lunes, 14 de marzo de 2011

THE BIG BUG

THE BIG BUG


Autor:                 Maite Alemany
Temps:               32  counts
Parets:                2 – Line Dance
Música:             The Bug   (Dire Straits -  CD: On Every Street)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


STEP RIGHT FORWARD, LEFT KICK,  STEP LEFT BACK, HITCH RIGHT     [x2]
1-4         Pas peu dret  endavant, Kick amb l’esquerre,  pas peu esquerre enrera, Hitch amb la dreta
5-8         Repetir counts 1-4


JAZZ BOX ½ TURN RIGHT end.CROSS,  GRAPEVINE RIGHT end.CROSS.
9-12       Jazz Box  fent  ½ volta dreta, i acabat amb cross:
                Creuem peu dret per devant de l’esquerre,
                peu esquerre fa un pas enrere girant ¼ a la dreta,                                                                               (03:00)
                pas endavant amb el dret  fent ¼ de volta a la dreta,
                creuem l’esquerre per devant del dret.                                                                                                       (06:00)
13-16    Pas peu dret a la dreta,
                Pas peu esquerre a la dreta creuat per darrere del peu dret,
                Pas peu dret a la dreta,
                Pas peu esquerre a la dreta creuat per davant del peu dret.


ROCK STEP RIGHT, 1/2 TURN RIGHT,  STOMP.
17-18     Pas peu dret a la dreta,  i tornar el pes sobre el peu esquerre,
19-20     Pas amb la dreta girant ½ volta a la dreta,                                                                                                   (12:00)
                  i ajuntem l’esquerra amb la dreta fent un Stomp.   


SWEEVET RIGHT,   SWEEVET LEFT.
21-22     Sobre el taló  dret i la punta esquerra    girar el cos cap a la  dreta    i tornem al lloc.
23-24     Sobre el taló  esquerre i la punta dreta  girar el cos cap a l’esquerra i tornem al lloc.


JUMPING JAZZ BOX (3 counts) ON RIGHT and ¼ TURN TO LEFT,
JUMPING JAZZ BOX (3 counts) ON LEFT    and ¼ TURN TO LEFT.
25-27     Jazz box saltat de 3 temps començant amb el peu dret,
                  i  girant ¼ de volta cap a l’esquerra,                                                                                                            (09:00)
28-30    Jazz box saltat de 3 temps començant amb el peu esquerre,
                  i girant ¼ de volta cap a l’esquerra.                                                                                                             (06:00)


RIGHT STOMPS (x2)
31-32     Fem 2 Stomps amb el peu dret al costat de l'esquerre


Tornar a començar