viernes, 17 de enero de 2014

HOTTLITTLE

HOTTLITTLE
 

Autor/a:            THE GAM (Eva Gàlvez, Irina Mora, Minerva Rodríguez i Óscar Ruiz) -  (10-2013)
Temps:              Seqüència principal - 76  counts
Parets:               1 – Line Dance - Advanced
Música:             Hotlittlecutiepiessexythang  (LoCash Cowboys)

Intro  / 1ª Seqüència  / Tag 1 /  2ª Seqüència / Tag 2 / 3ª Seqüència (amb variació) / Final.
 

Videos Recomenats:Video1
-vacío-

NashMer-
Ville

Concurs

Cowgirl
Montse
Chafino

David V.

 

Cat.Honky
Tonk Fr.

Neus

Catalan
Honky
Tonk
Friends

Video
-vacío-

Video
Musical


 
 

INTRODUCCIÓ:

 
RIGHT GRAPEVINE,
ROLLING GRAPEVINE LEFT.
1-2          Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
3-4         Pas peu dret a la dreta, tocar amb punta esquerre (endins) al costat del peu dret
5-6         Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant,
               girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere
7-8         Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerra a l’esquerra,
               stomp peu dret al costat de l’esquerre                                                                  (12.00)
 

LEFT GRAPEVINE,
STEP ½ TURN LEFT  (X2).
9-10       Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
11-12      Pas peu esquerre a l’esquerra, scuff peu dret endavant
13-14     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
15-16     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu dret)               (12.00)
 

----------------------------
 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
HEEL SWITCHES, TOE, HEEL,
COASTER STEP, STEP ½ TURN RIGHT.
1&2        Tocar amb taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc, tocar amb taló esquerre endavant
&3-4      Tornar el peu esquerre al lloc, tocar punta dreta enrere, taló dret endavant
5&6        Pas peu dret enrere, peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
7-8         Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)     (06.00)
 

FULL TURN, VAUDEVILLE L & R, SCUFF, HITCH & ¼ TURN LEFT, STOMP
9-10       Girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere, girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant
11&12&  Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta,
                taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc
13&14&  Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra,
                taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc                                                        (06.00)
15&16     Scuff peu esquerre endavant, aixecar genoll esquerre amunt (hitch) i girar ¼ de volta a l’esquerra,
                stomp peu esquerre endavant                                                                                 (03.00)
 

ROCK R FWD, ½ TURN R & ROCK R FWD, TURN ¼ RIGHT & KICK BALL CHANGE,
¼ TURN R & ROCK R FWD, ½ TURN R & ROCK R FWD, TURN ¼ RIGHT & STEP R, STOMP L.
17&18&  Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre,
                girar ½ volta a la dreta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
19&20    Girar ¼ de volta a la dreta i puntada de peu dret endavant, tornar el peu dret al lloc,
                picar amb peu esquerre al costat del dret (stomp)                                             (12.00)
21&22&  Girar ¼ de volta a la dreta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre,
                girar ½ volta a la dreta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
23-24     Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, stomp peu esquerre al costat del dret (12.00)
 

KICK BALL CHANGE R, COASTER HEEL R,
STEP & STOMP L, STEP ½ TURN LEFT (X2)
25-26&  Puntada de peu dret endavant, pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
27&28   Tocar amb taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc, stomp peu esquerre endavant
29-30    Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre)
31-32     Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre)                (12.00)

 
HEEL TOUCHES R, BEHIND, SIDE, CROSS,
ROCK, RECOVER, BEHIND, SIDE , CROSS.
33-34     Tocar amb taló dret endavant, tocar amb taló dret en diagonal a la dreta
35&36    Creuar peu dret per darrere de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra,
                creuar peu dret per davant de l’esquerre
37-38     Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
39&40   Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta,
                creuar peu esquerre per davant del dret                                                                           (12.00)
 

STOMP, HOLD, ½ TURN RIGHT & STOMP L, HOLD,
STEP FWD OUT OUT, TURN ½ RIGHT & FEET TOGETHER,
STEP FWD OUT OUT, STEP BACK FEET TOGETHER.
41-42     Stomp peu dret a la dreta, pausa
43-44     Pivotant sobre el peu dret girar ½ volta a la dreta i stomp peu esquerre a l’esquerra, hold (06.00)
&45&46Peu dret endavant, peu esquerre a l’esquerra (obrint),
                girar ½ volta a la dreta i pas peu dret al lloc,
                pas peu esquerre al costat del dret (peus junts)                                                               (12.00)
&47&48Peu dret endavant, peu esquerre a l’esquerra (obrint),
                pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret (peus junts)      (12.00)
 

