domingo, 19 de enero de 2014

SO MUCH

SO MUCH
 

Autor/a:            The Dreamers  (Mari, Montse, Cati i Jaume) – (1-2014)
Temps:              64  counts
Parets:               2 – Line Dance - Intermediate
Música:             Take Me Home With You    (Jim McCormick - CD: Jim McCormick 2001)
                               Intro 8 + 32
                               La cançó té una introducció molt curta i comencem el ball després de 32 temps
                               de la primera estrofa. Ballem 32 temps i tornem a començar (12.00)


Videos Recomenats:


NashMer-
Ville

Mercè O.

Catalan
Honky
Tonk
Friends

Neus

 

Country
Riders
Cat

Emma

Anna
Juandó

The
Dreamers

 

Jean
Luké

J.Luké

The
Dreamers
-Dance-

J.Luké

The
Dreamers
-Teach-

Jaume
Sáez

JpRlk

Silvia
Calsina


 
 

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

 
DIAGONAL FORWARD (R), STOMP (L), DIAGONAL BACK (L), STOMP (R),
ROCK R BACK, RECOVER (L),  STEP FWD (R), HOLD.
1-2         Pas peu dret en diagonal endavant, stomp peu esquerre al costat del dret
3-4        Pas peu esquerre en diagonal enrere, stomp peu dret al costat de l’esquerre
5-6        Rock sobre el peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
7-8        Pas peu dret endavant, pausa
 

ROCK L FORWARD, RECOVER (R), STEP BACK (L), HOLD,
SLOW COASTER STEP (R), HOLD.
9-10      Rock sobre el peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
11-12     Pas peu esquerre enrere, pausa
13-14     Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret
15-16     Pas peu dret endavant, pausa

 
LEFT GRAPEVINE, SCUFF (R),
RIGHT GRAPEVINE ¼ TURN R, HOLD.
17-18     Pas peu esquerre a l’esquerre, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
19-20    Pas peu esquerre a l’esquerra, scuff peu dret endavant
21-22    Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
23-24    Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, pausa                                          (3.00)
 

STEP ½ TURN RIGHT, ¼ TURN RIGHT &STEP, STOMP UP,
ROCK STEP RIGHT BACK, RECOVER, STOMP UP, HOLD.
25-26    Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)                       (9.00)
27-28    Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu esquerre a l’esquerra, stomp peu dret             (12.00)
29-30    Rock sobre el peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
31-32     Stomp peu dret al costat de l’esquerre, pausa

·         Restart :   1ª +  8ª paret     (12.00)

 
ROCK DIAGONALLY (R) BACK, RECOVER (L), SHUFFLE ½ TURN LEFT,
½ TURN LEFT & ROCK STEP, ½ TURN LEFT & STEP FWD, HOLD.
33-34    Rock sobre el peu dret en diagonal enrere, tornar el pes al peu esquerre
35&36   Girar ½ volta a l’esquerre i pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret,
               pas peu dret enrere                                                                                                                (6.00)
37-38    Girar ½ volta a l’esquerre i rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret (12.00)
39-40    Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant, pausa                                   (6.00)
 

ROCK RIGHT SIDE, RECOVER (L), CROSS (R), HOLD,
ROCK LEFT SIDE,    RECOVER (R), CROSS (L), HOLD.
41-42     Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
43-44    Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pausa
45-46    Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
47-48    Creuar peu esquerre per davant del dret, pausa
 

R: KICK, HOOK, KICK, TOUCH R BACK,
½ TURN RIGHT &  HEEL STRUTS R-L.
49-50    Puntada de peu dret endavant, hook peu dret per davant la cama esquerra
51-52     Puntada de peu dret endavant, punta del peu dret enrere
53-54    Girar ½ volta a la dreta i taló dret davant, abaixar el peu dret pla a terra                   (12.00)
55-56    Taló esquerre endavant, abaixar el peu esquerre pla a terra
 

STEP R FWD, ½ TURN LEFT,
½ TURN LEFT WITH TOE STRUT (x2: R-L), STOMP (R), HOLD.
57-58    Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)                      (6.00)
59-60   Punta peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu
61-62    Punta peu esquerre enrere, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu                         (6.00)
63-64    Stomp peu dret al costat de l’esquerre, pausa
 

Tornar a començar

 

RESTARTS:   Ballar els 32 primers temps a les parets 1ª i  8ª ,  i tornar a començar   (12.00)