lunes, 23 de enero de 2012

ENRENOU

ENRENOU


Autor/a:            Chari Rey ( Sun Valley)
Temps:              A ( 40 temps),    B ( 32 temps),   C (32 temps).
Parets:                2 – Line Dance
Música:             Think about You  (Troy Cassar Daley)


Videos Recomenats:Video1
-vacío-

JosepPonsa
Montse
Recasens
Classe


JosepPonsa
Sunvalley

Nashmerville
Concurs


Video
Vacío

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQÜÈNCIA: A, A, B, B, C, A, A, B, B, C, parem durant 3 counts,
B, B, B (només ballem fins al temps 16è),  C.


PART A

BACK TOE TOUCH, FORWARD CROSS HEEL TOUCH,
BACK STEP LEFT, STEP RIGHT,
STEP CROSS, STEP RIGHT, BACK STEP LEFT, STEP CROSS.
1- Marquem la punta del peu dret al darrere una mica en diagonal
2- Marquem el taló davant creuant per davant del peu esquerre
3- Pas a l'esquerra amb el peu esquerre
4- Peu dret a la dreta
5- Peu esquerre creua per davant
6- Pas enrere amb el peu dret
7- Peu esquerre al costat
8- Peu dret creua per davant


TOE TOUCH RIGHT x2, TOE TOUCH LEFT, HEEL TOUCH x2,
SLOW COASTER STEP
9- Peu esquerre marca la punta enrere i en diagonal cap a la dreta
10- Peu esquerre marca la punta enrere i en diagonal cap a la dreta
11- Marca una punta enrere en diag cap a l’esquerra
12- Marca taló davant
13- Marca taló davant
14- Girant ¼ a la dreta fem un pas enrere amb el peu esquerre
15- Peu dret al costat
16- Peu esquerre pas endavant


STOMP UP, STOMP, OPEN HEELS & TOES, CLOSE TOES & HEELS, HEEL FAN
17- Stomp amb el peu dret al costat
18- Stomp amb el peu dret avançant una mica
19- Recolzant-nos en les puntes obrim talons
20- Passant el pes als talons obrim puntes
21- Tanquem puntes
22- Tanquem talons
23- Obrim el taló dret
24- Tanquem el taló dret


KICK x3 , JAZZ-BOX WITH ¼ TURN RIGHT
25- Puntada de peu cap endavant amb el peu dret
26- Puntada de peu cap endavant amb el peu esquerre
27- Puntada de peu cap endavant amb el peu dret
28- Peu dret creua per davant de l'esquerre
29- Pas enrere amb el peu esquerre girant ¼ a la dreta
30- Peu dret al costat de l'esquerre
31- Peu esquerre pas endavant
32- Peu dret al costat


ROCK STEP, ½ TURN LEFT , ROCK STEP, ½ TURN RIGHT
33- Pas del peu dret a la dreta
34- Tornem el pes
35- Creuem el peu dret per davant de l'esquerre
36- ½ volta a l'esquerra
37- Pas del peu dret a l'esquerra
38- Tornem el pes
39- Creuem el peu esquerre per davant del dret
40- Fem ½ volta a la dreta


PART B

MILITARY TURN, HEEL TOUCHS, TOE TOUCH, HITCH
1- Pas del peu dret endavant,
2- Fem ½ volta a l'esquerra
3- Pas del peu dret endavant,
4- Fem ½ volta a l'esquerra
5- Marquem el taló del peu dret davant
6- Saltant posem el peu dret a terra i marquem el taló esquerre davant
7- Saltant posem el peu esquerre a terra i marquem la punta del peu dret enrere
8- Saltant posem el peu dret a terra i aixequem el genoll esquerre


HOP WITH ¼ TURN LEFT x2, STEP, SCUFF,
STEP WITH ¼ LEFT, STOMP, STEP WITH ¼ LEFT, SCUFF
9- Saltant sobre el peu dret fem ¼ a l'esquerra
10- Saltant sobre el peu dret fem ¼ més a l'esquerra
11- Baixem el peu esquerre
12- Fem un scuff amb el peu dret
13- Pas endavant amb el peu dret girant ¼ a l'esquerra
14- Peu esquerre al costat
15- Pas endavant amb el peu esquerre girant ¼ a l'esquerra
16- Scuff amb el peu dret


SKIPS
17- Creuem el peu dret per davant de l'esquerre i aixequem l'esquerre
18- Canviem el pes al peu esquerre i aixequem el dret per davant
19- Tornem a deixar el pes sobre el peu dret i aixequem l'esquerre per darrere
20- Tornem el pes al peu esquerre i aixequem el dret
21- Fent ½ volta a la dreta baixem el peu dret i aixequem l'esquerre
22- Creuem el peu esquerre per davant i aixequem el dret per darrere
23- Canviem el pes al peu dret i aixequem l'esquerre per davant
24- Baixem el peu esquerre i aixequem el peu dret per darrere


HITCH, HEELS FAN x 2
25- Saltant sobre el peu dret aixequem el genoll dret
26- Baixem el peu dret una mica endavant (3a posició)
27- Girem els dos talons cap a la dreta
28- Tornem els talons al lloc
29- Girem els dos talons cap a la dreta
30- Tornem els talons al lloc
31- Saltant fem un rock enrera amb el peu dret
32- Tornem el pes


PART C

ROCK STEP WITH ½ RIGHT TURN, ROCK STEP,
TOE TOUCH WITH ½ RIGHT TURN x2
1- Pas del peu dret davant,
2- Tornem el pes fent ½ volta a la dreta
3- Pas del peu dret davant,
4- Tornem el pes
5- Marquem la punta del peu dret darrere
6- Fem ½ volta a la dreta
7- Marquem la punta del peu esquerre davant
8- Fem ½ volta a la dreta


SLOW COASTER STEP, ½ TURN LEFT,
SLOW COASTER STEP, SCUFF
9- Pas enrere amb el peu dret
10- Peu esquerre al costat
11- Peu dret pas endavant,
12- Fem ½ volta a l'esquerra
13- Pas enrere amb el peu esquerre
14- Peu dret al costat
15- Peu esquerre pas endavant,
16- Scuff amb el peu dret


STEP, HEEL TOUCH, KICK BALL CROSS,
STEP, HEEL TOUCH, KICK BALL CROSS
17- Pas a la dreta amb el peu dret
18- Marquem el taló esquerre al costat
19- Puntada de peu amb l'esquerre
20- Baixem el peu esquerre al costat i creuem el dret per davant
21- Pas a l'esquerra amb l'esquerre
22- Marquem el taló dret al costat
23- Puntada del peu dret
24- Baixem el peu dret al costat i creuem l'esquerre per davant


½ TURN LEFT, STOMP, HOLD, ROCK STEP, ½ PIVOT TURN LEFT
25- Comencem a giar cap a l'esquerra
26-Completem la ½ volta a l'esquerra
27- Stomp amb el peu dret
28- Hold
29- Amb el peu dret fem un rock enrere saltant
30- Tornem el pes
31- Pas endavant amb el peu dret
32- Girem ½ volta a l'esquerraTornar a començar