp peu dret al costat de l’esquerre i clap


                Tornar a començar des del principi del ball.