jueves, 3 de marzo de 2011

QUIJOTE COWBOY

QUIJOTE COWBOY


Autor/a:           Enric Bertomeu  (Country Line Dance sense Fronteres)
Temps:              32  counts
Parets:               1 – Line Dance
Música:             Kiss me Honey Honey              (Dean Brothers)
 Wine Don't Lie                                 (Dale Watson)
 Till A Tear Becomes A Rose        (Keith Whitley & Lorrie Morgan)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


WALK FORWARD (R,L), TOE (R)  Forw.& Back
1             Pas endavant amb el peu dret.
2             Pas endavant amb el peu esquerre.
3             Marquem la punta del peu dret davant.
4             Marquem la punta del peu dret darrera.


WALK FORWARD (R,L), TOE (R) Forw.& Back
5             Pas endavant amb el peu dret.
6             Pas endavant amb el peu esquerre.
7             Marquem la punta del peu dret davant.
8             Marquem la punta del peu dret darrera.


SHUFFLE forward (R,L)
9&10      Chasse endavant amb la dreta.
11&12    Chasse endavant amb l’esquerra.


STEP (R), ½  TURN  left
13           Pas dret endavant,
14           Girar  1/2 volta a l’esquerra.                                                                                                      (06:00)


SHUFFLE forward (R,L)
15&16    Chasse endavant amb la dreta.
17&18    Chasse endavant amb l’esquerra.


JAZZ-BOX (R)
19-22     Jazz Box amb el peu dret.


STEP (R) ¼ TURN left, TOGETHER (L), STEP (L), TOGETHER
23-26   Pas dret endavant fent ¼ de volta cap a l’esquerra i esquerra al costat,                 (03:00)
pas esquerra cap a l’esquerra i dreta al costat.


STEP (R) ¼ TURN left, TOGETHER (L), STEP (L), TOGETHER
27-30   Repetim els últims quatre temps:
                Pas dret endavant fent ¼ de volta cap a l’esquerra i esquerra al costat,                 (12:00)
 pas esquerra cap a l’esquerra i dreta al costat.


SWIVEL (R)
31-32     Amb els peus junts, talons a la dreta i talons a lloc.


Tornar a començar