jueves, 23 de enero de 2014

GO CRAZY

GO CRAZY
 

Autor/a:            Strikes  (11-2013)
Temps:              Seqüèncial:  A= 32 counts / B= 64 counts
Parets:               2 – Line Dance - Intermediate
Música:             Makin This Boy Go Crazy  (Dylan Scott)

 Seqüències :  A B B / A B B / A B B B (1-32) / Final

 
Videos Recomenats:


NashMer-
Ville

Concurs

My
Country
Cat

Concurs

Pierre
Mesnier

David V.

Cowgirl
Montse
Chafino

Strikes

 

Wolfgang
Kreuzinger

31086048

Silvia
Calsina

Video
Musical


 
 
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


 

Part A
 

STEPS DIAGONAL RIGHT (x3: R-L-R), HOLD,
STEPS  DIAGONAL LEFT   (3x: L-R-L),  HOLD.
1-2          Pas peu dret endavant en diagonal a la dreta, peu esquerre al costat del dret
3-4         Pas peu dret endavant en diagonal a la dreta,  Pausa
5-6         Pas peu esquerre endavant en diagonal a l’esquerra, Peu dret al costat de l’esquerre
7-8         Pas peu esquerre endavant en diagonal a l’esquerra,  Pausa
 

SIDE STEP (R), SCUFF (L), SIDE STEP (L), SCUFF (R),
ROCK STEP BACK (R), STOMP (R x2).
9-10      Pas peu dret a la dreta,  Scuff peu esquerre al costat del dret
11-12     Pas peu esquerre a l’esquerra,  Pausa
13-14     Rock peu dret darrere,  Tornar el pes sobre el peu esquerre
15-16     Stomp peu dret al costat de l’esquerre,  Stomp peu dret endavant


½ TURN LEFT, HOLD, TOE STRUT ½ TURN LEFT,
COASTER STEP (L), HOLD.
17-18     Girar ½ volta a l’esquerra,  Pausa                                                                                           ( 6h)
19-20    Punta peu dret darrere i fer ½ volta a l’esquerra,  posar el taló dret a terra                  (12h)
21-22     Pas peu esquerre darrere, peu dret al costat de l’esquerre, ,
23-24    Pas peu dret endavant,  Pausa
 

TOE STRUT ½ TURN LEFT (x2),
KICK (R), HITCH (R), STOMPS (R-L).
25-26    Punta peu dret davant i fer ½ volta a l’esquerra,  posar el taló dret a terra                   ( 6h)
2 7-28   Punta peu esquerre enrere i fer ½ volta a l’esquerra, posar el taló esquerre a terra    (12h)
29-30    Puntada endavant amb dreta,   Hitch genoll dret
31-32    Stomp peu dret darrere,  Stomp peu esquerre al costat del dret
 

----------------


Part B
 

STEP-BACK-CROSS (R-L-R), HOLD,
ROCK STEP (L) ¼ TURN LEFT, ½ TURN LEFT, HOLD.
1-2         Pas peu dret en darrere en diagonal a la dreta,
               pas peu esquerre en darrere (al costat del peu dret)
3-4         Creuar peu dret per davant de l’esquerre,  Pausa
5-6         Girar ¼ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant,                                                    ( 9h)
               tornar el pes sobre el peu dret
7-8         Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, Pausa                                        ( 3h)
 

RIGHT GRAPEVINE end. CROSS (L),
ROCK STEP ¼ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT, HOLD.
9-10      Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre darrere del dret
11-12     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre endavant del dret
13-14     Girar ¼ volta a la dreta i pas peu dret endavant, tornar el pes sobre el peu esquerre ( 6h)
15-16     Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant,  Pausa                                                    (12h)
 

VAUDEVILLE left,
VAUDEVILLE right end. HOOK (R).
17-18     Creuar peu esquerre per davant del dret, peu dret a la dreta
19-20    Marcar taló esquerre davant en diagonal a l’esquerre,
               tornar peu esquerre al costat del peu dret
21-22     Creuar peu dret per davant del esquerre, peu esquerre a l’esquerra
23-24    Marcar taló dret davant en diagonal a la dreta,
               Hook peu dret per davant de la tíbia esquerra
 

¼ TURN RIGHT, HOLD, STEP (L), ½ TURN RIGHT,
STEP ¼ TURN LEFT, HOLD, STOMP (R), HOLD.
25-26    Girar ¼ volta a la dreta i pas peu dret endavant,   Pausa                                                     ( 3h)
27-28    Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta                                                             ( 9h)
29-30    Girar ¼ volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, Pausa                                     (12h)
31-32    Stomp peu dret al costat de l’esquerre,  Pausa

 
STEPS FWD (x3: R-L-R), HOLD,
ROCK STEP FWD (L), STEP ½ TURN LEFT, HOLD.
33-34    Pas peu dret endavant, peu esquerre al costat del dret
35-36    Pas peu dret endavant,  Pausa
37-38    Peu esquerre endavant, tornar el pes sobre el peu dret
39-40    Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, Pausa                                          ( 6h)
 

STEP ¼ TURN RIGHT, RECOVER, ½ TURN RIGHT, HOLD,
STEP FWD (L), ¼ TURN RIGHT, CROSS (L), HOLD.
41-42     Girar ¼ volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre              ( 9h)
43-44    Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant,  Pausa                                                       ( 3h)
45-46    Pas peu esquerre endavant, girar ¼ volta a la dreta                                                              ( 6h)
47-48    Creuar peu esquerre endavant del dret, Pausa
 

RIGHT GRAPEVINE end. CROSS (L),
Right:  KICK, HOOK, KICK, POINT.
49-50     Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre darrere del dret
51-52      Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre endavant del dret
53-54     Puntada endavant amb dreta, Hook peu dret endavant tíbia esquerra
55-56     Puntada endavant amb dreta, marcar punta dreta darrere
 

TOE STRUT ½ TURN RIGHT (x2: R-L),
JUMPING ROCK BACK (R), STOMP (R), HOLD.
57-58     Punta peu dret darrere i fer ½ volta a la dreta, posar el taló dret a terra                              (12h)
59-60     Punta peu esquerre endavant i fer ½ volta a la dreta, posar el taló esquerre a terra          ( 6h)
61-62     Rock peu dret darrere i puntada peu esquerre endavant, tornar el pes al peu esquerre
63-64     Stomp peu dret al costat de l’esquerre, Pausa.


Tornar a començar

 

Final:              SLIDE (R) BACK, TOGETHER (L).

                                1    Gran pas peu dret en darrere
                                2    Peu esquerre al costat del dret