martes, 22 de marzo de 2011

RETURNS

RETURNS


Autors:        THE DALTON
                          (Glòria Guirado, Marc Sellarès, Teresa Morell, Albert Ramírez)  – Nov. 2010
Tiempos:    56  counts
Paredes:       2 – Line Dance
Música:        Lonesome Road  (Rascal Flatts) – Intro 32+ 24 counts


DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS


JAZZBOX (R) ending SCUFF (L),
SCOOTS FRW.(x2), STEP (L), STOMP (R).
1-4        Jazzbox amb la dreta fent un Scuff  en el 4rt temps amb el peu esquerre.
5-6        2 Saltets endavant sobre la cama dreta.
7-8        Pas amb la cama esquerra endavant , Stomp amb el peu dret.


ROCK STEP FORWARD (R), ½ + ½  TURNS (to the Right), 
JUMPING BACK ROCK STEP (R), STOMP FRW.(R), HOLD.
9-10     Rock Step endavant amb el peu dret, tornem el pes a la cama esquerra.
11         Cama dreta endarrere girant ½ volta a la dreta.                                                   (06:00)
12         Cama esquerra endavant girant ½ volta a la dreta.                                              (12:00)
13-14   Rock step enrere amb la dreta tot fent un salt i aixecant la cama esquerra,
              tornem el pes a l’esquerra
15-16   Stomp amb el peu dret una mica més endavant, Temps.


SHUFFLE ½ TURN RIGHT, BACK ROCK STEP (R),
RIGHT GRAPEVINE w.¼ TURN LEFT end. CROSS,
SIDE ROCK STEP (R) w.¼ TURN RIGHT
17&18  Shuffle amb el peu esquerre endavant, fent ½ volta a la dreta.                          (06:00)
19-20   Rock step  endarrere amb la cama dreta, tornem el pes a l’esquerra.
(*) Restart
21-24   Bàsic a la dreta girant en el 1er temps ¼ volta a l’esquerra i                              (03:00)
en el 4rt temps creuem la cama esquerra per davant de la dreta.
25-26   Rock step  a la dreta , tornant el pes fent ¼ de volta a la dreta                          (06:00)


½ + ½  TURNS (to the Right), TOE (R), CROSS, TOE (L), CROSS
JUMPING ROCK STEP (R), SCUFF (R), HITCH (R), STOMP (R), HOLD.
27         Cama dreta endarrere fent un pas amb ½ volta cap a la dreta.                         (12:00)
28         Cama esquerra endarrere fent un pas amb ½ volta cap a la dreta.                  (06:00)
29         Marquem punta dreta a la dreta.
30         Dreta creua per darrera l’esquerra.
31         Marquem punta esquerra a l’esquerra.
32         Esquerra creua  per darrera la dreta.
33-34  Rock step enrere amb la dreta tot fent un salt aixecant la cama esquerra, 
              tornem el pes a l’esquerra.
35         Scuff amb la dreta.
36         Hitch amb la cama dreta (aixecant el genoll amunt i fent un salt).
37         Stomp amb el peu dret.
38         Hold.


ROCK STEP ½ TURN (L), JUMPING ROCKS,
STOMPS (x3) end. ¼ TURN (R), HOLD.
39-40  Girar 1/2 volta a l'esquerra i pas/rock peu esquerre a l'esquerra,
               tornem el pes al peu dret.                                                                                         (12:00)
41-43   Rocks saltant:
              Creuem l’esquerre per devant del dret, baixem a lloc peu dret,
              ajuntem l’esquerre al costat del dret ,
44-46  Rocks saltant:
              Creuem el dret per devant de l’esquerre, baixem a lloc peu esquerre,
              ajuntem el dret al costat de l’esquerre
47-50  Stomp peu esquerre, Stomp peu dret,
               Stomp peu dret fent ¼ volta a la dreta, Hold.                                                      (03:00)


ROCK STEP ¼ TURN (R), CROSS (L), HOLD, SIDE ROCK STEP (R).
51-52  Rock Step amb la cama esquerra davant,
              tornar el pes fent ¼ volta a la dreta                                                                        (06:00)
53-54  Creuem la cama esquerra per sobre la dreta, Temps
55-56  Rock Step a la dreta  i tornem el pes a la cama esquerra.


Volver a empezar
(*) RESTART:  
                          A la paret (Instrumental - (06:00) :
                                  Nomès farem  els counts  1 - 20
                                  (o sigui:   fins al Rock Step endarrere amb la cama dreta
                                                     + tornem el pes a l’esquerra).            
                                  Llavors  tornarem a escomençar el ball  tot de nou (12:00)  .

Final:   El ball s’acaba en el temps 56,
                però li afegirem 1 ½ volta cap enrere: D-E-D, fent un Stomp davant