lunes, 30 de enero de 2012

SATISFIED

SATISFIED


Autor/a:            Wild Country Girls  (Dic. 2011)
Temps:              32  counts
Parets:               4 – Line Dance
Música:             I´m crying Teardrops  (Liz Talley)


Videos Recomenats:Video1
-vacío-Nashmerville
NVCCountry
RidersCat
EmmaVideo
Musical


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


STEPS FWD (LEFT+RIGHT), SHUFFLE FWD (L-R-L),
KICK BALL CHANGE   (R x2).
1-2          Pas peu esquerre endavant, pas peu dret endavant.
3&4        Shuffle  endavant començant amb el peu esquerre (esq.-drt.-esq.)
5&6        Puntada de peu endavant amb la dreta, peu dret al costat de l'esquerre,
 recuperem el pes sobre el peu esquerre.
7&8       Puntada de peu endavant amb la dreta, peu dret al costat de l'esquerre,
 recuperem el pes sobre el peu esquerre.

TOE STRUT (R) w. ¼ TURN RIGHT,  TOE STRUT (L) w. ½ TURN RIGHT,
ROCK BACK (R), STOMP (R), HOLD.
9-10      Punta dreta a la dreta, acabem de baixar el peu girant ¼ de volta a la dreta.                       (03:00)
11-12    Punta esquerra davant, acabem de baixar el peu girant ½  de volta a la dreta.                   (09:00)
13-14    Rock enrere saltant sobre el peu dret,
tornem el pes al peu esquerre.
15-16    Piquem amb el peu dret al costat de l’esquerre,
ens esperem un temps.

GRAPEVINE LEFT ending Cross (R),
Unwind ½ TURN LEFT, SWIVELS (R-L), SCUFF (R).
17-18    Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret creua per darrera.
19-20    Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar el peu dret pel davant de l’esquerre.
21-22    Girar ½ volta a l´esquerra pivotant i girant els talons cap a la dreta,                                      (03:00)
 girar els talons a l’esquerra.
23-24    Centrar els talons deixant el pes al peu esquerre,
                Scuff peu dret al costat de l’esquerre.


JUMPING ROCKS,
IN PLACE (R), TOGETHER (L), STOMP (R), HOLD.
25-26    Creuar peu dret per davant de l’esquerre alhora que aixequem l’esquerra per darrere,
 tornar pes al peu esquerre.
27-28    Peu dret al lloc,
 creuar peu esquerre pel davant del dret alhora que aixequem el dret pel darrere.
29-30    Tornar el pes al  dret,
 peu esquerre a lloc
31-32     Piquem amb la dreta al costat de l’esquerra,  
 i ens esperem un temps.


Tornar a començar