viernes, 20 de enero de 2012

BE STRONG

BE STRONG

Autor/a:            Audrey Watson
Temps:              32  counts
Parets:               4– Line Dance - Beginner
Música:             The Words  “I Love You”        (Chris De Burgh - The Road To Freedom)
                                Heart                                                       (Collin Raye)                                                        [104bpm]
                                Who Says You Can’t Go Home      (Bon Jovi & Jennifer Nettles)                        [132bpm]


Videos Recomenats:


MONTSE BOU

Emili M.
-Lloret M.-Maite
AlemanyDance
Girl
DKSilvia
Calsina
DKCaroza1


Line
Dance
ChineseVideo
Musical


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


DIAGONAL CROSS-ROCK (R), RIGHT LOCK STEP (R-L-R),
DIAGONAL CROSS-ROCK (L), LEFT LOCK STEP (L-R-L).
 1-2         Cross/rock dreta sobre esquerra, tornar a lloc
 3&4       Pas endavant amb dreta, crear (Lock) esquerra darrera de dreta, dreta un pas endavant
                (Caminant en diagonal a la esquerra)
 5-6        Cross/rock esquerra sobre dreta, tornar a lloc
7&8        Pas endavant amb esquerra, lock dreta darrera esquerra, esquerra un pas endavant
 (Caminant en diagonal a la dreta)


FORWARD ROCK (R), TRIPLE STEP ¾ TURN RIGHT,
CROSS OVER (L), SIDE (R), BEHIND-SIDE-CROSS (L-R-L).
9-10       Rock dreta endavant, tornar a lloc
11&12    Triple al lloc girant ¾ de volta a la dreta (pas dreta,esquerra, dreta)                      (09:00)
13-14     Creuar esquerra sobre dreta, pas dreta a la dreta
15&16    Creuar esquerra per darrera de la dreta, pas dreta al costat, creuar esquerra sobre dreta


SIDE ROCK ¼ TURN LEFT, FORWARD SHUFFLE (R-L-R),
FULL TURN RIGHT (L-R), MAMBO STEP (L).
17-18     Rock dreta a la dreta, ¼ de volta a la esquerra i pas esquerra endavant              (06:00)
19&20   Shuffle endavant amb dreta, esquerra, dreta
21-22     Girar ½ volta a la dreta i pas esquerra enrere,                                                                 (12:00)
                 girar ½ a la dreta i pas dreta endavant                                                                                (06:00)
23&24   Pas esquerra endavant, pas dreta enrere, ajuntar l’esquerra.


SLIDE BACK (R), SLIDE BACK (L), SHUFFLE ½ TURN RIGHT (R-L-R),
STEP  FWD (L), ¼ PIVOT RIGHT, CROSS (L), ½ TURN LEFT.
25-26    Pas slide dreta enrere, pas slide esquerra enrere
27&28   Girar ½ volta a la dreta y shuffle  enrere  (dreta, esquerre, dreta                              (12:00)
29-30    Pas esquerra endavant, ¼ de volta a la dreta (pes a la dreta)                                     (03:00)
31&32   Creuar la esquerra sobre la dreta,
                 ¼ de volta a la esquerra, dreta un pas enrere,                                                                  (06:00)
 ¼ de volta a la esquerra i pas de l’esquerra al costat                                                      (09:00)

Tornar a començar
TAG:                    Al final de les parets 2ª i 5ª cal afegir:

                               ROCKING CHAIR
1-2          Cross/rock dreta sobre esquerra, tornar a lloc
3-4         Rock dreta enrere, tornar a lloc


FINAL:               S’acaba el ball enfront de la paret 9.
Per un acabat bonic, canviar el count 5 per
¼ de  volta a la dreta fent un pas al costat esquerre.