SCUFF & KICK R, HOOK, KICK, BRUSH,
R SHUFFLE DIAG. FWD, L SHUFFLE DIAG. FWD.
49-50    Scuff peu dret endavant fent una puntada de peu, hook peu dret per davant de la cama esquerra
51-52     Puntada de peu dret endavant, fregar amb el peu dret enrere (brush)
53&54   Triple step endavant i en diagonal a la dreta (d-e-d)
55&56   Triple step endavant i en diagonal a l’esquerra (e-d-e)
 

ROCK STEP FWD, FULL TURN R,
ROCK STEP BACK, FULL TURN L.
57-58    Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
59-60    Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant,
               girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere                                            (12.00)
61-62     Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
63-64    Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere,
               girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerra endavant                                   (12.00)
 

ROCK STEP R FWD, TURN ½ R & ROCK STEP R FWD,
COASTER STEP: 65-68 GIRLS/ 69-72 BOYS
HOLD 4 COUNTS: 65-68 BOYS 69-72 GIRLS

ONLY GIRLS

65&66&  Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre,
                 girar ½ volta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
67&68     Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant

ONLY BOYS

69&70&  Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre,
                 girar ½ volta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
71&72      Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
                                                                                                                                                                    (both 6.00)

 
Both:

ROCK STEP L FWD, TURN ½ L & ROCK STEP L FWD,
COASTER STEP L.
73&74& Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret,
                girar ½ volta a l’esquerra i rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
75&76    Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant (12.00)
 

----------------------------

TAG 1:   (After 1st sequence)

 
ROLLING GRAPEVINE RIGHT,
ROLLING GRAPEVINE LEFT.
1-2          Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta,
                girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere
3-4         Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, stomp up peu esquerre al costat del dret
5-6         Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant,
                girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere
7-8         Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra,
                stomp peu dret al costat de l’esquerre                                                                  (12.00)
 

KICK BALL CHANGE R, STOMP R, STOMP L,
CLAP, HOLD, CLAP, HOLD.
9&10      Puntada de peu dret endavant, tornar el peu dret al lloc, pas peu esquerre al lloc
11-12      Stomp peu dret, stomp peu esquerre al costat del dret
13-14     Una picada de mans, pausa
15-16     Una picada de mans, pausa                                                                                      (12.00)
 

----------------------------
 

TAG 2: (After 2nd sequence)

 
ROCKING CHAIR,
STEP ½ TURN LEFT (X2).
1-2          Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
3-4         Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
5-6         Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre)
7-8         Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerre (pes al peu esquerre) (12.00)


----------------------------

 
SEQUENCE WITH VARIATION


1-36 - Els mateixos passos anteriors

+

STOMP L, HOLD, STOMP R, HOLD,
STEP FWD OUT, OUT, BACK IN IN.
37-38     Stomp peu esquerre a l’esquerra, pausa
39-40     Stomp peu dret a la dreta, pausa
&41&42 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre a l’esquerra (obrint),
                pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
&43&44 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre a l’esquerra (obrint),
                pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
 

SCUFF & KICK R, HOOK, KICK, BRUSH,
R SHUFFLE DIAG. FWD, L SHUFFLE DIAG. FWD.
(= 49-56)
45-46     Scuff peu dret endavant fent una puntada de peu, hook peu dret per davant de la cama esquerra
47-48     Puntada de peu dret endavant, fregar amb el peu dret enrere (brush)
49&50   Triple step endavant i en diagonal a la dreta (d-e-d)
51&52    Triple step endavant i en diagonal a l’esquerra (e-d-e)
 

ROCK STEP FWD, FULL TURN R,
ROCK STEP BACK, FULL TURN L.
(= 57-64)
53-54     Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
55-56     Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant,
                girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere
57-58     Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
59-60     Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret enrere,
                girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerra endavant
61-76      Repetir les 2 últimes seccions: 45 – 60
 

ROCK STEP R FWD, TURN ½ R & ROCK STEP R FWD,
COASTER STEP:   77-80 GIRLS / 81-84 BOYS
HOLD 4 COUNTS: 77-80 BOYS /81-84 GIRLS
(= 65-72)

ONLY GIRLS

77&78&  Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre,
                 girar ½ volta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
79&80    Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant

ONLY BOYS

81&82&   Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre,
                  girar ½ volta i rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
83&84      Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant

Both:

ROCK STEP L FWD, TURN ½ L & ROCK STEP L FWD,
COASTER STEP L.
(=73-76)
85&86&   Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret,
                  girar ½ volta a l’esquerra i rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
87&88      Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant


----------------------------

ENDING

STEP FWD FEET APART (OUT,OUT), FULL TURN RIGHT,
ROCK STEP BACK, SCUFF & HITCH, STOMP FWD.
1-2          Pas peu dret endavant, pas peu esquerre a l’esquerra (obrint)
3-4         Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret endavant, girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre enrere
5-6         Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
7&8        Scuff peu dret endavant, aixecar el genoll dret amunt (hitch), stomp peu dret endavant (12.00)